De Wwft in de advocatuur

 • Bespaar tijd
 • Vereenvoudig Wwft-naleving
 • Voorkom boetes en reputatieschade

Wij begrijpen jouw verplichtingen met betrekking tot de Wwft en helpen je hier graag bij.

Starten met de Wwft

  Wat betekent de Wwft voor de advocatuur?

  Advocaten hadden altijd al de verplichting om een cliëntenonderzoek uit te voeren. Deze activiteit viel namelijk onder de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT). Met de komst van de Wwft zijn deze wetten vervangen.

  Is Wwft verplicht bij alle werkzaamheden binnen de advocatuur?

  Nee, de Wwft is niet op alle werkzaamheden binnen de advocatuur van toepassing, maar alleen op de werkzaamheden waarbij de advocaat betrokken is bij van fiscale zaken en/of transacties.

  Wat houdt de Wwft in voor de advocatuur?

  Enkele basisprincipes van de Wwft zijn het cliëntenonderzoek, de meldingsplicht en de bewaarplicht. Anders gezegd houdt dit in dat een advocaat dient vast te stellen wie zijn of haar cliënt is, een onderzoek naar de cliënt gedaan moet worden en een melding bij het Financial Intelligence Unit (FIU) gemaakt dient te worden wanneer er sprake is van een verdachte financiële situatie of transactie.

Cliëntenonderzoek voor de advocatuur

  Uit welke onderdelen bestaat een cliëntenonderzoek?

  Een cliëntenonderzoek bestaat uit: Identificatie en verificatie van de klant, verificatie van de identiteit van de uiteindelijke belanghebbende (UBO), beoordeling van het doel en de aard van de zakelijke relatie en onderzoek naar het risico.

  1. Identificatie en verificatie van de klant

  Onder de Wwft ben je verplicht om je klanten te identificeren en hun identiteit te verifiëren. Dit houdt in dat je moet verifiëren wie de klant is, bijvoorbeeld door middel van een geldig identiteitsbewijs.

  2. Verificatie van de identiteit van de uiteindelijke belanghebbende (UBO)

  Je moet ook de identiteit van de UBO’s van de cliënt vaststellen en verifiëren. Dit zijn de personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de cliënt.

  3. Beoordeling van het doel en de aard van de zakelijke relatie

  Je moet een geldige reden hebben om een zakelijke relatie aan te gaan met een cliënt. Je moet de aard en het doel van de zakelijke relatie beoordelen en vaststellen wat het verwachte transactiepatroon zal zijn.

  4. Onderzoek naar het risico

  Ook moet je het risico op witwassen en terrorismefinanciering beoordelen. Hierbij houd je rekening met de sector waarin de cliënt actief is, de aard van de transacties en het land van herkomst of bestemming van de gelden.

AML risico’s voor de advocatuur

Als accountants moet u zich bewust zijn van verschillende Anti-Money Laundering (AML) risico’s die verband houden met uw activiteiten. Hier zijn enkele belangrijke AML-risico’s waarmee vermogensbeheerders rekening moeten houden.

  Politiek prominente personen (PEP’s)

  Het beheren van vermogen van politiek prominente personen brengt specifieke risico’s met zich mee, omdat zij mogelijk gevoelig zijn voor corruptie of het verbergen van illegale activiteiten. Het is van belang om PEP’s te identificeren en zorgvuldige due diligence toe te passen bij het aangaan van zakelijke relaties.

  Complex eigenaarschap en structurering

  Wwft-plichtige organisaties kunnen worden geconfronteerd met het risico van complexe eigendomsstructuren die zijn opgezet om de herkomst van gelden te verbergen. Het is essentieel om de structuur van klanten en entiteiten grondig te onderzoeken om eventuele ongebruikelijke of verdachte transacties op te sporen.

  Ongebruikelijke transacties

  Als Wwft-plichtige organisatie moet je alert zijn op transacties die afwijken van de normale transactiepatronen van klanten. Dit omvat grote contante stortingen, frequente en ongebruikelijke overboekingen, transacties naar hoogrisicolanden of transacties die geen duidelijk zakelijk doel lijken te hebben.

  Sancties en embargo’s

  Het naleven van internationale sancties en embargo’s is van vitaal belang voor Wwft-compliance. Het is belangrijk om transacties te screenen om ervoor te zorgen dat ze niet in strijd zijn met dergelijke beperkingen.

Meldplicht voor de advocatuur

Als advocaat dien je waakzaam op indicaties van witwassen of terrorismefinanciering. De Wwft spreekt over objectieve en subjectieve indicatoren. De objectieve indicator voor advocaten is.

  Objectieve indicator

  Een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

  Subjectieve indicator

  Je onderbuikgevoel. Als poortwachter mag je bij iedere verdenking van witwassen of terrorismefinanciering, de transactie melden bij de FIU.nl.

Whitepaper alles over de wwft - advocaten zkr

Gratis Wwft whitepaper voor advocaten

In dit artikel konden we niet alle informatie kwijt met betrekking tot de naleving van de Wwft. In deze whitepaper gaan we inhoudelijk in op alle aspecten van de Wwft.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer Wwft informatie voor advocaten

Meer Wwft informatie voor advocaten