De Wwft per branche

Compliance is een belangrijk aspect in het bedrijfsleven, maar het is belangrijk op te merken dat het niet universeel is en sterk kan variëren afhankelijk van de branche waarin een organisatie opereert.

Verschillende industrieën worden geconfronteerd met unieke regelgeving, normen en risico’s die van invloed zijn op hun compliance vereisten. Zo vereist de financiële sector strikte naleving van financiële voorschriften, terwijl de gezondheidszorg te maken heeft met strenge privacyregels en gezondheidsnormen. De technologie-industrie daarentegen wordt geconfronteerd met snel evoluerende cybersecurity-eisen.

Identificatie

Identificatie is het proces van het vaststellen van de identiteit van een persoon, object, systeem of entiteit. Het omvat het verzamelen en verifiëren van informatie om vast te stellen wie of wat iets of iemand is. Identificatie kan worden toegepast op verschillende contexten.

Risico-onderzoek

Risico-onderzoek in de context van compliance en klantacceptatie verwijst naar het proces waarbij een organisatie de potentiële risico’s en bedreigingen evalueert die verbonden zijn aan het aangaan van een zakelijke relatie met een nieuwe klant of cliënt.

Meldplicht

Meldplicht is de verplichting vanuit de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) voor bepaalde instellingen en personen om verdachte transacties en ongebruikelijke transacties te melden aan de relevante autoriteiten.

Wie is wwft-plichtig?

Iedereen mag de Wwft naleven

In een maatschappij gebaseerd op waarden van financiële integriteit en transparantie, heeft iedereen de vrijheid om vrijwillig de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) na te leven. Deze vrijwillige inzet voor het voorkomen van financiële criminaliteit wordt aangemoedigd en gewaardeerd

De volgende branches zijn Wwft-plichtig