SIRA

Systematische Integriteitsrisicoanalyse

Een SIRA is een systematisch analyse die mogelijke integriteitsrisico’s in kaart brengt binnen een organisatie.

Wat is een Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA)?

Een SIRA is een systematisch analyse die mogelijke integriteitsrisico’s in kaart brengt binnen een organisatie. Mogelijke integriteitsrisico’s die volgens De Nederlandse Bank zijn bepaald:

 • Witwassen
 • Corruptie
 • Belangenverstrengeling
 • Fraude (intern en/of extern)
 • Ontwijking fiscale regelgeving
 • Terrorismebestrijding
 • Omzeilen sanctiewetgeving

Deze analyse bestaat uit een aantal stappen die achtereenvolgens en telkens opnieuw doorlopen moeten worden. Zo start je altijd eerst met het in kaart brengen van de mogelijke integriteitsrisico’s binnen een organisatie. Wanneer je weet wat de risico’s kunnen zijn, is het van belang om de risico’s te analyseren op mogelijke kans en impact. Vanuit hier kun je het beleid bepalen van de risicobeheersing, waar je vervolgens de effectiviteit van monitort en waar nodig het beleid weer op aanpast.

SIRA in de praktijk

Het juist uitvoeren van een SIRA en het opstellen van een gedegen risicobeleid is een lastig proces. Daarom bieden wij hulp bij zowel de uitvoering als de advisering. Voor ieder mogelijk risico werken we een stappenplan uit, wat jou helpt bij de beheersing van de mogelijke risico’s. Dit doen we door een organisatieschets en risicoprofiel in kaart te brengen. Hierbij wordt er inzicht gegeven in:

 • De activiteiten van de organisatie en de locatie van deze activiteiten, met als doel om het land- of geografisch risico inzichtelijk te maken.
 • Het risico van product, transactie of diensten.
 • Het cliëntrisico en risico van leveringskanalen.
 • Relaties met externe partijen, zoals leveranciers en uitbestedingspartners.

Zkr’s ervaring met het maken van een SIRA

In de loop der jaren heeft Zkr een rijke ervaring opgebouwd in het creëren van effectieve Systematische Integriteitsrisicoanalyses (SIRA’s) voor een breed scala aan bedrijven. Onze expertise strekt zich uit van start-ups tot multinationals, waardoor we begrijpen hoe integriteitsrisico’s zich manifesteren in organisaties van verschillende groottes. Deze veelzijdigheid heeft ertoe geleid dat onze SIRA’s consequent door externe toetsingen komen. Bovendien zijn we trots te kunnen melden dat onze aanpak en methodologie zijn goedgekeurd door diverse toonaangevende Nederlandse banken, wat getuigt van de kwaliteit en betrouwbaarheid van ons werk.

Altijd efficiënt en systematisch te werk

Bij Zkr geloven we in een systematische en efficiënte aanpak, ongeacht de aard of omvang van de risico’s. We hanteren een gestandaardiseerd proces waarbij risico’s op zowel bruto als netto niveau worden beoordeeld, zodat onze klanten een holistisch inzicht krijgen in potentiële bedreigingen en kansen. Dit rigoureuze proces garandeert dat we alle klanten op dezelfde gestructureerde manier toetsen. Onze ervaring leert dat deze uniforme aanpak essentieel is om de subtiliteiten en nuances van elk uniek risico te begrijpen en er effectief op te reageren.

Juiste beslissingen op basis van het risicoappetijt

Risicoappetijt verwijst naar de hoeveelheid risico die een organisatie bereid is te accepteren in het nastreven van haar doelen en het uitvoeren van haar bedrijfsstrategie. Het is een cruciaal concept in risicomanagement en helpt bedrijven beslissingen te nemen die in lijn zijn met hun strategische doelstellingen en bedrijfscultuur. Het definiëren van de risicoappetijt zorgt ervoor dat de organisatie een duidelijk kader heeft voor het nemen van beslissingen en het beoordelen van potentiële kansen in de context van de risico’s die ze met zich meebrengen. Een goed gedefinieerde en begrepen risicoappetijt stelt bedrijven in staat om proactief te handelen, groeikansen te identificeren en tegelijkertijd hun blootstelling aan ongewenste risico’s te minimaliseren.

Klaar om te starten op ons platform?

Vraag hieronder de gratis demo aan.

Start gratis demo

Direct contact

info@zkr.nl 0702620072
wwft

Wat zeggen onze klanten over zkr.?

Dankzij de visie van zkr. m.b.t. de digitale koppeling én met ons eigen CRM-pakket Eyemove, zorgde ervoor dat ik werd getriggerd. Na een uitgebreid gesprek, zijn we een samenwerking aangegaan. Nu kunnen wij een goede Wwft-check uitvoeren én in één handeling worden alle gegevens volledig in ons systeem geplaatst.

Logo VB&T
vb&t Makelaars Christel Nooijen vb&t Makelaars

Super leuke en leerzame interactieve training. Alles werd heel duidelijk uitgelegd en er werden leuke voorbeelden genoemd van deze tijd, zoals Moccro Maffia. De tijd is voorbij gevlogen, super bedankt Ernesto.

Logo Lunshof Makelaardij zkr
Lunshof Lunshof

“Ernesto wist me de hele training te boeien. Ik ben geschrokken van alle plichten die de wet met zich meebrengt, maar weet nu wel veel beter hoe ik moet handelen. Nuttige training.”

Logo Brink & Hoek
Brink & Hoek Hilde Huizingh Brink & Hoek Accountants

Klaar voor zekerheid in zaken?