20 december 2023 | Blog

Zo stimuleer je compliance binnen je team en organisatie

Compliance, ofwel het naleven van wet- en regelgeving, is een essentieel aspect in het bedrijfsleven. Maar het succes van compliance-initiatieven hangt niet alleen af van regels en procedures, het hangt ook af van menselijk gedrag. Daarom stellen we een gedragsmatige aanpak voor, die focust op het begrijpen en beïnvloeden van gedrag om compliance te verbeteren. Deze methode benadrukt de rol van psychologie en gedragswetenschappen, en biedt praktische strategieën om een cultuur van compliance binnen organisaties te bevorderen. In deze blog bespreken we deze aanpak. 

Traditionele compliance modellen

Traditionele compliance modellen leggen de nadruk op het naleven van regels en voorschriften door organisaties. Deze modellen zijn vaak gestructureerd rond juridische kaders en standaarden, waarbij naleving wordt gewaarborgd door middel van controles, audits en sancties. Hoewel deze aanpak een solide basis biedt voor het handhaven van normen, kent het ook belangrijke beperkingen.

Een van de grootste tekortkomingen van traditionele methoden is dat ze overmatig afhankelijk zijn van externe handhaving en minder aandacht besteden aan de interne cultuur en gedrag van de organisatie. Dit kan leiden tot een ‘vinkjesmentaliteit’, waarbij werknemers zich meer richten op het letterlijk volgen van de regels dan op het begrijpen van de onderliggende principes van ethisch en verantwoordelijk gedrag. Bovendien kan deze aanpak soms leiden tot weerstand tegen regels en voorschriften, omdat werknemers zich minder betrokken en verantwoordelijk voelen.

Gedragswetenschap en compliance

Gedragswetenschap, het veld dat menselijk gedrag bestudeert, speelt een belangrijke rol in het vormgeven van effectieve compliance-strategieën binnen organisaties. Deze wetenschap biedt inzicht in hoe mensen beslissingen nemen en hoe hun gedrag beïnvloed kan worden door verschillende factoren, waaronder organisatiecultuur, beloningsstructuren en sociale invloeden.

Door gedragswetenschappelijke principes toe te passen, kunnen organisaties hun compliance-benaderingen verbeteren. Dit omvat het ontwerpen van beleidslijnen en procedures die rekening houden met menselijke neigingen en fouten. Zo kan men bijvoorbeeld nudging-technieken gebruiken: subtiele aanmoedigingen die werknemers ertoe bewegen de juiste keuzes te maken zonder hun vrijheid van keuze te beperken. Ook het opzetten van een organisatiecultuur die ethisch gedrag waardeert en beloont helpt.

Door het gedrag van werknemers te begrijpen en te sturen, kunnen organisaties niet alleen voldoen aan regelgeving, maar ook een omgeving creëren waarin compliance een natuurlijk deel van de bedrijfscultuur wordt.

Kerncomponenten van een gedragsmatige aanpak

Er zijn een aantal onmisbare elementen van een gedragsmatige aanpak voor compliance. Centraal staan gedragsmatige principes zoals nudging, motivatie, en beloningen. 

  • Nudging, het subtiel sturen van gedrag door kleine aanpassingen in de omgeving, kan effectief zijn in het bevorderen van compliance. Bijvoorbeeld, door duidelijke, positieve boodschappen te integreren in de werkomgeving, kunnen medewerkers onbewust gestimuleerd worden om compliant gedrag te vertonen. 
  • Motivatie is ook essentieel; het versterken van het waarom achter compliance-regels kan medewerkers helpen de noodzaak van hun acties te begrijpen. 
  • Ten slotte kunnen beloningen, zoals erkenning of kleine incentives, worden gebruikt om compliant gedrag te versterken. 

Door deze principes toe te passen, kunnen organisaties een cultuur van compliance opbouwen die verder gaat dan alleen het naleven van regels.

Implementatie van gedragsmatige strategieën

Implementatie van gedragsmatige strategieën in compliance is een belangrijk proces dat organisaties helpt om regelgeving effectief na te leven. Dit proces begint met het identificeren van specifieke gedragsdoelen die in overeenstemming zijn met de compliance vereisten. Vervolgens worden strategieën ontworpen die gericht zijn op het bevorderen van deze gewenste gedragingen, zoals het bieden van trainingen, het ontwikkelen van bewustwordingscampagnes, en het inzetten van belonings- en sanctiesystemen.

Een belangrijke stap in de implementatie is de betrokkenheid van medewerkers op alle niveaus, van het management tot aan de werkvloer. Dit zorgt voor een bedrijfscultuur die compliance waardeert en ondersteunt. Verder is het cruciaal om regelmatig feedback te verzamelen en de strategieën aan te passen op basis van de verkregen inzichten.

Tot slot is het meten van de effectiviteit van deze strategieën essentieel. Dit kan door het monitoren van compliance-rates, het uitvoeren van audits, en het verzamelen van feedback van medewerkers en stakeholders. Door continu de resultaten te evalueren en aan te passen waar nodig, kunnen organisaties een effectieve en duurzame compliance cultuur ontwikkelen.

Case studies

In onze analyse van organisaties die gedragsmatige compliance succesvol hebben geïmplementeerd, zien we enkele opvallende patronen. 

  1. Deze bedrijven begrijpen dat naleving meer is dan alleen regels volgen; het gaat om het cultiveren van een mindset waarbij ethisch gedrag centraal staat. Bijvoorbeeld, een techgigant heeft haar medewerkers getraind om ethische dilemma’s te herkennen en te bespreken, wat leidt tot een meer doordachte besluitvorming. 
  2. Een ander voorbeeld is een financiële instelling die ‘nudging’ – kleine gedragsduwtjes – gebruikt om ethisch gedrag te bevorderen, zoals regelmatige herinneringen aan compliance normen.

Deze case studies leren ons dat effectieve compliance voortkomt uit een combinatie van duidelijke beleidslijnen en het actief bevorderen van een ethische cultuur. Door medewerkers te betrekken bij het complianceproces en hen te voorzien van de middelen om ethische beslissingen te nemen, creëren organisaties een omgeving waarin naleving natuurlijk en instinctief wordt.

Conclusie

De gedragsmatige aanpak van compliance benadrukt het belang van menselijk gedrag in het naleven van regels en normen. Deze methode erkent dat naleving meer is dan alleen het volgen van voorschriften; het gaat om het cultiveren van een omgeving waarin ethisch en conform gedrag de norm is. Belangrijke aspecten hiervan zijn effectieve communicatie, training en positieve bekrachtiging. Kijkend naar de toekomst van compliance, wordt de rol van gedrag steeds belangrijker. Organisaties die een cultuur van integriteit en transparantie bevorderen, zullen beter uitgerust zijn om aan veranderende regelgeving te voldoen en ethische dilemma’s te navigeren.

Wat is jouw ervaring binnen jouw organisatie? Is compliance al een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering of is er nog voldoende ruimte voor verbetering? 

Bij zkr. moedigen we organisaties aan deze gedragsmatige invalshoek te verkennen. En mocht je er niet uitkomen, dan kun je altijd vrijblijvend een gesprek inplannen met een van onze specialisten.

Klaar om te starten op ons platform?

Vraag hieronder de gratis demo aan.

Start gratis demo

Direct contact

info@zkr.nl 0702620070
wwft