Know your customer (KYC)

KYC: wie is uw cliënt?

 • Altijd persoonlijk en maatwerk advies
 • Voldoen aan de wet- en regelgeving
 • Hoogwaardige compliance software

U bent graag op de hoogte met wie u zaken doet, maar het is ook een manier om reputatieschade te voorkomen.

Wat is KYC (Know your customer)?

Bij Know your Customer (KYC) gaat het om het kennen van uw zakenrelaties. U bent graag op de hoogte met wie u zaken doet, maar het is ook een manier om reputatieschade te voorkomen. De Wwft wet is aangescherpt en dit verlangt een grondige screening van uw klantenportefeuille. Zkr. is er om het KYC-principe op de juiste wijze vorm te geven in uw bedrijf organisatie en we leggen u graag uit hoe dit in de praktijk werkt.

Wat is het KYC onderzoek?

Het KYC-onderzoek, oftewel “Know Your Customer” onderzoek, is een integraal onderdeel van de financiële sector en wordt wereldwijd gebruikt door banken, financiële instellingen en andere bedrijven om hun klanten grondig te begrijpen. Het hoofddoel van KYC is het identificeren en verifiëren van de identiteit van klanten om financiële criminaliteit te voorkomen, waaronder witwassen van geld, terrorismefinanciering en fraude.

Waar bestaat het KYC onderzoek uit?

Het KYC-onderzoek omvat een reeks processen en procedures die bedrijven moeten volgen om volledige en nauwkeurige informatie over hun klanten te verkrijgen en te behouden. Hier zijn enkele van de belangrijkste aspecten van het KYC-onderzoek:

Identificatie van de klant (Customer Identification)

Dit is het eerste en cruciale stadium van het KYC-onderzoek. Bedrijven moeten de identiteit van hun klanten vaststellen door het verzamelen van relevante informatie, zoals naam, geboortedatum, adres en nationaliteit. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van officiële documenten zoals paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten.

Verificatie van de identiteit (Customer Verification)

Na het verzamelen van klantinformatie moet deze worden geverifieerd om ervoor te zorgen dat deze juist en geldig is. Dit kan onder meer het controleren van documenten, het vergelijken van handtekeningen en het gebruik van biometrische gegevens omvatten.

Beoordeling van het KYC klantrisico (Customer Risk Assessment)

Niet alle klanten hebben hetzelfde risicoprofiel. Bedrijven moeten het risico van hun klanten evalueren op basis van factoren zoals hun beroep, zakelijke activiteiten en land van herkomst. Dit helpt bij het identificeren van potentiële hoogrisicoklanten die nauwlettender moeten worden gevolgd.

Doorlopende KYC monitoring (Ongoing Monitoring)

KYC houdt niet op na de initiële identificatie en verificatie van klanten. Doorlopende monitoring is essentieel om veranderingen in het gedrag van klanten en risicofactoren op te sporen. Dit stelt bedrijven in staat om tijdig in te grijpen bij verdachte activiteiten.Hoelang duurt een KYC onderzoek?

De duur van een KYC-onderzoek kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de klantrelatie en de beschikbaarheid van documentatie. In de meeste gevallen kan een eenvoudig KYC-onderzoek enkele dagen tot een paar weken in beslag nemen. Voor complexere gevallen kan het proces langer duren, soms maanden.

Het is belangrijk op te merken dat de duur van het KYC-onderzoek niet alleen afhangt van de interne procedures van het bedrijf, maar ook van externe factoren zoals wettelijke vereisten en regelgeving in verschillende jurisdicties.

Wat zijn KYC verificatie Documenten?

 • Paspoort
 • Rijbewijs
 • Identiteitsbewijs
 • Bewijs van adres
 • Bedrijfsdocumenten

 

Over KYC verificatie Documenten

Het is belangrijk op te merken dat de exacte vereisten voor KYC-documenten kunnen variëren afhankelijk van de wetgeving en regelgeving in verschillende landen en sectoren.

In conclusie, het KYC-onderzoek is een cruciaal proces voor bedrijven om hun klanten te begrijpen, risico’s te beheren en te voldoen aan wettelijke vereisten. Het omvat identificatie, verificatie, risicobeoordeling en doorlopende monitoring van klanten. De duur van een KYC-onderzoek kan variëren, en KYC-documenten spelen een sleutelrol bij het vaststellen van de identiteit van klanten. Het correct uitvoeren van KYC-processen is essentieel om financiële criminaliteit te voorkomen en het vertrouwen van klanten te behouden.

CDD Zkr

KYC en continue monitoring

In de wereld van financiële dienstverlening en zakelijke transacties is KYC (Know Your Customer) een fundamenteel principe dat bedrijven en instellingen helpt om hun klanten grondig te begrijpen en financiële criminaliteit te voorkomen. Naast het initiële KYC-proces is voortdurende klantbewaking een essentieel onderdeel van een effectieve risicobeheersingsstrategie. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat continue monitoring inhoudt, wie er moet worden gemonitord en waarop moet worden gelet om de integriteit van uw zakelijke relaties te waarborgen.

Wat is continue monitoring?

Continue monitoring, ook wel bekend als doorlopende bewaking, verwijst naar het proces waarbij financiële instellingen en bedrijven voortdurend de activiteiten en gegevens van hun klanten in de gaten houden nadat ze al zijn geïdentificeerd en geverifieerd tijdens het initiële KYC-proces. Dit voortdurende toezicht heeft tot doel eventuele veranderingen in het gedrag van de klant of risicoprofielen tijdig te detecteren, wat kan wijzen op verdachte activiteiten.

Waarom is continue monitoring belangrijk?

Het belang van continue monitoring kan niet genoeg worden benadrukt in een tijd waarin financiële criminaliteit steeds geavanceerder wordt. Hier zijn enkele redenen waarom het van cruciaal belang is:

Detectie van Veranderingen: Klantgedrag kan evolueren, en nieuwe risico’s kunnen zich op elk moment voordoen. Door continue monitoring kunnen afwijkingen en verdachte patronen snel worden opgemerkt.

Compliance met Wetgeving: Tal van regelgevende instanties en wetten vereisen dat financiële instellingen voortdurende monitoring uitvoeren om te voldoen aan anti-witwas- en terrorismefinancieringsvoorschriften.

Risicobeheersing: Het stelt organisaties in staat om proactief risico’s te beheren en maatregelen te nemen om deze te minimaliseren voordat ze uit de hand lopen.

Wie moet je monitoren?

Het is van vitaal belang om te weten welke klanten of zakelijke relaties je moet monitoren om een effectieve continue monitoringstrategie te implementeren. Hier zijn enkele richtlijnen:

 1. Klanten met een hoog risicoprofiel: Klanten met een hoog risicoprofiel, zoals die actief zijn in sectoren die gevoelig zijn voor witwassen van geld, financiering van terrorisme of andere financiële misdrijven, moeten regelmatig worden gemonitord. Dit kunnen bijvoorbeeld financiële dienstverleners, edelmetaalhandelaren of cryptovaluta-uitwisselingen zijn.
 2. Klanten met complex eigendom en structuur: Entiteiten met complexe eigendomsstructuren, offshore-bedrijven of meerdere dochterondernemingen vereisen speciale aandacht. Het kan moeilijk zijn om de uiteindelijke begunstigde eigenaar vast te stellen, wat een verhoogd risico met zich meebrengt.
 3. Klanten met verdachte activiteiten: Klanten die verdachte transacties hebben uitgevoerd of betrokken zijn geweest bij verdachte activiteiten, moeten nauwlettend worden gevolgd. Dit kunnen bijvoorbeeld personen zijn die betrokken zijn geweest bij gerechtelijke procedures of onderzoeken
CDD Customer Due Diligence ZKR (1)

Waar moet je opletten?

Tijdens continue monitoring is het essentieel om te weten waar je op moet letten om mogelijke risico’s en verdachte activiteiten te identificeren. Hier zijn enkele aandachtspunten:

 1. Afwijkingen in Transactiegedrag: Houd rekening met ongebruikelijke transactiepatronen, zoals frequente grote stortingen of opnames, die afwijken van het normale gedrag van de klant.
 2. Wijzigingen in Persoonsgegevens: Bij veranderingen in persoonlijke informatie, zoals adres, contactgegevens of identiteitsdocumenten, is extra verificatie nodig om de identiteit van de klant te behouden.
 3. Risicoverhogende Factoren: Houd rekening met factoren die het risicoprofiel van de klant kunnen verhogen, zoals betrokkenheid bij politieke blootstelling, zakelijke conflicten of betwiste transacties.
 4. Internationale Transacties: Bij internationale transacties kunnen er extra risico’s optreden, dus zorg voor nauwkeurige monitoring van grensoverschrijdende financiële activiteiten.

Wat is een KYC Formulier?

Een KYC-formulier, oftewel “Know Your Customer”-formulier, is een cruciaal instrument in de wereld van financiële instellingen en zakendoen. Het vormt de ruggengraat van het KYC-proces, dat tot doel heeft de identiteit van klanten vast te stellen en te verifiëren. Dit formulier bevat gedetailleerde informatie over een klant, zoals naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, enzovoort. Het is bedoeld om te waarborgen dat financiële instellingen en bedrijven een grondig begrip hebben van wie hun klanten zijn en wat hun activiteiten zijn.

Waarom KYC Formulier Gebruiken?

Het gebruik van een KYC-formulier is essentieel om verschillende redenen:

 1. Wettelijke Verplichtingen: Financiële instellingen en bedrijven zijn wettelijk verplicht om KYC-processen te implementeren volgens regelgeving om witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere financiële misdaden te voorkomen. Het KYC-formulier is een documentatie van naleving van deze wettelijke verplichtingen.
 2. Bescherming Tegen Fraude: Het formulier helpt bij het detecteren van frauduleuze activiteiten door de identiteit van klanten te verifiëren. Hierdoor kunnen bedrijven potentiële risico’s minimaliseren en hun financiële integriteit behouden.
 3. Risicobeoordeling: Het KYC-formulier stelt bedrijven in staat om het risiconiveau van hun klanten te beoordelen op basis van factoren zoals de aard van hun activiteiten en herkomst van hun fondsen. Dit helpt bij het identificeren van klanten met een hoog risico.
 4. Reputatiebescherming: Het zorgvuldig uitvoeren van KYC-processen beschermt de reputatie van een bedrijf. Door klanten te screenen, kunnen bedrijven voorkomen dat ze betrokken raken bij illegale activiteiten of geassocieerd worden met criminelen.
 5. Klantrelatiebeheer: Het KYC-formulier helpt bij het opbouwen van een sterke klantrelatie door het verstrekken van accurate en relevante informatie. Dit stelt bedrijven in staat om hun klanten beter te begrijpen en op hun behoeften in te spelen.

Kortom, het KYC-formulier is een onmisbaar instrument voor financiële instellingen en bedrijven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, fraude te bestrijden, risico’s te beoordelen en hun reputatie te beschermen. Het is een krachtig hulpmiddel om te zorgen voor veilig en transparant zakendoen in een steeds complexere wereldwijde economie.

KYC en AVG: Wat mag volgens de AVG?

KYC (Know Your Customer) is een cruciaal proces voor financiële instellingen en andere organisaties om de identiteit van hun klanten vast te stellen en te verifiëren. Het is echter essentieel om dit proces in overeenstemming te brengen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation) in sommige regio’s. De AVG is een Europese wetgeving die de bescherming van persoonlijke gegevens van individuen regelt. Hoe zit het met KYC in het licht van de AVG?

Bevordering van privacy en gegevensbescherming

De AVG is ontworpen om de privacy van individuen te beschermen en reguleert het gebruik van persoonlijke gegevens. Dit heeft zeker gevolgen voor KYC-praktijken, aangezien organisaties persoonlijke informatie verzamelen en verwerken om de identiteit van hun klanten vast te stellen. Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen:

Toestemming: Onder de AVG moeten organisaties de expliciete toestemming van klanten verkrijgen voordat ze hun persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken voor KYC-doeleinden. Dit betekent dat klanten moeten worden geïnformeerd over welke gegevens worden verzameld en waarom, en ze moeten de mogelijkheid hebben om toestemming te weigeren.

Doelbinding: Organisaties mogen persoonlijke gegevens alleen verzamelen en verwerken voor specifieke, legitieme doeleinden. KYC is een legitiem doel, maar de verzamelde gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt zonder de toestemming van de klant.

Data Minimalisatie: De AVG vereist dat organisaties alleen de gegevens verzamelen die strikt noodzakelijk zijn voor het KYC-proces. Overmatige gegevensverzameling is niet toegestaan.

Recht op Toegang en Verwijdering: Klanten hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens die zijn verzameld voor KYC-doeleinden. Ze hebben ook het recht om te verzoeken dat hun gegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn voor het KYC-proces.

Beveiliging: Organisaties moeten strenge beveiligingsmaatregelen implementeren om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of datalekken.

Het is duidelijk dat KYC-praktijken moeten voldoen aan de strenge eisen van de AVG om de privacy van klanten te waarborgen. Organisaties moeten zorgvuldig nadenken over hoe ze KYC-processen kunnen ontwerpen en implementeren die zowel effectief zijn in het vaststellen van klantidentiteit als in overeenstemming zijn met de AVG.

Evolutie van KYC-regelgeving

Met de tijd zijn KYC-regelgeving en -praktijken geëvolueerd om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en technologische ontwikkelingen. De implementatie van de AVG in 2018 heeft de eisen voor gegevensbescherming en privacy in KYC-processen versterkt.

Toekomst van KYC: Voorspellingen over hoe KYC zich zal ontwikkelen

Innovatie in KYC

De toekomst van KYC zal ongetwijfeld worden beïnvloed door opkomende technologieën en veranderende regelgeving. Hier zijn enkele voorspellingen over hoe KYC zich in de komende jaren zou kunnen ontwikkelen:

Digitalisering en Automatisering

KYC-processen zullen steeds meer worden gedigitaliseerd en geautomatiseerd, wat de efficiëntie zal verhogen en de kosten zal verlagen. Geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) zullen worden ingezet om identiteitsverificatie en risicobeoordeling te verbeteren.

Blockchain-technologie

Blockchain-technologie zou een belangrijke rol kunnen spelen in KYC-processen. Het kan helpen bij het creëren van een gedecentraliseerd en veilig systeem voor het delen van klantgegevens tussen financiële instellingen, wat de nauwkeurigheid en snelheid van KYC-verificaties zou kunnen verbeteren.

Striktere Regulering

Naarmate financiële criminaliteit blijft evolueren, zullen regelgevers waarschijnlijk strengere eisen stellen aan KYC-processen. Organisaties moeten zich voorbereiden op meer complexe en veeleisende compliance-vereisten.

Laat u adviseren of vraag een vrijblijvende demo aan.