De Wwft en Cryptocurrency

De groei van cryptocurrency

Cryptocurrencies, ooit een obscure technologie gedreven door de visie van enkele online idealisten, hebben een revolutionaire impact gehad op de moderne financiële wereld. In de afgelopen jaren heeft de meteorische opkomst van digitale valuta’s zoals Bitcoin en Ethereum niet alleen de traditionele kijk op geld en transacties veranderd, maar ook de manier waarop we waarde opslaan, overdragen en gebruiken. Het grenzeloze en gedecentraliseerde karakter van crypto heeft veel mensen aangetrokken door beloftes van financiële soevereiniteit en privacy. 

Echter, naarmate crypto in populariteit groeide, groeide ook de roep om regulering en toezicht. Deze behoefte aan regulering werd mede ingegeven door zorgen over het potentieel misbruik van crypto voor illegale doeleinden.

 

Waarom is WWFT relevant voor crypto?

Hoewel cryptovaluta grote voordelen bieden, zoals financiële privacy en decentralisatie, heeft het ook zorgen gebracht op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme. Door de pseudonieme aard van veel crypto-transacties kunnen criminelen en terroristen profiteren van deze nieuwe technologie om hun activiteiten te verbergen. Eerdere gevallen hebben aangetoond dat cryptocurrencies zijn gebruikt voor illegale doeleinden, variërend van het witwassen van geld tot het betalen van losgelden in ransomware-aanvallen. Dit heeft geleid tot de implementatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) voor crypto-ondernemingen, om de integriteit van het financiële systeem te waarborgen en kwaadwillenden te ontmoedigen.

Belangrijkste bepalingen van WWFT voor crypto-ondernemingen

Voor crypto-ondernemingen stelt de WWFT drie essentiële verplichtingen centraal. 

  • Ten eerste het Cliëntenonderzoek (CDD: Customer Due Diligence) waarmee de identiteit van klanten wordt geverifieerd en de risico’s van zakelijke relaties worden beoordeeld. 
  • Ten tweede de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Deze meldingsplicht zorgt ervoor dat potentieel verdachte activiteiten onder de aandacht worden gebracht van relevante autoriteiten. 
  • Tot slot is er de bewaarplicht van gegevens, waardoor ondernemingen verplicht zijn om klantinformatie en transactiedetails voor een bepaalde periode te bewaren. 

Deze maatregelen zijn essentieel om de integriteit van de financiële markten te waarborgen en misbruik binnen de cryptosector tegen te gaan.

Whitepaper Cryptocurrency zkr

Gratis Wwft whitepaper over Cryptocurrency

In dit artikel konden we niet alle informatie kwijt met betrekking tot de naleving van de Wwft. In deze whitepaper gaan we inhoudelijk in op alle aspecten van de Wwft.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer Wwft informatie voor crypto platformen?

Meer Wwft informatie voor crypto platformen?