SIRA

Systematische Integriteitsrisicoanalyse

Een SIRA is een systematisch analyse die mogelijke integriteitsrisico’s in kaart brengt binnen een organisatie.

Wat is een Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA)?

Een SIRA is een systematisch analyse die mogelijke integriteitsrisico’s in kaart brengt binnen een organisatie. Mogelijke integriteitsrisico’s die volgens De Nederlandse Bank zijn bepaald:

 • Witwassen
 • Corruptie
 • Belangenverstrengeling
 • Fraude (intern en/of extern)
 • Ontwijking fiscale regelgeving
 • Terrorismebestrijding
 • Omzeilen sanctiewetgeving

Deze analyse bestaat uit een aantal stappen die achtereenvolgens en telkens opnieuw doorlopen moeten worden. Zo start je altijd eerst met het in kaart brengen van de mogelijke integriteitsrisico’s binnen een organisatie. Wanneer je weet wat de risico’s kunnen zijn, is het van belang om de risico’s te analyseren op mogelijke kans en impact. Vanuit hier kun je het beleid bepalen van de risicobeheersing, waar je vervolgens de effectiviteit van monitort en waar nodig het beleid weer op aanpast.

SIRA in de praktijk

Het juist uitvoeren van een SIRA en het opstellen van een gedegen risicobeleid is een lastig proces. Daarom bieden wij hulp bij zowel de uitvoering als de advisering. Voor ieder mogelijk risico werken we een stappenplan uit, wat jou helpt bij de beheersing van de mogelijke risico’s. Dit doen we door een organisatieschets en risicoprofiel in kaart te brengen. Hierbij wordt er inzicht gegeven in:

 • De activiteiten van de organisatie en de locatie van deze activiteiten, met als doel om het land- of geografisch risico inzichtelijk te maken.
 • Het risico van product, transactie of diensten.
 • Het cliëntrisico en risico van leveringskanalen.
 • Relaties met externe partijen, zoals leveranciers en uitbestedingspartners.

Klaar om te starten op ons platform?

Vraag hieronder de gratis demo aan.

Start gratis demo

Direct contact

info@zkr.nl 0702620072
wwft

Klaar voor zekerheid in zaken?