Wat betekent de Wwft voor accountants

Als accountant speel je een belangrijke rol in blootstellen van transacties en rekeningnummers van criminelen, en de Wwft is daarbij een onmisbaar instrument. Maar wat verwacht de Wwft precies van jou? Lees hier wat de Wwft precies inhoudt en hoe jij als accountant hieraan kan voldoen. Dit is een uitstekend beginpunt wanneer je meer wilt leren over de correcte naleving van de Wwft. Ook wanneer je al jarenlang in het vak zit, biedt dit artikel waardevolle informatie om jouw kennis over de Wwft op te frissen en bij te houden.

Waarom is een accountant Wwft plichtig?

De Wwft maatregelen zijn onderdeel van de werkzaamheden voor de accountancy. De wet is bedoeld om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen en te bestrijden, en accountants spelen hierbij een cruciale rol. Als accountant heb je een poortwachtersfunctie en dien je een cliëntenonderzoek te verrichten, een risicobeheersingsbeleid toe te passen en ongebruikelijke transacties te melden. Als accountant heb je inzicht in transacties en rekeningnummers. Het vaststellen van ongebruikelijke of verdachte handelingen is makkelijker te doen voor een accountant dan voor andere beroepen.

De Wwft vereist van accountants deze handelingen uit te voeren. Het niet naleven van de Wwft kan leiden tot hoge boetes en reputatieschade voor zowel de accountant als het accountantskantoor.

Kortom, incorrect naleving van de Wwft kan grote gevolgen hebben voor de accountancy en is onmisbaar in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit. Het is dan ook van groot belang dat accountants goed op de hoogte zijn van de eisen en verplichtingen die de Wwft aan hen stelt en deze naleven in hun dagelijkse werkzaamheden.

Het cliëntenonderzoek voor accountants

Om aan de wettelijke verplichting te voldoen en om vast te stellen of transacties verbonden zijn met witwassen of terrorismefinanciering, die je een cliëntenonderzoek te verrichten. Het cliëntenonderzoek omvat in ieder geval de volgende elementen:

  • Identificatie en verificatie van de klant: Accountants zijn verplicht om hun klanten te identificeren en hun identiteit te verifiëren. Dit houdt in dat de accountant moet verifiëren wie de klant is, bijvoorbeeld door middel van een geldig identiteitsbewijs.
  • Verificatie van de identiteit van de uiteindelijke belanghebbende (UBO): Accountants moeten ook de identiteit van de UBO’s van de cliënt vaststellen en verifiëren. Dit zijn de personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de cliënt.
  • Beoordeling van het doel en de aard van de zakelijke relatie: Accountants moeten een goede reden hebben om een zakelijke relatie aan te gaan met een cliënt. Ze moeten de aard en het doel van de zakelijke relatie beoordelen en vaststellen wat het verwachte transactiepatroon zal zijn.
  • Onderzoek naar het risico: Accountants moeten ook het risico op witwassen en terrorismefinanciering beoordelen. Hierbij moeten ze rekening houden met de sector waarin de cliënt actief is, de aard van de transacties en het land van herkomst of bestemming van de gelden.

Het cliëntenonderzoek moet worden gedocumenteerd en vastgelegd in een dossier. Bij wijzigingen in de zakelijke relatie moeten de gegevens opnieuw worden gecontroleerd en eventueel aangepast. Het is belangrijk dat accountants hun cliëntenonderzoek regelmatig actualiseren en hun dossiers goed bijhouden om aan de Wwft-verplichtingen te voldoen.

Risico-onderzoek voor accountants

Als accountant dien je bewust te zijn van verschillende Wwft-risico’s en hier adequaat op inspelen. Hieronder vindt je een aantal belangrijke risico’s:

  • Risico op witwassen en terrorismefinanciering: Accountants moeten alert zijn dat hun diensten niet worden gebruikt om geld wit te wassen. Het is belangrijk om potentiële cliënten zorgvuldig te screenen en eventuele ongebruikelijke transacties te signaleren en melden.
  • Risico op reputatieschade: Als een accountant niet voldoet aan de Wwft-verplichtingen, kan dit leiden tot reputatieschade voor zowel de accountant als het accountantskantoor. Het is daarom belangrijk om een goed compliance- en risicobeheersingssysteem te implementeren en te onderhouden.
  • Risico op boetes en sancties: Niet-naleving van de Wwft kan leiden tot hoge boetes en sancties van een Wwft toezichthouder. Dit kunnen geldboeten zijn of beperkingen in het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.
  • Risico op onvoldoende kennis en vaardigheden: De Wwft spreekt over een leerplicht. Compliance medewerkers dienen zich regelmatig bij te scholen over de laatste Wwft maatregelen.

Kortom, het is belangrijk dat accountants zich bewust zijn van deze Wwft-risico’s en hierop adequaat inspelen om de naleving van de Wwft te waarborgen en mogelijke schade te voorkomen.

Meldplicht voor accountants

Als accountant dien je waakzaam op indicaties van witwassen of terrorismefinanciering. De Wwft spreekt over objectieve en subjectieve indicatoren. De objectieve indicator voor accountant is:

“Een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.”

Subjectieve indicatoren hebben betrekking op onderbuikgevoel. Als poortwachter mag je bij iedere verdenking van witwassen of terrorismefinanciering, de transactie melden bij de FIU.nl.

Whitepaper alles over de wwft - accountants zkr

Gratis Wwft whitepaper voor accountants

In dit artikel konden we niet alle informatie kwijt met betrekking tot de naleving van de Wwft. In deze whitepaper gaan we inhoudelijk in op alle aspecten van de Wwft.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer Wwft informatie voor accountants

Meer Wwft informatie voor accountants