Bevoegde vertegenwoordigers

Dit zijn de personen of entiteiten die gemachtigd zijn om namens een organisatie op te treden bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en vereisten op het gebied van anti-witwassen en terrorismefinanciering. Deze vertegenwoordigers kunnen diverse taken en verantwoordelijkheden hebben, zoals het uitvoeren van cliëntenonderzoeken, het melden van verdachte transacties, en het waarborgen van naleving van de wetgeving en regelgeving met betrekking tot financiële integriteit. Ze worden vaak aangesteld om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan de Wwft en andere toepasselijke regels, en om risico’s op witwassen en financieren van terrorisme te minimaliseren.

De Wwft en bevoegde vertegenwoordigers

Eén van de Wwft maatregelen is controleren of de klant mag optreden als klant. Immers is het een hoog risico wanneer een persoon zonder bevoegdheid zaken wilt doen namens een bedrijf. Controleer daarom altijd of de klant bevoegd is om zaken te doen namens het bedrijf.