29 juni 2023 | Wet- & regelgeving

Wat houdt de Wwft meldplicht in?

De Wwft staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze Nederlandse wet is bedoeld om illegale financiële activiteiten te voorkomen en is gericht op bepaalde beroepsgroepen die door hun werk mogelijk te maken kunnen krijgen met witwassen of terrorismefinanciering.

Wwft: Meldplicht en Cliëntenonderzoek voor Financiële Integriteit

De meldplicht Wwft houdt in dat deze beroepsgroepen verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU). Dit zijn transacties die mogelijk verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

Het gaat bijvoorbeeld om financiële instellingen zoals banken, verzekeraars, accountants, belastingadviseurs, notarissen, advocaten, makelaars en handelaren in bepaalde goederen (zoals auto’s of kunst).

In aanvulling op de meldplicht, verplicht de Wwft de betreffende beroepsgroepen ook om een cliëntenonderzoek te doen. Dit houdt in dat ze de identiteit van hun klanten moeten verifiëren en een risico-inschatting moeten maken van mogelijke betrokkenheid bij witwassen of terrorismefinanciering.

Niet-naleving van de Wwft kan leiden tot serieuze juridische consequenties, waaronder hoge boetes of zelfs gevangenisstraffen. Het doel van deze wet is om de integriteit van het financiële en economische systeem te beschermen en bij te dragen aan de strijd tegen ernstige criminele activiteiten.

compliance en onboarding

Wanneer moet een transactie of klant gemeld worden?

Een transactie of klant moet worden gemeld onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in Nederland wanneer er sprake is van een ‘ongebruikelijke transactie’. Wat precies wordt beschouwd als een ongebruikelijke transactie, kan variëren afhankelijk van de sector en de aard van de transactie. Over het algemeen omvat het echter situaties waarbij er reden is om te vermoeden dat een transactie verband houdt met witwassen of financiering van terrorisme.

Bijvoorbeeld, transacties met een hoge waarde, transacties met contant geld boven een bepaalde limiet, of transacties die niet passen bij het normale patroon van een klant, kunnen als ongebruikelijk worden beschouwd. Het kan ook gaan om situaties waarin een klant probeert de identiteitsverificatie te omzeilen of op een andere manier ongebruikelijk of verdacht gedrag vertoont.

Objectieve en subjectieve indicatoren

Objectieve indicatoren zijn specifieke, meetbare kenmerken van een transactie die mogelijk wijzen op witwassen of terrorismefinanciering. Dit zijn meestal zaken die eenvoudig te identificeren zijn, zoals het overschrijden van een bepaald transactiebedrag, transacties in contanten boven een bepaalde drempel, of transacties met specifieke landen of regio’s die als hoog risico worden beschouwd.

Subjectieve indicatoren daarentegen zijn minder concreet en hangen meer af van de professionele beoordeling en ervaring van de persoon die de transactie onderzoekt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een transactie die niet past bij het normale gedrag of patroon van een klant, een klant die probeert de identiteitsverificatie te vermijden, of een transactie die op een andere manier verdacht of inconsistent lijkt.

In beide gevallen, als een transactie voldoet aan een of meer van deze indicatoren, moet deze worden gemeld als een ongebruikelijke transactie onder de Wwft. Het is de verantwoordelijkheid van de professional om op de hoogte te blijven van deze indicatoren en om passende maatregelen te nemen om aan de vereisten van de wet te voldoen.

Waar moet een ongebruikelijke transactie gemeld worden?

In Nederland moeten ongebruikelijke transacties worden gemeld bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland). De FIU is een onafhankelijke overheidsorganisatie die is belast met het ontvangen, analyseren en verspreiden van informatie over ongebruikelijke transacties en verdachte activiteiten. Ze spelen een cruciale rol bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme.

Professionals die verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kunnen dit doen via het meldsysteem van de FIU. Dit systeem is beveiligd en biedt professionals de mogelijkheid om de nodige informatie over de transactie en de betrokken personen te verstrekken.

Nadat een melding is gemaakt, beoordeelt de FIU de informatie. Als zij vermoeden dat er sprake is van witwassen of financiering van terrorisme, kan de informatie worden doorgestuurd naar de politie of andere opsporingsinstanties voor verder onderzoek.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het melden van een ongebruikelijke transactie aan de FIU een wettelijke verplichting is voor professionals die onder de Wwft vallen. Het niet naleven van deze meldplicht kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Klaar om te starten op ons platform?

Vraag hieronder de gratis demo aan.

Start gratis demo

Direct contact

info@zkr.nl 0702620070
wwft
onboarding & Wwft gids zkr

Meer leren over onboarding en de Wwft?

Wil je meer leren over het onboardingproces en de Wwft, download dan ons gratis klant onboarding gids. In deze gids vind je stapsgewijs hoe je klanten kan onboarden en voldoen aan de Wwft

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.