De Wwft in de notariaat

Notarissen spelen een belangrijke rol in het waarborgen van de integriteit van financiële transacties en het voorkomen van misbruik van het financiële systeem. In dit leggen willen we je informeren over de Wwft en waarom notarissen onderhevig zijn aan deze wet. We zullen ook een beknopte beschrijving geven van het cliëntenonderzoek voor notarissen en het belang van risico-onderzoek in uw werkzaamheden.

Wanneer is een notaris Wwft plichtig?

Een notaris wordt Wwft-plichtig wanneer zijn of haar werkzaamheden onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme vallen. Dit is het geval vanwege de specifieke aard van het werk van een notaris, waarbij deze betrokken is bij juridische transacties die grote financiële belangen met zich meebrengen. Als notaris houdt u zich bezig met het opstellen en passeren van akten, zoals koopovereenkomsten, testamenten en hypotheekakten. Bovendien speelt u een belangrijke rol bij de overdracht van onroerend goed. Deze activiteiten kunnen worden misbruikt voor witwassen van geld en financiering van terrorisme, waardoor notarissen onderworpen zijn aan de verplichtingen van de Wwft. Door Wwft-plichtig te zijn, heeft u als notaris de verantwoordelijkheid om cliëntenonderzoek uit te voeren, risico’s te identificeren en passende maatregelen te nemen om deze risico’s te beheersen en te voorkomen.

Waarom is een notaris Wwft plichtig?

Als notaris speelt u een cruciale rol bij het waarborgen van de integriteit van financiële transacties en het voorkomen van misbruik van het financiële systeem. De Wwft is van toepassing op notarissen vanwege de aard van hun werkzaamheden. U bent betrokken bij het opstellen en passeren van akten, de overdracht van onroerend goed en testamenten, wat vaak gepaard gaat met aanzienlijke financiële belangen. Hierdoor kan het risico op witwassen en financiering van terrorisme ontstaan.

Het cliëntenonderzoek voor een notaris

Een belangrijk onderdeel van de Wwft is het uitvoeren van een cliëntenonderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om de identiteit van uw cliënten vast te stellen en te verifiëren, en om inzicht te krijgen in de aard en het doel van de transactie. Door het verzamelen van identificerende gegevens, het uitvoeren van een risicoanalyse en het documenteren van de bevindingen kunt u voldoen aan uw Wwft-verplichtingen.

Risico-onderzoek voor notarissen

Daarnaast speelt het risico-onderzoek een essentiële rol bij het naleven van de Wwft. Het risico-onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de risico’s van witwassen en financiering van terrorisme die verband houden met uw cliënten en transacties. Door factoren zoals de herkomst van gelden, de complexiteit van transacties en de reputatie van betrokken partijen te beoordelen, kunt u proactieve maatregelen nemen om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen.

Meldplicht voor notarissen

Een transactie wordt als “ongebruikelijk” beschouwd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) wanneer deze afwijkt van wat normaal of te verwachten is in uw specifieke zakelijke context. Hoewel de definitie van een ongebruikelijke transactie kan variëren afhankelijk van de lokale wetgeving en voorschriften, zijn er enkele algemene factoren waarmee rekening moet worden gehouden:

Ongebruikelijke transacties: U moet melding maken van transacties die mogelijk ongebruikelijk zijn in het kader van de Wwft. Dit omvat transacties waarbij er redenen zijn om te vermoeden dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

Identificeren van indicatoren: U dient op de hoogte te zijn van de indicatoren die kunnen wijzen op een ongebruikelijke transactie. Deze indicatoren kunnen variëren, maar kunnen onder meer betrekking hebben op het bedrag, de aard, de complexiteit of de ongebruikelijke kenmerken van de transactie.

Whitepaper Alles over de Wwft voor Domicilieverleners - zkr

Gratis Wwft whitepaper voor notarissen

In dit artikel konden we niet alle informatie kwijt met betrekking tot de naleving van de Wwft. In deze whitepaper gaan we inhoudelijk in op alle aspecten van de Wwft.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.