Wwft voor Import & exportbedrijven

 • Bespaar tijd
 • Vereenvoudig Wwft-naleving
 • Voorkom boetes en reputatieschade

Creëer duidelijk Wwft-processen en leef de Wwft eenvoudig na met hulpmiddelen en tools van zkr.

De Wwft naleven? Vind de UBO!

Bij Wwft voor import- en exportbedrijven speelt het vinden van (internationaal) UBO een centrale rol. De uiteindelijk belanghebbende (UBO) moet worden geïdentificeerd om te voldoen aan internationale regelgeving zoals anti-witwaswetten en sancties. Dit garandeert transparantie in complexe internationale supply chains en partnerschappen, wat van belang is voor risicomanagement en het vermijden van fraude of corruptie. Het correct identificeren van de UBO is ook essentieel voor het verkrijgen van financiering en het voldoen aan de vereisten van financiële instellingen. Bovendien helpt het bedrijven te opereren binnen de juridische kaders van verschillende landen, wat bijdraagt aan een solide reputatie in de internationale handel.

  Wat is een UBO?

  Een UBO, oftewel een uiteindelijk begunstigde eigenaar, is een natuurlijk persoon die uiteindelijk de controle heeft over of profiteert van een juridische entiteit, zoals een bedrijf of organisatie. Het identificeren van de UBO is van groot belang om transparantie te waarborgen en om misbruik van het financiële systeem te voorkomen. Het belang van het vinden van de UBO in het buitenland strekt zich ook uit tot import- en exportbedrijven. Deze bedrijven zijn afhankelijk van internationale handel en hebben een direct belang bij het kennen van de UBO van de bedrijven waarmee ze zaken doen.

  Waarom is het voor import & exportbedrijven belangrijk om de UBO in het buitenland te vinden?

  Het vinden van de UBO in het buitenland is van cruciaal belang voor de import & export branche. Omdat jij voornamelijk internationaal handelt, zijn banken extra alert. De reden hiervan is dat criminelen internationale structuren kunnen misbruiken om illegale activiteiten te verbergen, zoals het witwassen van geld en het financieren van terrorisme.

  Het belang voor anti-witwasmaatregelen, transparantie en vertrouwen voor import- & exportbedrijven

  Het opsporen van de UBO in het buitenland speelt een cruciale rol in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. Door te achterhalen wie er achter een juridische entiteit schuilgaat, kunnen verdachte transacties en ongebruikelijke financiële activiteiten worden opgespoord. Dit draagt bij aan het handhaven van de integriteit van het financiële systeem en maakt het criminelen moeilijker om hun illegale geldstromen te verhullen. Het begrijpen van de UBO van buitenlandse bedrijven is essentieel voor import- en exportbedrijven bij het beheer van risico’s. Door de UBO te kennen, kunnen import- en exportbedrijven de integriteit en financiële stabiliteit van hun handelspartners evalueren. Dit stelt hen in staat om potentiële risico’s op het gebied van betalingen, reputatie en naleving van regelgeving beter in te schatten en te beheersen. Het vinden van de UBO in het buitenland draagt ook bij aan transparantie en vertrouwen in de zakelijke wereld. Het openbaar maken van de uiteindelijke begunstigden helpt bij het creëren van een eerlijk speelveld en het voorkomen van belangenconflicten. Dit versterkt het vertrouwen van investeerders, consumenten en andere belanghebbenden in de integriteit van bedrijven en organisaties.

  Welke uitdagingen hebben import- & exportbedrijven bij het vinden van de UBO in het buitenland?

  Het vinden van de UBO in het buitenland kan uitdagend zijn vanwege verschillende redenen. Ten eerste kunnen landen verschillende juridische systemen en regelgevingen hebben, waardoor de toegang tot informatie bemoeilijkt kan worden. Daarnaast kunnen sommige juridische entiteiten complexe structuren hebben met meerdere tussenpersonen, waardoor het lastig kan zijn om de uiteindelijke begunstigde te achterhalen. Verder kan gebrek aan internationale samenwerking en harmonisatie van regelgeving het proces bemoeilijken.

  Ben ik verplicht om de UBO in het buitenland te vinden?

  De verplichting om de UBO in het buitenland te vinden kan variëren, afhankelijk van de nationale wetgeving en de aard van uw bedrijfsactiviteiten. Het is belangrijk om de geldende regelgeving te raadplegen en indien nodig juridisch advies in te winnen. In het algemeen streven veel landen ernaar om transparantie te bevorderen en witwassen en andere financiële misdrijven te bestrijden door het identificeren van de UBO.

  Waarom wilt de bank UBO-informatie van mij?

  Banken willen precies weten waar het geld vandaan komt, omdat zij een rol spelen in het faciliteren van transacties. In een internationale omgeving is er daarom strenger toezicht op bedrijven. De UBO’s van deze bedrijven zijn vaak een mysterie en niet gemakkelijk te achterhalen. Dit verhoogt echter de kans op witwassen, fraude en financiering van terrorisme. Het is daarom verplicht om de UBO’s aan te tonen, vooral voor bedrijven die veel te maken hebben met buitenlandse personen en entiteiten. Als er verdachte transacties en activiteiten worden opgemerkt, zijn banken zelfs bereid om rekeningen te sluiten.

Download Internationale UBO zkr

Gratis International UBO whitepaper voor import- & exportbedrijven

In dit artikel konden we niet alle informatie kwijt met betrekking tot het vinden van de UBO van buitenlandse bedrijven. In deze whitepaper gaan we inhoudelijk in op alle aspecten van het vaststellen van de UBO.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.