Wwft voor notarissen

Fusies, oprichtingen en vastgoed volgens de Wwft

Wil je gratis onze whitepaper ontvangen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) vereist dat je kantoor verschillende maatregelen neemt. Echter als notaris hoef je niet altijd te voldoen aan de Wwft. De Wwft geeft aan dat je het cliëntenonderzoek moet verrichten wanneer…

 • het aan- of verkopen van registergoederen;
 • het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden
 • het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dan wel het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer daarvan.
 • het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 • werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de in artikel 1a lid 4 onderdeel a beschreven beroepsgroepen;
 • het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed; of als wordt opgetreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie.

Om de Wwft-naleving makkelijk te maken en om te voorkomen dat je boetes ontvangt, hebben we een Whitepaper geschreven die aansluit bij de situatie van een notaris.. De whitepaper behandeld onderwerpen zoals:

 • Identificeren en verifiëren
 • Vaststellen van de (buitenlandse) UBO
 • Concernrelaties
 • Risico’s systematisch in kaart brengen
 • Wanneer je klanten of transacties moet melden
Meldplicht Wwft ongebruikelijke transacties notarissen zkr compliance

  Hoe weet ik wanneer ik de Wwft moet toepassen bij een klant?

  Tijdens het oriëntatiegesprek wordt vaak duidelijk of de Wwft van toepassing is. Zodra uit de opdracht blijkt dat de Wwft van toepassing is, dan wordt het cliëntenonderzoek verricht.

  Wat gebeurt er als ik de Wwft niet toepas wanneer nodig?

  Het college van toezicht draagt de zorg dat je deze maatregelen goed hebt uitgevoerd en hebt vastgelegd in een dossier. Zijn de maatregelen niet goed uitgevoerd, dan riskeer je een boete.

Download hier gratis

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.