Wwft voor makelaars

 • Bespaar tijd
 • Vereenvoudig Wwft-naleving
 • Voorkom boetes en reputatieschade

Krijg grip op de Wwft met de tools en hulpmiddelen van zkr.

Wwft voor makelaars

In de makelaardij is naleving van de Wwft onmisbaar. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de vastgoedmarkt transparant blijft en vrij van illegale activiteiten, zoals witwassen en terrorismefinanciering. Onder de Wwft moeten makelaars bepaalde maatregelen treffen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. We delen graag alle informatie die je nodig hebt, voor effectieve naleving.

  Waarom is een makelaar verplicht om aan de Wwft te voldoen?

  De Wwft zorgt ervoor dat makelaars bepaalde maatregelen moeten treffen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. De reden is dat de diensten van makelaars gebruikt kunnen worden om geld wit te wassen en/of terrorisme te financieren. Door de koper en verkoper te screenen volgens de Wwft-maatregelen, kan dit voorkomen worden en achterliggende netwerken inzichtelijk worden gemaakt. De makelaardij is niet de enige branche, waarbij de dienstverlening een verhoogd risico met zich meebrengt. Ook notarissen, banken, advocaten en accountants vallen in deze risicogroep. Terug naar de makelaardij. De Wwft is van toepassing op makelaars of bemiddelaars die aan- en verkoop van onroerende zaken mogelijk maken. Hierbij kan worden gedacht aan erfpacht, opstal, erfdienstbaarheid en het recht van het gebruik van de woning (indien de makelaar bemiddeld). Kortom: vrijwel alle diensten die de makelaar verricht en waarvoor deze een vergoeding krijgt.

  Is de Wwft verplicht voor iedere makelaar?

  Ja, de Wwft is van toepassing op alle makelaars of bemiddelaars die  aan- en verkoop van onroerende zaken mogelijk maken. Bij verhuurmakelaars is er sprake van een minimum bedrag wat bepalend is voor de Wwft-plicht. Denk bij makelaardij en Wwft-plicht aan erfpacht, opstal, erfdienstbaarheid en het recht van het gebruik van de woning (indien de makelaar bemiddeld). Kortom: vrijwel alle diensten die de makelaar verricht en waarvoor deze een vergoeding krijgt.

  De Wwft en de makelaardij in de praktijk

  Het ‘waarom’ van de Wwft in de makelaardij is besproken. Zaak om verder in te zoomen op het ‘hoe’. Zodra de klant je als makelaar kiest, kan het cliëntenonderzoek van start gaan. Het Wwft cliëntenonderzoek begint met identificatie en verificatie. Door de identificatie en verificatie goed uit te voeren, weet je wie de klant exact is. De opgehaalde informatie moet veilig opgeslagen worden in het kader van de AVG. Wanneer je zaken doet met een zakelijke klant, bijvoorbeeld voor de aankoop van een bedrijfspand, dan geldt ook de identificatie en verificatie van een rechtspersoon. De verificatie van een rechtspersoon verifieert of je zaken doet met een bestaand bedrijf. Bij een zakelijke klant dien je ook de uiteindelijk belanghebbende (UBO) inzichtelijk te maken. De UBO geniet namelijk het meeste voordeel bij de aan- of verkoop van een pand. Door de identiteit van een belanghebbenden te controleren wordt voorkomen dat deze zich kan verschuilen achter een bedrijf en anoniem financiële misdrijven kan plegen. Wanneer het vermoeden bestaat dat een ongebruikelijke transactie heeft plaatsgevonden, dan is het makelaarskantoor verplicht een melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Nederland.

  Het opstellen van een risicobeleid voor makelaars

  Een cliëntenonderzoek en de bijbehorende bewaar- en meldplicht is niet het enige waaraan een makelaar moet voldoen in het kader van de Wwft. Ook is een makelaar verplicht om potentiële risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme vast te leggen in een risicobeleid. In het risicobeleid moet minimaal rekening worden gehouden met het type cliënt, product, dienst, transactie- en leveringskanaal en de landen of het gebied waar de makelaar mee te maken heeft. Wanneer de toezichthouder naar dit document vraagt, moet je dit kunnen overhandigen.

Whitepaper alles over de wwft - makelaars zkr

Gratis Wwft whitepaper voor makelaars

In dit artikel konden we niet alle informatie kwijt met betrekking tot de naleving van de Wwft. In deze whitepaper gaan we inhoudelijk in op alle aspecten van de Wwft.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer Wwft informatie voor makelaars

Meer Wwft informatie voor makelaars