21 februari 2024 | Blog

Moet ik de herkomst van vermogen opvragen van mijn klant?

Tegenwoordig vormen financiële transparantie en integriteit de basis van vertrouwen in de zakelijke wereld. Het opvragen van de herkomst van vermogen is daarom meer dan een formaliteit; het is een belangrijke stap in het waarborgen van een veilige en betrouwbare bedrijfsvoering. Het begrijpen van waar en hoe vermogen is vergaard, biedt inzicht in de zakelijke praktijken van klanten en helpt bedrijven om geïnformeerde beslissingen te nemen. In deze blog verkennen we het belang van het verifiëren van de herkomst van klantvermogen, de wettelijke vereisten die hieraan ten grondslag liggen, en de praktische uitvoering van dit proces. Zo heb je de nodige handvatten om op een professionele en praktische manier due diligence verantwoordelijkheden effectief na te leven.

Het doel van het opvragen van de herkomst van vermogen

In de eerste instantie wil je natuurlijk wet- en regelgeving naleven. Je draagt hiermee bij aan de strijd tegen financiële misdrijven zoals witwassen en het financieren van terrorisme. Non-compliance is niet alleen risicoverhogend voor jouw organisatie, het kan ook negatieve gevolgen hebben voor de mondiale economie.

Door de herkomst van vermogen te verifiëren help bouwen aan een transparante, betrouwbare zakelijke omgeving, essentieel voor duurzame klantrelaties en het handhaven van een positieve reputatie in de markt. Dit proces helpt bedrijven ook om potentiële risico’s te identificeren en te beheren, waardoor zij niet alleen zichzelf, maar ook hun klanten beschermen tegen mogelijke financiële en reputatieschade. Het opvragen van de herkomst van vermogen is dus niet alleen een kwestie van compliance, maar een fundamenteel onderdeel van verantwoord zakendoen in de hedendaagse economie.

Wanneer dien je dit op te vragen?

Wanneer de herkomst van vermogen opvragen een vereiste wordt, is afhankelijk van de aard van de zakelijke transacties en van de wettelijke kaders die de sector reguleren. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in Nederland stelt bijvoorbeeld duidelijke richtlijnen voor financiële instellingen en andere aangewezen beroepsgroepen om klantenonderzoek te verrichten. Dit onderzoek is verplicht bij het aangaan van zakelijke relaties en bij transacties die een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering met zich meebrengen. Het identificeren en verifiëren van de klant, het begrijpen van de aard van hun zakelijke activiteiten, en het inzichtelijk maken van de herkomst van hun vermogen zijn fundamentele stappen in dit proces. Het opvragen van de herkomst van vermogen wordt met name relevant bij ongebruikelijke transactiepatronen, aanzienlijke stortingen, of wanneer de economische logica achter transacties onduidelijk is.

Hoe kan je dit het beste opvragen?

Het op de juiste wijze opvragen van de herkomst van vermogen vereist een zorgvuldige en doordachte aanpak. Allereerst is het belangrijk om een open, transparante dialoog met de klant te onderhouden, waarbij het belang van deze informatie voor het voldoen aan wettelijke vereisten en het waarborgen van de integriteit van financiële transacties wordt benadrukt. Communicatie moet helder en respectvol zijn, met een duidelijke uitleg over waarom deze informatie essentieel is en hoe deze zal worden gebruikt.

Een effectieve methode is het opstellen van een gestructureerde vragenlijst of checklist, die helpt om de benodigde informatie op een systematische wijze te verzamelen. Dit kan onder meer vragen omvatten over de bronnen van het vermogen, inclusief bewijsstukken zoals contracten, bankafschriften, of documentatie van eigendomsrechten.

Daarnaast is het cruciaal om een grondige documentatie bij te houden van alle verkregen informatie en de stappen die zijn ondernomen om de herkomst van het vermogen te verifiëren. Dit niet alleen om te voldoen aan de wettelijke vereisten, maar ook om een betrouwbaar referentiepunt te hebben voor toekomstige due diligence-processen.

Door deze principes te hanteren, kunnen bedrijven op een effectieve en ethische wijze de herkomst van vermogen opvragen, terwijl ze de privacy en waardigheid van hun klanten respecteren. 

Lees in deze blog meer over de balans tussen Wwft en AVG

Waar dien je op te letten wanneer je een verklaring ontvangt?

Bij het ontvangen van een verklaring over de herkomst van vermogen, is het van belang om deze informatie grondig te analyseren en te beoordelen op volledigheid, consistentie en geloofwaardigheid. Hier zijn enkele essentiële aandachtspunten:

  1. Consistentie en logica: Vergelijk de verstrekte informatie met bekende gegevens over de klant, zoals hun beroep, inkomen en eerder bekende financiële activiteiten. Inconsistenties of informatie die niet logisch lijkt gezien het profiel van de klant, kunnen reden zijn voor verder onderzoek.
  2. Documentatie: Beoordeel de kwaliteit en authenticiteit van de verstrekte documentatie. Officiële documenten, zoals bankafschriften, juridische documenten of zakelijke contracten, moeten worden geverifieerd op echtheid.
  3. Openbare bronnen: Maak gebruik van openbare registers, zoals het handelsregister, en andere beschikbare bronnen om de verstrekte informatie te toetsen. Dit kan helpen bij het identificeren van mogelijke discrepanties of onverklaarbare vermogensaccumulatie.
  4. Risico-indicatoren: Let op tekenen die kunnen wijzen op een hoger risico, zoals vermogen dat afkomstig is uit landen met een hoog risico op corruptie of betrokkenheid bij financiële misdrijven.
  5. Expertise: Overweeg, indien nodig, het inschakelen van externe experts voor een diepgaande analyse. Dit kan bijzonder relevant zijn bij complexe eigendomsstructuren of wanneer het vermogen afkomstig is uit bronnen die moeilijk te verifiëren zijn.

Indien er twijfels blijven bestaan over de herkomst van het vermogen, is het van belang om deze zorgen bespreekbaar te maken met de klant en, indien de situatie dit vereist, passende maatregelen te nemen. Dit kan variëren van het vragen om aanvullende documentatie tot, in het uiterste geval, het beëindigen van de zakelijke relatie of het melden van de situatie aan de relevante autoriteiten. 

Afsluiting

In een wereld waar de integriteit van financiële transacties steeds belangrijker wordt, is het opvragen van de herkomst van vermogen een essentiële praktijk voor bedrijven die streven naar transparantie en verantwoordelijkheid. Dit proces versterkt niet alleen de compliance met wettelijke vereisten, maar bouwt ook aan vertrouwen en duurzame relaties met klanten. Door een zorgvuldige en respectvolle benadering te hanteren, help je hun hun rol in de preventie van financiële misdrijven effectief te vervullen.

Klaar om te starten op ons platform?

Vraag hieronder de gratis demo aan.

Start gratis demo

Direct contact

info@zkr.nl 0702620070
wwft