KYC voor vermogensbeheerders

Als vermogensbeheerder speelt u een cruciale rol bij het beheren van het vermogen van uw klanten. Het is van het grootste belang dat u de juiste maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat uw klanten legitiem zijn en dat uw bedrijf voldoet aan de relevante wet- en regelgeving. In dit artikel zullen we de noodzaak van het screenen van uw klanten bespreken, met name in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Waarom is KYC of CDD belangrijk voor vermogensbeheerders?

Het screenen van jullie klanten is een AML wettelijk verplichting dat is ontworpen om financiële instellingen, waaronder vermogensbeheerders, te beschermen tegen het risico van witwassen van geld en terrorismefinanciering. Het naleven van deze verplichting stelt vermogensbeheerders in staat om het vertrouwen van hun klanten te winnen door het bevorderen van transparantie en integriteit.

Klant screening is een essentiële stap voor vermogensbeheerders om ervoor te zorgen dat ze zaken doen met legitieme en betrouwbare klanten. Door uw klanten te screenen kunt u potentiële risico’s identificeren, zoals klanten die betrokken zijn bij witwaspraktijken, fraude of terrorismefinanciering. Het helpt u ook om te voldoen aan de ‘Ken uw klant’-vereisten (KYC) en om te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen op het gebied van rapportage en transparantie.

Het niet screenen van uw klanten brengt aanzienlijke risico’s met zich mee voor uw bedrijf, zoals reputatieschade, boetes en juridische consequenties. Als vermogensbeheerder kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de activiteiten van uw klanten als u nalatig bent bij het uitvoeren van de nodige due diligence. Daarnaast kan het ontbreken van een effectief screeningsproces resulteren in verlies van klantenvertrouwen en negatieve publiciteit.

Het KYC-onderzoek voor vermogensbeheerders

Om aan de wettelijke verplichting te voldoen en om vast te stellen of transacties verbonden zijn met witwassen of terrorismefinanciering, die je een cliëntenonderzoek te verrichten. Het cliëntenonderzoek omvat in ieder geval de volgende elementen:

  • Identificatie en verificatie van de klant: advocaten zijn verplicht om hun klanten te identificeren en hun identiteit te verifiëren. Dit houdt in dat de advocaat exact weet met wie er zaken wordt gedaan. De verificatie van de identiteit moet middels een betrouwbare bron of document.
  • Verificatie van de identiteit van de uiteindelijke belanghebbende (UBO): Advocaten moeten ook de identiteit van de UBO’s van de cliënt vaststellen en verifiëren. Dit zijn de personen die het meeste baat hebben bij de dienstverlening.
  • Onderzoek naar het risico: Advocaten moeten het risico op witwassen en terrorismefinanciering beoordelen. Hierbij moeten ze rekening houden met de sector waarin de cliënt actief is, de aard van de transacties en het land van herkomst of bestemming van de gelden.

Het cliëntenonderzoek moet worden gedocumenteerd en vastgelegd in een dossier. Bij wijzigingen in de zakelijke relatie moeten de gegevens opnieuw worden gecontroleerd en eventueel aangepast. Het is belangrijk dat advocaten hun cliëntenonderzoek regelmatig actualiseren en hun dossiers goed bijhouden om aan de Wwft-verplichtingen te voldoen.

AML risico’s voor vermogensbeheerders

Als vermogensbeheerder moet u zich bewust zijn van verschillende Anti-Money Laundering (AML) risico’s die verband houden met uw activiteiten. Hier zijn enkele belangrijke AML-risico’s waarmee vermogensbeheerders rekening moeten houden:

  • Politiek prominente personen (PEP’s): Het beheren van vermogen van politiek prominente personen brengt specifieke risico’s met zich mee, omdat zij mogelijk gevoelig zijn voor corruptie of het verbergen van illegale activiteiten. Het is van belang om PEP’s te identificeren en zorgvuldige due diligence toe te passen bij het aangaan van zakelijke relaties.
  • Complex eigenaarschap en structurering: Vermogensbeheerders kunnen worden geconfronteerd met het risico van complexe eigendomsstructuren die zijn opgezet om de herkomst van gelden te verbergen. Het is essentieel om de structuur van klanten en entiteiten grondig te onderzoeken om eventuele ongebruikelijke of verdachte transacties op te sporen.
  • Ongebruikelijke transacties: Vermogensbeheerders moeten alert zijn op transacties die afwijken van de normale transactiepatronen van klanten. Dit omvat grote contante stortingen, frequente en ongebruikelijke overboekingen, transacties naar hoogrisicolanden of transacties die geen duidelijk zakelijk doel lijken te hebben.
  • Sancties en embargo’s: Het naleven van internationale sancties en embargo’s is van vitaal belang voor vermogensbeheerders. Het is belangrijk om transacties te screenen om ervoor te zorgen dat ze niet in strijd zijn met dergelijke beperkingen.

Door zich bewust te zijn van deze AML-risico’s en het implementeren van effectieve klant screening en monitoringprocedures, kunnen vermogensbeheerders hun bedrijf beschermen tegen financiële criminaliteit en voldoen aan de wettelijke vereisten.

white paper wwft zkr

Gratis Wwft-whitepaper voor vermogensbeheerders

In dit artikel konden we niet alle informatie kwijt met betrekking tot KYC voor vermogensbeheerders. In deze whitepaper gaan we inhoudelijk in op alle aspecten.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.