Wat betekent de Wwft voor accountants?

 • Bespaar tijd
 • Vereenvoudig Wwft-naleving
 • Voorkom boetes en reputatieschade

zkr. is jouw partner in Wwft-compliance. Met onze hulp is Wwft-naleving eenvoudiger en minder tijdrovend.

zkr wwft software voor verzekeringsmaatschappijen

Starten met de Wwft

Starten met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kan intimiderend zijn. Echter is het een zeer belangrijk onderdeel van veilig zakendoen en kun je er niet omheen. Daarom voorzien we je van alle informatie die je nodig hebt, om een goede start te maken met de Wwft.

  Waarom is een accountant Wwft-plichtig?

  Als accountant heb je een poortwachtersfunctie binnen de Wwft. Je dient cliëntenonderzoek te verrichten, een risicobeheersingsbeleid toe te passen en ongebruikelijke transacties te melden. De reden hiervoor is dat je, vanwege de aard van jouw werk, inzicht hebt in transacties en rekeningnummers. Het vaststellen van ongebruikelijke of verdachte handelingen is voor jouw en je organisatie makkelijker te doen dan voor andere beroepen. Daarom lever je als accountant een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Hiervoor worden wel een aantal handelingen van je verwacht. Ook heeft het niet naleven van de Wwft mogelijke gevolgen, namelijk boetes en reputatieschade voor zowel jou als accountant, als voor het accountantskantoor. Kortom, incorrect naleving van de Wwft kan grote gevolgen hebben voor de accountancy en is onmisbaar in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit. Het is dan ook van groot belang dat accountants goed op de hoogte zijn van de eisen en verplichtingen die de Wwft aan hen stelt en deze naleven in hun dagelijkse werkzaamheden.

Het cliëntenonderzoek voor accountants

Goede Wwft-naleving start met het doen van uitgebreid cliëntenonderzoek. Hierbij is het belangrijk om de zakelijke relaties en transacties grondig te evalueren om de integriteit en financiële gezondheid te verzekeren. Dit onderzoek helpt bij het identificeren van potentiële risico's zoals fraude, witwassen en andere financiële onregelmatigheden.

  Uit welke onderdelen bestaat een cliëntenonderzoek?

  Een cliëntenonderzoek bestaat uit: Identificatie en verificatie van de klant, verificatie van de identiteit van de uiteindelijke belanghebbende (UBO), beoordeling van het doel en de aard van de zakelijke relatie en onderzoek naar het risico.

  1. Identificatie en verificatie van de klant

  Onder de Wwft ben je verplicht om je klanten te identificeren en hun identiteit te verifiëren. Dit houdt in dat je moet verifiëren wie de klant is, bijvoorbeeld door middel van een geldig identiteitsbewijs.

  2. Verificatie van de identiteit van de uiteindelijke belanghebbende (UBO)

  Je moet ook de identiteit van de UBO’s van de cliënt vaststellen en verifiëren. Dit zijn de personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de cliënt.

  3. Beoordeling van het doel en de aard van de zakelijke relatie

  Je moet een geldige reden hebben om een zakelijke relatie aan te gaan met een cliënt. Je moet de aard en het doel van de zakelijke relatie beoordelen en vaststellen wat het verwachte transactiepatroon zal zijn.

  4. Onderzoek naar het risico

  Ook moet je het risico op witwassen en terrorismefinanciering beoordelen. Hierbij houd je rekening met de sector waarin de cliënt actief is, de aard van de transacties en het land van herkomst of bestemming van de gelden.

  Hoe dien ik het cliëntenonderzoek te bewaren?

  Het cliëntenonderzoek moet worden gedocumenteerd en vastgelegd in een dossier. Bij wijzigingen in de zakelijke relatie moeten de gegevens opnieuw worden gecontroleerd en eventueel aangepast. Het is belangrijk dat accountants hun cliëntenonderzoek regelmatig actualiseren en hun dossiers goed bijhouden om aan de Wwft-verplichtingen te voldoen.

Risico-onderzoek voor accountants

Als accountant dien je bewust te zijn van verschillende Wwft-risico’s en hier adequaat op inspelen. Hieronder vind je een aantal belangrijke risico’s.

  Risico op witwassen en terrorismefinanciering

  Het is belangrijk alert te zijn op misbruik wat kan leiden tot het wiswassen van geld. Daarom moeten potentiële cliënten zorgvuldig gescreend worden en moeten eventuele ongebruikelijke transacties op tijd worden gesignaleerd en worden gemeld.

  Risico op reputatieschade

  Wanneer je niet voldoet aan de Wwft-verplichtingen, kan dit leiden tot reputatieschade voor zowel de professional als de organisatie. Het is daarom belangrijk om een goed compliance- en risicobeheersingssysteem te implementeren en te onderhouden.

  Risico op boetes en sancties

  Niet-naleving van de Wwft kan leiden tot hoge boetes en sancties van een Wwft toezichthouder. Dit kunnen geldboeten zijn of beperkingen in het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.

  Risico op onvoldoende kennis en vaardigheden

  De Wwft spreekt over een leerplicht. Compliance medewerkers dienen zich regelmatig bij te scholen over de laatste Wwft maatregelen.

Meldplicht voor accountants

Als accountant dien je waakzaam op indicaties van witwassen of terrorismefinanciering. De Wwft spreekt over objectieve en subjectieve indicatoren.

  Objectieve indicator

  Een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

  Subjectieve indicator

  Je onderbuikgevoel. Als poortwachter mag je bij iedere verdenking van witwassen of terrorismefinanciering, de transactie melden bij de FIU.nl.

Whitepaper alles over de wwft - accountants zkr

Gratis Wwft whitepaper voor accountants

In dit artikel konden we niet alle informatie kwijt met betrekking tot de naleving van de Wwft. In deze whitepaper gaan we inhoudelijk in op alle aspecten van de Wwft.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer Wwft informatie voor accountants

Meer Wwft informatie voor accountants