De Wwft voor Belastingadviseurs

De belangrijkste Wwft-verplichtingen voor de belastingadviseur

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft één belangrijk doel, namelijk: het bestrijden van deze criminele activiteiten. Als belastingadviseur speel je hierin een cruciale rol. De Wwft biedt concrete handvatten om jouw werkzaamheden als adviseur te ondersteunen, zodat jij als expert fraude kunt voorkomen. Welke Wwft-verplichtingen jou hierbij helpen, lees je in dit blogartikel.

Waarom is een belastingadviseur Wwft plichtig?

Als belastingadviseur adviseer je over fiscale gevolgen bij financieringen, investeringen, bedrijfsopvolging en herstructureringen. Deze dienstverlening brengt – net als bij notarissen, belastingadviseurs en makelaars – een verhoogd risico met zich mee. Daarom heb je, naast het uitbrengen van advies, ook bepaalde verplichtingen. Niet alleen aan jouw klanten, maar ook aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland). Zoals in de Wwft beschreven staat, ben je als belastingadviseur verplicht om de integriteit van het financiële systeem te waarborgen.

Cliëntenonderzoek voor belastingadviseurs

Het lijkt vanzelfsprekend, maar een gedegen cliëntenonderzoek wordt nog weleens vergeten of even snel tussen de bedrijven door gedaan. Neem hier de tijd voor! Dit houdt in dat je de identiteit van cliënten moet vaststellen en verifiëren. Afhankelijk van de transactie of zakelijke relatie wordt ingeschat welke onderzoeksvorm wordt gehanteerd: een regulier, vereenvoudigd of verscherpt onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar verschillende factoren, zoals de aard van de cliënt, de aard van de producten of diensten die worden verleend en het land van herkomst of bestemming van de transacties. Pas dan weet je zeker dat je met elkaar in zee kunt gaan. Een cliëntenonderzoek is en blijft een belangrijk onderdeel van de Wwft en is bedoeld om de risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme te minimaliseren.

Risico-onderzoek voor belastingadviseurs

Als belastingadviseur dien je je bewust te zijn van verschillende Wwft-risico’s en hier adequaat op inspelen. Hieronder vindt je een aantal belangrijke risico’s:

  • Risico op witwassen en terrorismefinanciering: belastingadviseurs moeten alert zijn dat hun diensten niet worden gebruikt om geld wit te wassen. Het is belangrijk om potentiële cliënten zorgvuldig te screenen en eventuele ongebruikelijke transacties te signaleren en melden.
  • Risico op reputatieschade: Als een belastingadviseur niet voldoet aan de Wwft-verplichtingen, kan dit leiden tot reputatieschade voor zowel de belastingadviseur als het belastingadviseurs kantoor. Het is daarom belangrijk om een goed compliance- en risicobeheersingssysteem te implementeren en te onderhouden.
  • Risico op boetes en sancties: Niet-naleving van de Wwft kan leiden tot hoge boetes en sancties van een Wwft toezichthouder. Dit kunnen geldboeten zijn of beperkingen in het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.
  • Risico op onvoldoende kennis en vaardigheden: De Wwft spreekt over een leerplicht. Compliance medewerkers dienen zich regelmatig bij te scholen over de laatste Wwft maatregelen.

Kortom, het is belangrijk dat belastingadviseurs zich bewust zijn van deze Wwft-risico’s en hierop adequaat inspelen om de naleving van de Wwft te waarborgen en mogelijke schade te voorkomen.

Bewaarplicht

Als belastingadviseur ben je verplicht om de gegevens van het cliëntenonderzoek, transacties en meldingen te bewaren. De bewaarplicht is er zodat toezichthouders en opsporingsinstanties documentatie kunnen inzien, wanneer nodig. Je bent verplicht om deze gegevens tot vijf jaar na het uitvoeren van een transactie te bewaren. Ook als je een zakelijke relatie hebt beëindigd of een ongebruikelijke transactie hebt gemeld, ben je verplicht de gegevens vijf jaar te bewaren.

Interne procedures en training

Interne procedures en trainingen zijn essentieel voor de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het zorgt ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en de specifieke vereisten van de Wwft begrijpen. Daarnaast kun je met de juiste procedures ook de reputatie van jouw belastingkantoor beschermen. Het is namelijk niet alleen wettelijk verplicht om betrokkenheid bij witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen, maar ook van cruciaal belang om het vertrouwen van cliënten en toezichthouders te behouden.

Meldingsplicht voor belastingadviseurs

Heb je redelijke gronden om aan te nemen dat een transactie verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering? Dan ben je verplicht om dit binnen veertien dagen te melden bij de FIU-Nederland. Dit geldt ook als je vermoedt dat een cliënt betrokken is bij dit soort praktijken. Meld je een ongebruikelijke transactie, weet dan dat je altijd beschermd bent tegen civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Als belastingadviseur ben je niet aansprakelijk voor de schade die jouw cliënt mogelijk oploopt.

Whitepaper alles over de wwft - belasting adviseurs zkr

Gratis Wwft whitepaper voor belastingadviseurs

In dit artikel konden we niet alle informatie kwijt met betrekking tot de naleving van de Wwft. In deze whitepaper gaan we inhoudelijk in op alle aspecten van de Wwft.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hoe maak je een risicobeleid gericht op belastingadviseurs

Hoe maak je een risicobeleid gericht op belastingadviseurs