2 februari 2023 | Blog

Wanneer voer je een normaal, laag of verscherpt cliëntenonderzoek uit?

Wanneer jouw instelling aan de Wwft moet voldoen, dan is een van de maatregelen die je moet nemen, het cliëntenonderzoek. Hierin wordt de identiteit van de zakenrelatie gedefinieerd en geverifieerd. Je moet immers inzichtelijk maken met wie je zaken doet. In het cliëntenonderzoek zijn verschillende gradaties te onderscheiden. Wanneer volstaat een normaal onderzoek en wanneer is een verscherpt onderzoek vereist? We geven hier graag duidelijkheid over. 

Een risicobeoordeling is het vertrekpunt in een cliëntenonderzoek

Of je een vereenvoudigd, normaal of verscherpt cliëntenonderzoek moet uitvoeren, is afhankelijk van de risicobeoordeling die je uitvoert. Classificeer je een relatie als laag, normaal of hoog? Hoe hoger de risico’s, hoe meer maatregelen je moet treffen om de risico’s tot een minimum te beperken. Logisch!

Om te komen tot de risicocategorie van een cliënt, voer je zogezegd eerst een risicoclassificatie uit. Hierbij is het zaak dat je rekening houdt met de risicofactoren uit bijlage 2 en 3 van de vierde anti-witwasrichtlijn. Deze factoren zijn:

 • Cliëntgebonden risico’s 

Hierbij kan worden gedacht aan complexe groepsstructuren en relaties die actief zijn in branches, waarin witwassen met enige regelmaat voorkomt. Hierbij kan worden gedacht aan: horeca, casino’s en massagesalons.

 • Product-, dienst- en transactierisico’s

Dit risico heeft betrekking tot hoe groot de kans is dat een relatie misbruik maakt van jouw product. Hierbij gaat het om de levering van je product of dienst, maar ook om de werkzaamheden die de cliënt uitvoert. 

 • Leveringskanaalgebonden risico’s

Hoe onderhoudt een bedrijf contact met klanten en hoe worden producten aangeboden? 

 • Geografische risico’s

Geografische risico’s, oftewel landenrisico’s. Hierbij wordt gekeken naar het land van herkomst en het land waar de relatie zich heeft gevestigd. Wist je dat de FATF en de EU een lijst met hoog risicolanden hebben aangewezen? Hier heb je een overzicht van de risicolanden: https://www.fatf-gafi.org/en/countries.html 

zkr wwft

Een normaal, laag of verscherpt cliëntenonderzoek

Afhankelijk van de risicobeoordeling hierboven voer je een normaal, laag of verscherpt cliëntenonderzoek uit. Ieder onderzoek bevat een set aan maatregelen die je treft om de risico’s van een cliënt te beperken en beheersen. Hieronder beschrijven we de stappen die de drie soorten cliëntenonderzoeken met zich meebrengen.  

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek

Is uit de risicobeoordeling naar voren gekomen dat de cliënt een laag risico op witwassen of financieren vormt, dan mag je een vereenvoudigd cliëntenonderzoek uitvoeren. Verschillende factoren kunnen een laag risico aanduiden, te weten:

 • Beursgenoteerde ondernemingen; 
 • Inwoners uit landen met een laag risico;
 • Pensioenfondsen;
 • Levensverzekeringen met een lage premie;
 • Landen die beschikken over doeltreffende anti-witwassystemen.

Normaal cliëntenonderzoek 

Valt een cliënt in de risicobeoordeling ‘normaal’, dan volstaat een standaard/normaal cliëntenonderzoek. In een normaal cliëntenonderzoek moeten de volgende stappen worden genomen: 

 • Het identificeren van de cliënt en eventuele vertegenwoordigers;
 • Het verifiëren van de identiteite en eventuele vertegenwoordigers;
 • Het vaststellen van het doel en de aard van de zakelijke relatie;
 • Het starten van een onderzoek naar de herkomst van het vermogen en de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of transactie wordt gebruikt;
 • Maak de eigendoms- en zeggenschapsstructuur inzichtelijk;
 • Het vaststellen van de UBO;
 • Screen de cliënt en bijbehorende UBO op PEP, sancties en adverse media. 

Verscherpt cliëntenonderzoek 

Komt uit jouw risico-analyse een hoog risico naar voren, dan is een verscherpt cliëntenonderzoek meer dan gewenst. Uit de Wwft komen een aantal redenen naar voren wanneer je sowieso een verscherpt cliëntenonderzoek moet uitvoeren. Een verscherpt cliëntenonderzoek is noodzakelijk wanneer:

 • Een cliënt een Politiek Prominent Persoon (PEP) is of wordt;
 • Het een correspondentbankrelatie betreft;
 • Complexe en ongebruikelijke transacties en ongebruikelijke transactiepatronen zichtbaar zijn. 

ZKR maakt Wwft-cliëntenonderzoek eenvoudiger en efficiënter 

Het beoordelen van cliënten op risico’s is een lastige en tijdrovende taak voor Wwft-plichtige bedrijven. ZKR heeft software ontwikkeld die cliëntacceptatie, -monitoring en het voldoen aan de Wwft veel eenvoudiger maakt. Neem vrijblijvend contact met ons, plan een gratis demo in en we bespreken graag de mogelijkheden van onze software voor jouw bedrijf. Veilig en snel identificeren en verifiëren: daar gaan we voor!

Klaar om te starten op ons platform?

Vraag hieronder de gratis demo aan.

Start gratis demo

Direct contact

info@zkr.nl 0702620070
wwft
whitepaper risicobeleid

Meer weten over het in kaart brengen van het risiconiveau?

Het risiconiveau dient u systematisch uit te voeren zodat het resultaat betrouwbaar is en dan alle klanten op dezelfde manier worden getoetst. In deze whitepaper kunt lenzen met welke risico’s u rekening houdt en wat te doen met verschillende risiconiveaus.

Download deze whitepaper gratis

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Relevante artikelen

Relevante artikelen