Audittrail

Een audittrail, ook wel bekend als een auditlog of auditverslag, is een chronologische registratie van alle activiteiten, gebeurtenissen, wijzigingen en transacties die plaatsvinden binnen een computersysteem, softwaretoepassing, netwerk of organisatie. Het dient als een gedetailleerde, onveranderlijke registratie die traceerbaarheid en verantwoording mogelijk maakt, vaak gebruikt in de context van naleving van regelgeving, beveiliging en transparantie . Audittrails worden vaak gebruikt in informatietechnologie, financiën, gezondheidszorg en andere sectoren om toezicht te houden op en het onderzoeken van activiteiten en gebeurtenissen.