2 mei 2024 | Blog

Hoe creëer je als accountant een nuttig risicobeleid?

Een belangrijk onderdeel van de Wwft-naleving is het controleren of de klant banden heeft met witwassen of terrorismefinanciering. Dit proces wordt uitgevoerd aan de hand van een gedetailleerd risicobeleid, waarin alle relevante risicofactoren worden verwerkt die specifiek voor jouw organisatie van toepassing zijn. Dit beleid is cruciaal, omdat elke klant tegen deze vastgestelde risicofactoren wordt getoetst om eventuele risico’s op te sporen en te beheersen.

In de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn verschillende risicofactoren opgenomen die in drie hoofdcategorieën worden ingedeeld: persoonsgebonden, product/dienstgebonden, en geografische risico’s. Persoonsgebonden risico’s omvatten factoren zoals de bedrijfssector waarin de klant actief is, vooral als deze als hoog risico wordt beschouwd, de financiële status van de klant, zoals bij high net worth personen, en of de klant een Politiek Prominent Persoon (PEP) is, wat extra zorgvuldigheid vereist.

Product- of dienstgebonden risico’s zijn bijvoorbeeld gerelateerd aan producten die anonimiteit bevorderen, transacties met landen die als hoog risico worden beschouwd, of klanten die regelmatig van rekeningnummer veranderen, wat op mogelijke pogingen tot het ontduiken van toezicht kan duiden.

Geografische risico’s betreffen klanten die genoemd worden op internationale sanctielijsten of die zakelijke banden hebben met landen die onder internationale sancties vallen. Dit type risico vereist bijzondere aandacht vanwege de politieke en economische implicaties.

Het is essentieel te begrijpen dat de in bijlage II van de vierde anti-witwasrichtlijn opgenomen lijst van risicofactoren niet uitputtend is. Nalevingsfunctionarissen dienen continu op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en potentiële risico’s die kunnen opkomen door veranderingen in zowel lokale als internationale regelgeving. Het bijwerken van het risicobeleid en de bijbehorende maatregelen is een doorlopend proces dat aangepast moet worden als reactie op nieuwe informatie om effectieve Wwft-naleving te garanderen.

In bijlage II bij de vierde anti-witwasrichtlijn vind je een overzicht van risicofactoren. Belangrijk om te weten is dat deze lijst niet uitputtend is.

Risicoanalyse

Risicoanalyse is een essentieel proces waarbij klanten worden geëvalueerd op basis van verschillende risicofactoren. Tijdens deze evaluatie worden klanten grondig getoetst aan specifieke risico’s die relevant zijn voor de organisatie. Na de toetsing is het van belang deze risico’s zorgvuldig te beoordelen om een accuraat risiconiveau aan de klant toe te wijzen. Dit risiconiveau speelt een cruciale rol in het verdere beheer van de klantrelatie.

In het risicobeleid van een organisatie worden protocollen en procedures opgenomen die aangeven hoe om te gaan met klanten van verschillende risiconiveaus. Hierbij kan bijvoorbeeld worden bepaald dat klanten die een bepaald risiconiveau overschrijden, niet worden geaccepteerd. Dit is een preventieve maatregel om de organisatie te beschermen tegen potentieel hoge risico’s.

Voor klanten die wel worden geaccepteerd maar die een verhoogd risico vormen, worden specifieke maatregelen opgesteld. Deze maatregelen zijn ontworpen om de risico’s beter te beheersen en kunnen variëren van intensievere monitoring tot het vereisen van extra zekerheden of documentatie. Door het toepassen van deze gerichte maatregelen kan een organisatie zowel de integriteit bewaren als aan wettelijke en ethische normen voldoen. Het gedetailleerd en proactief beheren van risico’s helpt bij het versterken van de bedrijfs stabiliteit en het beschermen tegen financiële verliezen.

Het belang van een risicobeleid accountants

Een goed doordacht risicobeleid is essentieel voor makelaars om potentiële bedreigingen te identificeren en te minimaliseren. Door te focussen op persoonsgebonden, product- en dienstgebonden, en geografisch gebonden risicofactoren kunnen makelaars verdachte transacties proactief signaleren en melden. Het trainen van personeel om verdacht gedrag te herkennen is hierbij van cruciaal belang.

Het naleven van de Wwft biedt niet alleen bescherming tegen betrokkenheid bij financiële misdaden, maar waarborgt ook de reputatie van makelaars, wat van onschatbare waarde is in een competitieve sector. Het implementeren van een effectief risicobeleid stelt makelaars in staat om met vertrouwen en integriteit te opereren.

Makelaars moeten echter beseffen dat wet- en regelgeving voortdurend kunnen veranderen. Daarom wordt benadrukt dat zij altijd juridisch advies moeten inwinnen en hun risicobeleid regelmatig moeten evalueren om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de Wwft.

Klaar om te starten op ons platform?

Vraag hieronder de gratis demo aan.

Start gratis demo

Direct contact

info@zkr.nl 0702620070
wwft
whitepaper risicobeleid zkr

Gratis Risicobeleid whitepaper voor accountants

Wil je weten hoe je zelf een risicobeleid kan opmaken? In deze whitepaper vind je de middelen om een risicobeleid op te stellen.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Zien hoe je klanten van A-tot-Z kan onboarden via ons platform?