De Wwft in de advocatuur

Werken in de advocatuur betekent dat je dagelijks in aanraking komt met wet- en regelgeving bij het beoefenen van het vakgebied. De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is geen uitzondering op deze regel. Advocaten worden middels deze wet direct betrokken bij het bestrijden van witwaspraktijken en het financieren van terrorisme. We lichten graag verder toe wat de WWFT voor de advocatuur betekent en hoe dit er in de praktijk uitziet.

Wat betekent de Wwft voor de advocatuur?

Advocaten hadden altijd al de verplichting om een cliëntenonderzoek uit te voeren. Deze activiteit viel namelijk onder de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT). Met de komst van de Wwft zijn deze wetten vervangen.

De Wwft is trouwens niet op alle werkzaamheden binnen de advocatuur van toepassing, maar alleen op de werkzaamheden waarbij de advocaat betrokken is bij van fiscale zaken en/of transacties. Enkele basisprincipes van de Wwft zijn het cliëntenonderzoek, de meldingsplicht en de bewaarplicht. Anders gezegd houdt dit in dat een advocaat dient vast te stellen wie zijn of haar cliënt is, een onderzoek naar de cliënt gedaan moet worden en een melding bij het Financial Intelligence Unit (FIU) gemaakt dient te worden wanneer er sprake is van een verdachte financiële situatie of transactie.

Het cliëntenonderzoek voor advocaten

Wanneer advocaten moet voldoen aan de Wwft, dan dienen ze onderzoek te doen of de transacties verbonden zijn met witwassen of terrorismefinanciering. Dit onderzoek wordt het cliëntenonderzoek genoemd. Het cliëntenonderzoek omvat in ieder geval de volgende elementen:

  • Identificatie en verificatie van de klant: advocaten zijn verplicht om hun klanten te identificeren en hun identiteit te verifiëren. Dit houdt in dat de advocaat exact weet met wie er zaken wordt gedaan. De verificatie van de identiteit moet middels een betrouwbare bron of document.
  • Verificatie van de identiteit van de uiteindelijke belanghebbende (UBO): Advocaten moeten ook de identiteit van de UBO’s van de cliënt vaststellen en verifiëren. Dit zijn de personen die het meeste baat hebben bij de dienstverlening.
  • Onderzoek naar het risico: Advocaten moeten het risico op witwassen en terrorismefinanciering beoordelen. Hierbij moeten ze rekening houden met de sector waarin de cliënt actief is, de aard van de transacties en het land van herkomst of bestemming van de gelden.

Het cliëntenonderzoek moet worden gedocumenteerd en vastgelegd in een dossier. Bij wijzigingen in de zakelijke relatie moeten de gegevens opnieuw worden gecontroleerd en eventueel aangepast. Het is belangrijk dat advocaten hun cliëntenonderzoek regelmatig actualiseren en hun dossiers goed bijhouden om aan de Wwft-verplichtingen te voldoen.

AML risico’s voor de advocatuur

Als accountants moet u zich bewust zijn van verschillende Anti-Money Laundering (AML) risico’s die verband houden met uw activiteiten. Hier zijn enkele belangrijke AML-risico’s waarmee vermogensbeheerders rekening moeten houden:

  • Politiek prominente personen (PEP’s): Het beheren van vermogen van politiek prominente personen brengt specifieke risico’s met zich mee, omdat zij mogelijk gevoelig zijn voor corruptie of het verbergen van illegale activiteiten. Het is van belang om PEP’s te identificeren en zorgvuldige due diligence toe te passen bij het aangaan van zakelijke relaties.
  • Complex eigenaarschap en structurering: Vermogensbeheerders kunnen worden geconfronteerd met het risico van complexe eigendomsstructuren die zijn opgezet om de herkomst van gelden te verbergen. Het is essentieel om de structuur van klanten en entiteiten grondig te onderzoeken om eventuele ongebruikelijke of verdachte transacties op te sporen.
  • Ongebruikelijke transacties: Vermogensbeheerders moeten alert zijn op transacties die afwijken van de normale transactiepatronen van klanten. Dit omvat grote contante stortingen, frequente en ongebruikelijke overboekingen, transacties naar hoogrisicolanden of transacties die geen duidelijk zakelijk doel lijken te hebben.
  • Sancties en embargo’s: Het naleven van internationale sancties en embargo’s is van vitaal belang voor vermogensbeheerders. Het is belangrijk om transacties te screenen om ervoor te zorgen dat ze niet in strijd zijn met dergelijke beperkingen.

Door zich bewust te zijn van deze AML-risico’s en het implementeren van effectieve klant screening en monitoringprocedures, kunnen vermogensbeheerders hun bedrijf beschermen tegen financiële criminaliteit en voldoen aan de wettelijke vereisten.

Meldplicht voor advocaten

Als advocaat dien je waakzaam op indicaties van witwassen of terrorismefinanciering. De Wwft spreekt over objectieve en subjectieve indicatoren. De objectieve indicator voor advocaten is:

“Een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.”

Subjectieve indicatoren hebben betrekking op onderbuikgevoel. Als poortwachter mag je bij iedere verdenking van witwassen of terrorismefinanciering, de transactie melden bij de FIU.nl.

Whitepaper alles over de wwft - advocaten zkr

Gratis Wwft whitepaper voor advocaten

In dit artikel konden we niet alle informatie kwijt met betrekking tot de naleving van de Wwft. In deze whitepaper gaan we inhoudelijk in op alle aspecten van de Wwft.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer Wwft informatie voor advocaten

Meer Wwft informatie voor advocaten