Wwft voor verzekeringsmaatschappijen

 • Bespaar tijd
 • Vereenvoudig Wwft-naleving
 • Voorkom boetes en reputatieschade

Laat zkr. je helpen bij het opzetten van een effectief Wwft-beleid

De Wwft voor verzekeringsmaatschappijen

De Wwft is tot stand gekomen om de financiële sector te beschermen tegen misbruik voor criminele activiteiten, zoals witwassen van geld en financiering van terrorisme. Verzekeringsmaatschappijen spelen een belangrijke rol bij het detecteren en voorkomen van dergelijke activiteiten. Deze wet is gebaseerd op nationale en internationale richtlijnen die tot doel hebben de integriteit van de financiële markten te waarborgen.

  Verplichtingen onder de Wwft voor verzekeringsmaatschappijen

  Vanuit de Wwft zijn verzekeringsmaatschappijen verplicht identificatie- en verificatie uit te voeren, een risicobeleid op te stellen en ongebruikelijke transacties te melden.

  1. Identificatie en verificatie van de klant

  Onder de Wwft ben je verplicht om je klanten te identificeren en hun identiteit te verifiëren. Dit houdt in dat je moet verifiëren wie de klant is, bijvoorbeeld door middel van een geldig identiteitsbewijs.

  2. Risicoanalyse

  Daarnaast speelt het risico-onderzoek een essentiële rol bij het naleven van de Wwft. Het risico-onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de risico’s van witwassen en financiering van terrorisme die verband houden met uw cliënten en transacties. Door factoren zoals de herkomst van gelden, de complexiteit van transacties en de reputatie van betrokken partijen te beoordelen, kunt u proactieve maatregelen nemen om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen.

  3. De meldplicht

  Een transactie wordt als “ongebruikelijk” beschouwd in het kader van de Wwft wanneer deze afwijkt van wat normaal of te verwachten is in uw specifieke zakelijke context. Hoewel de definitie van een ongebruikelijke transactie kan variëren afhankelijk van de lokale wetgeving en voorschriften, zijn er enkele algemene factoren waarmee rekening moet worden gehouden: Bij ongebruikelijke transacties moet je melding maken van transacties die mogelijk ongebruikelijk zijn in het kader van de Wwft. Dit omvat transacties waarbij er redenen zijn om te vermoeden dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme. Daarnaast moet je ook rekening houden met het identificeren van indicatoren, waarbij je op de hoogte dient te zijn van de indicatoren die kunnen wijzen op een ongebruikelijke transactie. Deze indicatoren kunnen variëren, maar kunnen onder meer betrekking hebben op het bedrag, de aard, de complexiteit of de ongebruikelijke kenmerken van de transactie.

  Risicogebaseerde benadering

  De Wwft moedigt verzekeringsmaatschappijen aan om een risicogebaseerde benadering te volgen. Dit betekent dat ze moeten inschatten welke klanten en transacties een hoger risico op witwassen en terrorismefinanciering met zich meebrengen. Factoren zoals de aard van de verzekeringsproducten en de herkomst van de middelen spelen hierbij een rol. Het stellen van prioriteiten op basis van risico’s helpt bij het toewijzen van middelen en maatregelen waar ze het meest nodig zijn.

  Customer Due Diligence (CDD) voor verzekeringsmaatschappijen

  De Wwft vereist dat verzekeringsmaatschappijen grondig klantonderzoek uitvoeren, met name voor klanten die als hoog risico worden beschouwd. Dit proces, bekend als Customer Due Diligence (CDD), omvat het verzamelen van gedetailleerde informatie over klanten en hun financiële activiteiten. Doorlopende monitoring van klantrelaties en transacties is eveneens van belang om eventuele afwijkingen van normaal gedrag te detecteren.

Wwft-naleving voor verzkeeringsmaatschappijen

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft diepgaande implicaties voor verzekeringsmaatschappijen. Het is van vitaal belang dat zij zich bewust zijn van hun verplichtingen onder deze wet en de noodzaak om effectieve maatregelen te implementeren. Door een risicogebaseerde benadering te volgen, klantonderzoek uit te voeren en personeel op te leiden, kunnen verzekeringsmaatschappijen een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van de financiële integriteit en het voorkomen van criminele activiteiten in de sector.

  Wwft Monitoring voor verzekeringsmaatschappijen

  Onder de Wwft, zijn verzekeringsmaatschappijen verplicht tot nauwgezette monitoring. Dit omvat het volgen van Politically Exposed Persons (PEP’s), personen met publieke functies, en het screenen van sanctielijsten en klantstatus. Regelmatig onderzoek naar de frequentie en bedragen van claims is van belang om ongewoon gedrag te detecteren. Voor hoog risico klanten geldt intensievere en frequente monitoring. Een holistische aanpak van monitoring helpt verzekeringsmaatschappijen bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering en het handhaven van strikte naleving van de Wwft.

  Training en bewustwording voor verzekeringsmaatschappijen

  In het streven naar naleving van de Wwft spelen training en bewustwording een kritieke rol voor verzekeringsmaatschappijen. Regelmatige training van medewerkers is van vitaal belang om hen te informeren over witwasrisico’s en de ins en outs van Wwft-naleving. Deze educatie omvat niet alleen het begrip van cliëntenonderzoek en meldplichtige transacties, maar ook het vermogen om verdachte gedragingen te detecteren. Het opbouwen van een compliance-cultuur gaat verder dan trainingen en omvat het creëren van een gedeeld bewustzijn binnen de organisatie over het belang van financiële integriteit en proactieve inspanningen om financiële criminaliteit te voorkomen. Dit versterkt niet alleen de organisatie tegen mogelijke overtredingen, maar versterkt ook het vertrouwen bij klanten en de financiële sector als geheel.

  Sancties en boetes voor verzekeringsmaatschappijen

  Niet-naleving van de Wwft kan ernstige gevolgen hebben voor verzekeringsmaatschappijen. Sancties en boetes kunnen aanzienlijk zijn en de reputatie schaden. Autoriteiten handhaven strikte maatregelen om financiële criminaliteit te bestrijden. Voorbeelden van eerdere overtredingen tonen aan dat non-compliance ernstig wordt bestraft. Het is van essentieel belang dat verzekeringsmaatschappijen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om te voldoen aan de Wwft en effectieve maatregelen implementeren om risico’s te minimaliseren en de integriteit te waarborgen.

white paper wwft zkr

Gratis Wwft whitepaper voor verzekeringsmaatschappijen

In dit artikel konden we niet alle informatie kwijt met betrekking tot de naleving van de Wwft. In deze whitepaper gaan we inhoudelijk in op alle aspecten van de Wwft.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer Wwft informatie voor verzekeringsmaatschappijen

Meer Wwft informatie voor verzekeringsmaatschappijen