Wwft: ken jouw klant

De oplossingen van zkr. helpen je hierbij.

 • Altijd persoonlijk en maatwerk advies
 • Voldoen aan de wet- en regelgeving
 • Hoogwaardige compliance software

Voor jou als ondernemer is het belangrijk om te weten met wie je zaken doet. De oplossingen van zkr. helpen hier een handje bij.

Starten met de Wwft

Starten met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kan intimiderend zijn. Echter is het een zeer belangrijk onderdeel van veilig zakendoen en kun je er niet omheen. Daarom voorzien we je van alle informatie die je nodig hebt, om een goede start te maken met de Wwft.

  Wat is de Wwft?

  De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een Nederlandse wet die als doel heeft het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Deze wet is van belang voor het handhaven van de integriteit van het financiële systeem en is van toepassing op een breed scala aan financiële en andere beroepen en instellingen.

  Wat is het doel van de Wwft?

  De Wwft is ontworpen om bij te dragen aan de internationale strijd tegen witwassen van geld en terrorismefinanciering. Het verplicht financiële instellingen en bepaalde andere bedrijven en beroepen om hun klanten te identificeren en verdachte transacties te melden bij de bevoegde autoriteiten.

  Welke kernverplichtingen kent de Wwft?

  Onder de Wwft vallen verplichtingen zoals het voeren van klantonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties, en het voeren van een risicobeheerbeleid. Deze maatregelen helpen bij het identificeren en voorkomen van potentieel misbruik van het financiële systeem voor witwassen en terrorismefinanciering. Klantonderzoek: Een kernverplichting van de Wwft is het uitvoeren van klantonderzoek. Dit houdt in dat organisaties de identiteit van hun klanten moeten verifiëren en de aard van hun zakelijke relaties moeten begrijpen. Dit omvat het beoordelen van het risico op witwassen en terrorismefinanciering. Meldingsplicht Ongebruikelijke Transacties: Een andere belangrijke verplichting is het melden van ongebruikelijke transacties. Als een financiële instelling of professional een transactie verdacht vindt of deze voldoet aan bepaalde criteria, moet deze gemeld worden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).

  Welke beroepen vallen onder de reikwijdte van de Wwft?

  Financiële instellingen zoals banken, kredietinstellingen, en andere financiële entiteiten zijn verplicht om de richtlijnen van de Wwft na te leven. Dit geldt ook voor accountants en belastingadviseurs, makelaars in onroerend goed, advocaten en notarissen.

  Wat is een Wwft beleid?

  De Wwft is een belangrijke regelgeving in Nederland die gericht is op het tegengaan van financiële misdrijven zoals witwassen en terrorismefinanciering. Deze wet verplicht financiële instellingen en andere aangewezen beroepsgroepen om maatregelen te nemen die dergelijke praktijken kunnen detecteren en voorkomen. Het Wwft-beleid is van belang voor de integriteit van het financiële stelsel en de veiligheid van de samenleving.

  Is een Wwft beleid verplicht?

  Voor banken, accountants, advocaten, notarissen, en makelaars is het verplicht om beleid te implementeren en naleving te waarborgen. Hierbij moeten ze klantonderzoek voeren, ongebruikelijke transacties melden en administratie bijhouden. Onder andere De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden hier toezicht op. Het niet voldoen hiervan kan zware sancties tot gevolg hebben, waaronder boetes en in ernstige gevallen strafrechtelijke vervolging.

  Hoe kom ik aan een Wwft-verklaring?

  Een Wwft-verklaring wordt vaak vereist door financiële instellingen als bewijs dat aan de Wwft-eisen is voldaan. Deze verklaring kan verkregen worden na een succesvolle audit of beoordeling door een bevoegde instantie.

De poortwachtersrol

Als poortwachter is het belangrijk dat jij en je organisatie begrijpen wat de verplichtingen inhoud, hoe je te kunt gaan en welke procedures moeten worden geïmplementeerd om aan de wet te voldoen. Maak gebruik van onze hulpmiddelen en sla geen stap over.

  Wat is de rol van de poortwachter?

  Definitie van Poortwachters Poortwachters in de context van de Wwft zijn de professionals en organisaties die een cruciale rol spelen in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Zij zijn de eerste verdedigingslinie tegen financiële criminaliteit door hun positie om ongebruikelijke transacties te detecteren en te melden. Verantwoordelijkheden van Poortwachters De verantwoordelijkheden van poortwachters omvatten het uitvoeren van klantenonderzoek, het bijhouden van documentatie, het melden van ongebruikelijke transacties en het zich houden aan de nalevingsregels. Dit vereist een voortdurende waakzaamheid en up-to-date kennis van de wet- en regelgeving. Training en Bewustwording Een belangrijk aspect van de rol van poortwachters is het continu trainen en bewust maken van hun personeel over de Wwft-naleving. Het verstrekken van adequate training helpt bij het waarborgen van een effectieve naleving en het verminderen van risico’s.

  Waarom zijn deze beroepen poortwachter?

  Bepaalde beroepen worden beschouwd als ‘poortwachters’ in de context van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vanwege hun positie waarin ze mogelijk ongebruikelijke of verdachte financiële activiteiten kunnen identificeren. Hier zijn enkele redenen waarom: Toegang tot Financiële Informatie, Deskundigheid in Financiële Zaken, Juridische en Transactiegebonden Rollen, Vertrouwenspositie en Wettelijke Verplichtingen.

  Welke werkzaamheden vallen onder de Wwft, ook voor niet Wwft-plichtige bedrijven?

  Financiële Instellingen: Banken, kredietinstellingen en andere financiële dienstverleners zijn verplicht de richtlijnen van de Wwft na te leven. Dit houdt in dat zij klanten moeten identificeren, klantonderzoek moeten doen en ongebruikelijke transacties moeten melden. Niet-Financiële Beroepen en Bedrijven: Ook voor niet-financiële beroepen zoals accountants, notarissen, makelaars en handelaren in kostbaarheden gelden de regels van de Wwft. Zij dienen vergelijkbare maatregelen te nemen om te voorkomen dat hun diensten worden gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering.

  Hoe vaak wwft cursus?

  De frequentie van het volgen van een Wwft-cursus hangt af van verschillende factoren, zoals veranderingen in de wetgeving, de dynamiek van de financiële markt en de specifieke risico’s die een organisatie loopt. Het is aan te raden om de cursus regelmatig te vernieuwen, idealiter jaarlijks of bi-jaarlijks, om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en regelgeving. Voortdurende educatie op het gebied van Wwft is essentieel voor compliance. Organisaties dienen ervoor te zorgen dat hun werknemers continu bijgeschoold worden over relevante wet- en regelgeving. Dit draagt bij aan het vermogen van de organisatie om effectief te reageren op de voortdurende uitdagingen van financiële criminaliteit en compliance.

  Wat is het verschil tussen Wft en Wwft?

  De Wft regelt het toezicht op de financiële marktsector in Nederland. Het richt zich op het waarborgen van een ordelijke en transparante marktwerking, de bescherming van consumenten, en de stabiliteit van het financiële systeem. In tegenstelling tot de Wft, die zich richt op algemeen financieel toezicht, concentreert de Wwft zich specifiek op het voorkomen van witwassen en de financiering van terrorisme. De Wwft vereist actieve monitoring en rapportage van verdachte activiteiten.

De toezichthouder

De toezichthouder ziet erop toe dat de Wwft wordt nageleefd. Benieuwd naar wat je kunt verwachten? Bekijk hieronder onze meest gestelde vragen met betrekking tot de toezichthouder.

  Wie zijn de Wwft-toezichthouders?

  Het BFT (Bureau Financieel Toezicht) is een onafhankelijke toezichthouder die verantwoordelijk is voor het toezicht op naleving van de Wwft door financiële instellingen. Het bureau onderzoekt meldingen van verdachte transacties, voert controles uit bij instellingen en werkt samen met andere toezichthouders en wetshandhavingsinstanties om witwassen en financiering van terrorisme te bestrijden.

  Wat controleert een Wwft-toezichthouder?

  Het BFT controleert of professionals in de financiële sector hun cliënten identificeren, transacties monitoren en verdachte activiteiten melden.

  Hoe lang moet je Wwft gegevens bewaren?

  Onder de Wwft moeten relevante gegevens, zoals transactiedocumenten en identificatiegegevens, ten minste vijf jaar bewaard worden.

  Wat is de FATF?

  De Financial Action Task Force (FATF) is een intergouvernementele organisatie die in 1989 werd opgericht om beleid en normen te ontwikkelen en te bevorderen om witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere gerelateerde bedreigingen voor de integriteit van het internationale financiële systeem te bestrijden. De FATF is opgericht door landen van de G7. Het bestaat uit 37 lidstaten. De FATF ontwikkelt normen op gebied van Wwft die wereldwijd worden erkend. Deze organisatie staat bekend om haar “40 aanbevelingen”, een uitgebreide reeks aan maatregelen die landen moeten nemen om deze vormen van financiële criminaliteit tegen te gaan.

  Wat is de FIU?

  De Financial Intelligence Unit (FIU) is een nationale autoriteit, aanwezig in veel landen, die als centraal punt dient voor de ontvangst, analyse en verspreiding van informatie met betrekking tot vermoedens van witwassen van geld, financiering van terrorisme, en andere financiële misdrijven. De FIU ontvangt meldingen van ongebruikelijke of verdachte transacties. Ze analyseren gegevens, verspreiden informatie over Wwft en werken internationaal samen met andere landen om grensoverschrijdende financiële misdrijven te bestrijden. Ondanks dat het FIU grondig onderzoek doet bij verdachte situaties, zorgen zij ook voor een balans tussen het opsporen van financiële criminaliteit en de bescherming van privacy en toegankelijkheid van persoonsgegevens. De organisatie is onderdeel van het bredere netwerk van nationale en internationale inspanningen om financiële criminaliteit te bestrijden en maakt vaak gebruik van de richtlijnen van organisaties zoals de Financial Action Task Force (FATF). Elk land richt zijn FIU anders in, afhankelijk van zijn juridische en administratieve structuur, maar de kernmissie blijft hetzelfde: het identificeren en bestrijden van financiële misdrijven om de integriteit van het financiële systeem te beschermen.