De Wwft voor Belastingadviseurs

 • Bespaar tijd
 • Vereenvoudig Wwft-naleving
 • Voorkom boetes en reputatieschade

Maak van de Wwft een gestroomlijnd proces, wat tijd en geld bespaard.

Jouw Wwft-plicht

  Waarom is een belastingadviseur Wwft plichtig?

  Als belastingadviseur adviseer je over fiscale gevolgen bij financieringen, investeringen, bedrijfsopvolging en herstructureringen. Deze dienstverlening brengt – net als bij notarissen, belastingadviseurs en makelaars – een verhoogd risico met zich mee. Daarom heb je, naast het uitbrengen van advies, ook bepaalde verplichtingen. Niet alleen aan jouw klanten, maar ook aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland). Zoals in de Wwft beschreven staat, ben je als belastingadviseur verplicht om de integriteit van het financiële systeem te waarborgen.

Cliëntenonderzoek voor belastingadviseurs

Het lijkt vanzelfsprekend, maar een gedegen cliëntenonderzoek wordt nog weleens vergeten of even snel tussen de bedrijven door gedaan. Neem hier de tijd voor!

  Uit welke onderdelen bestaat een cliëntenonderzoek?

  Een cliëntenonderzoek bestaat uit: Identificatie en verificatie van de klant, verificatie van de identiteit van de uiteindelijke belanghebbende (UBO), beoordeling van het doel en de aard van de zakelijke relatie en onderzoek naar het risico.

  1. Identificatie en verificatie van de klant

  Onder de Wwft ben je verplicht om je klanten te identificeren en hun identiteit te verifiëren. Dit houdt in dat je moet verifiëren wie de klant is, bijvoorbeeld door middel van een geldig identiteitsbewijs.

  2. Verificatie van de identiteit van de uiteindelijke belanghebbende (UBO)

  Je moet ook de identiteit van de UBO’s van de cliënt vaststellen en verifiëren. Dit zijn de personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de cliënt.

  3. Beoordeling van het doel en de aard van de zakelijke relatie

  Je moet een geldige reden hebben om een zakelijke relatie aan te gaan met een cliënt. Je moet de aard en het doel van de zakelijke relatie beoordelen en vaststellen wat het verwachte transactiepatroon zal zijn.

  4. Onderzoek naar het risico

  Ook moet je het risico op witwassen en terrorismefinanciering beoordelen. Hierbij houd je rekening met de sector waarin de cliënt actief is, de aard van de transacties en het land van herkomst of bestemming van de gelden.

Risico-onderzoek voor belastingadviseurs

Als belastingadviseur dien je je bewust te zijn van verschillende Wwft-risico’s en hier adequaat op inspelen. Hieronder vindt je een aantal belangrijke risico’s.

  Risico op witwassen en terrorismefinanciering

  Het is belangrijk alert te zijn op misbruik wat kan leiden tot het wiswassen van geld. Daarom moeten potentiële cliënten zorgvuldig gescreend worden en moeten eventuele ongebruikelijke transacties op tijd worden gesignaleerd en worden gemeld.

  Risico op reputatieschade

  Wanneer je niet voldoet aan de Wwft-verplichtingen, kan dit leiden tot reputatieschade voor zowel de professional als de organisatie. Het is daarom belangrijk om een goed compliance- en risicobeheersingssysteem te implementeren en te onderhouden.

  Risico op boetes en sancties

  Niet-naleving van de Wwft kan leiden tot hoge boetes en sancties van een Wwft toezichthouder. Dit kunnen geldboeten zijn of beperkingen in het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.

  Risico op onvoldoende kennis en vaardigheden

  De Wwft spreekt over een leerplicht. Compliance medewerkers dienen zich regelmatig bij te scholen over de laatste Wwft maatregelen.

Naleving

Als belastingadviseur zijn er een aantal dingen die je kunt doen voor een goede Wwft-naleving. Zo is er de bewaarplicht, waar je verplicht bent om de gegevens van het cliëntenonderzoek, transacties en meldingen te bewaren. Daarnaast is het belangrijk de juiste interne procedures en trainingen te verzorgen voor jouw team. En natuurlijk heb je de meldplicht, waarbij je verdachte situaties en transacties dient te melden bij de juiste autoriteiten.

  Wat houdt de bewaarplicht in?

  De bewaarplicht is er zodat toezichthouders en opsporingsinstanties documentatie kunnen inzien, wanneer nodig. Je bent verplicht om deze gegevens tot vijf jaar na het uitvoeren van een transactie te bewaren. Ook als je een zakelijke relatie hebt beëindigd of een ongebruikelijke transactie hebt gemeld, ben je verplicht de gegevens vijf jaar te bewaren.

  Het belang van interne procedures en training

  Interne procedures en trainingen zijn essentieel voor de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het zorgt ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en de specifieke vereisten van de Wwft begrijpen. Daarnaast kun je met de juiste procedures ook de reputatie van jouw belastingkantoor beschermen. Het is namelijk niet alleen wettelijk verplicht om betrokkenheid bij witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen, maar ook van cruciaal belang om het vertrouwen van cliënten en toezichthouders te behouden.

  Wat houdt de meldplicht in?

  Heb je redelijke gronden om aan te nemen dat een transactie verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering? Dan ben je verplicht om dit binnen veertien dagen te melden bij de FIU-Nederland. Dit geldt ook als je vermoedt dat een cliënt betrokken is bij dit soort praktijken. Meld je een ongebruikelijke transactie, weet dan dat je altijd beschermd bent tegen civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Als belastingadviseur ben je niet aansprakelijk voor de schade die jouw cliënt mogelijk oploopt.

Whitepaper alles over de wwft - belasting adviseurs zkr

Gratis Wwft whitepaper voor belastingadviseurs

In dit artikel konden we niet alle informatie kwijt met betrekking tot de naleving van de Wwft. In deze whitepaper gaan we inhoudelijk in op alle aspecten van de Wwft.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hoe maak je een risicobeleid gericht op belastingadviseurs

Hoe maak je een risicobeleid gericht op belastingadviseurs