2 februari 2023 | Wet- & regelgeving

Wat is een PEP en welke rol speelt deze in de WWFT?

Ben je als bedrijf verplicht om aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), dan zal je de term PEP vast weleens voorbij hebben zien komen. Onder een PEP wordt een Politically Exposed Person, of een Politiek Prominent Persoon (PPP) verstaan. Wanneer transacties met deze personen plaatsvinden, is een verhoogde kans op witwassen terrorismefinanciering aanwezig. Hoe is de verhouding precies tussen de Wwft en een PEP. We lichten het graag toe.

Wat is een PEP?

Een Politically Exposed Person (PEP), oftewel: Politiek Prominent Persoon is een persoon met een politiek prominente functie of iemand die tot ten minstens een jaar geleden een politiek prominente functie heeft bekleed. Ben je als bedrijf Wwft-plichtig, dan ben je verplicht om zakenrelaties te controleren om er zo achter te komen of je te maken hebt met een PEP. Een PEP kan namelijk een makkelijker doelwit zijn voor fraude, corruptie en witwassen. Denk hierbij aan steekpenningen, betrokkenheid bij witwassen of omkoping om politieke beslissingen te beïnvloeden.

Volgens artikel 2 uit het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 vallen de volgende personen en functietitels onder de PEP:

 1. Staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
 2. Parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
 3. Lid van het bestuur van een politieke partij;
 4. Lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke gevallen, geen beroep openstaat;
 5. Lid van een rekenkamer of een hoge raad van bestuur van een centrale bank;
 6. Ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
 7. Lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
 8. Bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie. 

Wist je dat familieleden of zakenpartners ook onder deze definitie vallen? Net als de PEP is een familielid of zakenpartner vatbaarder voor corruptie. Een verscherpt cliëntenonderzoek is vereist bij transacties met deze personen. Ambtenaren, administratief medewerkers en lokale politici worden niet als PEP’s gezien en vallen daardoor niet onder de Wwft.

Mag zaken gedaan worden met een PEP volgens de Wwft?

Jazeker, je mag een zakendoen met een PEP volgens de Wwft. Wel moet je aanvullende maatregelen nemen om het risico op witwassen of het financieren van terrorisme te beperken. Zo ben je verplicht een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren, waarbij extra aandacht besteed wordt aan het verifiëren van gegevens wanneer jouw relatie een PEP blijkt te zijn. 

Hoe controleer je of iemand een PEP is?

Het is vrij eenvoudig om te achterhalen of jouw relatie een PEP is. PEP’s zijn namelijk op te zoeken in publiekelijke PEP-lijsten en -registers. Deze worden vrijwel altijd uitgegeven per land en deze database bevat alle PEP’s die in een land geregistreerd zijn. De Belastingdienst is in Nederland verantwoordelijk voor de PEP-lijst. Let wel op dat als een persoon niet op een PEP-lijst voorkomt, dit niet gebruikt mag worden als argument om aan te tonen dat deze persoon géén PEP is. 

Valt jouw bedrijf onder de Wwft, dan ben je wettelijk verplicht om te controleren of klanten, leveranciers of zakelijke relaties betrokken zijn bij politiek prominente activiteiten. Deze activiteit staat ook wel bekend als het cliëntenonderzoek.

Beheersmaatregelen die u uitvoert in een cliëntenonderzoek

Om het risico niet alleen te beperken, maar ook te beheersen, verzamelt u aanvullende informatie over de PEP. Welke informatie dit betreft, is afhankelijk van het risiconiveau van uw PEP. Factoren die hierop invloed hebben, zijn bepaalde transacties, het product en het corruptieniveau van het land, waarin de PEP zich begeeft. 

Extra beheersmaatregelen, waaraan gedacht kan worden, zijn:

 • Bron van vermogen

Voer je een verscherpt cliëntenonderzoek uit, dan moet je inzichtelijk maken wat de bron is van het eigen vermogen van de PEP. Verschillende documenten kunnen hiervoor geraadpleegd worden, zoals: belastingaangiftes, loonstroken of kopieën van rekeningen. 

 • Familieleden en zakenrelaties

Afhankelijk van het risiconiveau van de PEP is een optie om extra informatie over te verzamelen door familieleden en zakenrelaties te screenen. Kortom: het cliëntenonderzoek dat je op de PEP verricht, verricht je ook op familieleden en zakenrelaties. 

 • Transactiemonitoring
  Je hebt de bron van het vermogen én de familieleden & zakenrelaties al onderzocht. Een extra beheersmaatregel die vaak wordt ingezet is om over te stappen op een uitgebreidere transactiemonitoring en een verhoging van de periodieke evaluaties. 

Aan de slag met het voldoen aan de Wwft en het controleren van een PEP? 

Is jouw bedrijf Wwft-plichtig en ben je dus genoodzaakt om zakenrelaties te controleren of zijn een PEP zijn? Dan kan ZKR jou hierbij helpen. Zo voorzien wij in PEP checks en monitoringen. Benieuwd in welke beheersmaatregelen wij nog meer voldoen of wil je meer informatie ontvangen over de Wwft en/of een PEP? Neem vrijblijvend contact op. Wij helpen je graag! 

Klaar om te starten op ons platform?

Vraag hieronder de gratis demo aan.

Start gratis demo

Direct contact

info@zkr.nl 0702620070
wwft
whitepaper risicobeleid

Meer weten over het in kaart brengen van het risiconiveau?

In deze gratis whitepaper kunt lenzen met welke risico’s u rekening houdt en wat te doen met verschillende risiconiveaus.

Download deze whitepaper gratis

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Zien hoe je klanten van A-tot-Z kan onboarden via ons platform?