Wwft Clientenonderzoek

Wat is het Wwft-cliëntenonderzoek?

Een Wwft-cliëntenonderzoek omvat het identificeren en verifiëren van de identiteit van klanten, het begrijpen van de aard van hun zakelijke activiteiten, en het monitoren van hun transacties. Dit proces helpt bij het detecteren van verdachte activiteiten die mogelijk verband houden met witwassen of terrorismefinanciering.

Instellingen die onder de Wwft vallen, moeten continue monitoring van klanttransacties uitvoeren en ongebruikelijke patronen of activiteiten rapporteren aan de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland).

Wie moet het Wwft cliëntenonderzoek uitvoeren?

Elke financiële instelling in Nederland die onder de Wwft valt, is verplicht om cliëntenonderzoek uit te voeren. Dit omvat banken, kredietinstellingen, accountants, notarissen, en andere professionals die financiële diensten aanbieden.

Welke vormen van cliëntenonderzoek kent de Wwft?

 • Standaard Cliëntenonderzoek

Dit is de basisvorm van onderzoek, waarbij instellingen de identiteit van hun klanten verifiëren en informatie verzamelen over de aard van hun zakelijke relaties.

 • Vereenvoudigd Cliëntenonderzoek

In sommige gevallen, waar het risico op witwassen of terrorismefinanciering laag is, kunnen instellingen een vereenvoudigd cliëntenonderzoek uitvoeren. Dit betekent minder strikte eisen voor identiteitsverificatie.

 • Verscherpt Cliëntenonderzoek

In situaties met een hoger risico, zoals bij transacties met personen uit risicolanden, is een verscherpt cliëntenonderzoek vereist. Dit omvat uitgebreidere controles en monitoring van transacties.

Waar bestaat het Wwft-cliëntenonderzoek uit?

Het cliëntenonderzoek in het kader van de Wwft in Nederland omvat verschillende stappen en maatregelen om de identiteit van cliënten te verifiëren en mogelijke risico’s op witwassen en financiering van terrorisme te beoordelen. Het cliëntenonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Identificatie en Verificatie van Identiteit
 • Doel en Beoogde Aard van de Zakelijke Relatie Begrijpen
 • Voortdurende Monitoring
 • Onderzoek naar de Herkomst van Vermogen en Fondsen
 • Beoordeling van het Risico op Witwassen en Financiering van Terrorisme
 • Onderzoek naar Uiteindelijk Begunstigden (UBO’s)
 • Melden van Ongebruikelijke Transactie

Wat is het Wwft-dossier?

Het Wwft-dossier verwijst naar de verzameling van documenten, gegevens en informatie die door een instelling (zoals een bank, accountant, notaris of makelaar) worden verzameld en bewaard als onderdeel van het cliëntenonderzoek in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) in Nederland. Dit dossier speelt een belangrijke rol in het beheersen van de risico’s op witwassen en financiering van terrorisme.

Belangrijke elementen van een Wwft-dossier zijn:

 • Identificatie- en verificatie documenten
 • Informatie over het doel en de aard van de zakelijke relatie
 • Transactiegegevens
 • Risicobeoordeling
 • Documentatie over uiteindelijk begunstigden (UBO’s)
 • Verslagen van onderzoeken
 • Meldingen van ongebruikelijke transacties

Wat is een verscherpt cliëntenonderzoek?

Verscherpt cliëntenonderzoek is vereist in situaties waarbij een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering bestaat. Dit kan het geval zijn bij transacties met politiek prominente personen of entiteiten uit landen met een hoog risico op financiële criminaliteit.

Tijdens een verscherpt cliëntenonderzoek verzamelen instellingen aanvullende informatie over de klant, zoals de herkomst van fondsen en de aard van hun zakelijke activiteiten. Dit proces omvat ook voortdurende monitoring en evaluatie van de zakelijke relatie.

Het Wwft cliëntenonderzoek speelt een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit in Nederland. Door het identificeren en beoordelen van risico’s verbonden aan klanten en hun transacties, dragen financiële instellingen bij aan de integriteit en veiligheid van het financiële systeem.

Wat is een vereenvoudigd cliëntenonderzoek?

In sommige gevallen, waar het risico op witwassen of terrorismefinanciering laag is, kunnen instellingen een vereenvoudigd cliëntenonderzoek uitvoeren. Dit betekent minder strikte eisen voor identiteitsverificatie.

Wanneer moet je een verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren?

In situaties met een hoger risico, zoals bij transacties met personen uit risicolanden, is een verscherpt cliëntenonderzoek vereist. Dit omvat uitgebreidere controles en monitoring van transacties.

Wat zijn Wwft risico’s?

Er zijn verschillende risico’s verbonden aan de Wwft, waaronder:

 • Compliance risico’s
 • Reputatierisico’s
 • Operationeel risico’s
 • Juridisch risico’s
 • Financieel risico’s

Het is essentieel voor organisaties die onder de Wwft vallen om passende beleidsmaatregelen en procedures te implementeren om deze risico’s te beheersen en te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Wat is een PEP?

In de context van de Wwft in Nederland, staat PEP voor “Politically Exposed Person”. Dit verwijst naar individuen die prominente publieke functies bekleden of hebben bekleed, wat hen potentieel kwetsbaarder maakt voor betrokkenheid bij financiële misdrijven zoals corruptie, witwassen van geld of financiering van terrorisme.

De definitie van een PEP strekt zich uit tot familieleden zoals echtgenoten, kinderen, en ouders, evenals naaste medewerkers die persoonlijk en zakelijk nauw verbonden zijn met een PEP.

Wat is een sanctie check?

De sanctielijst is een lijst met individuen, organisaties en landen die onderworpen zijn aan financiële sancties vanwege hun betrokkenheid bij activiteiten zoals terrorisme of mensenrechtenschendingen. Deze lijsten worden vaak bijgehouden door nationale en internationale autoriteiten, zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Wat zijn hoge risico landen?

In het kader van de Wwft worden bepaalde landen aangemerkt als hoogrisicolanden. Dit zijn landen die internationale normen niet naleven, een hoog niveau van corruptie en financiële misdrijven hebben en geen transparante regelgeving hebben.

Wat zijn objectieve indicatoren?

Objectieve indicatoren zijn vastgestelde criteria waaraan een transactie moet voldoen om als ongebruikelijk te worden beschouwd. Deze indicatoren zijn duidelijk gedefinieerd en bieden geen ruimte voor interpretatie.

Enkele voorbeelden van objectieve indicatoren zijn transacties die een bepaalde drempelwaarde overschrijden, transacties naar of vanuit risicolanden, en transacties die niet overeenkomen met het gebruikelijke patroon van de klant.

Wat zijn subjectieve indicatoren?

Subjectieve indicatoren vereisen professioneel oordeel en interpretatie. Deze zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van de professional over wat als ongebruikelijk of verdacht kan worden beschouwd.

Voorbeelden van subjectieve indicatoren zijn onverklaarbare complexiteit of ongewone omstandigheden rond een transactie, transacties die niet lijken te passen bij het profiel van de klant, of situaties waarin de herkomst van het geld onduidelijk is.

Welke sectoren zijn gevoelig voor witwassen?

Bepaalde sectoren zijn inherent gevoeliger voor witwasactiviteiten vanwege de aard van hun bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Financiële sector: Banken, geldwisselkantoren, en andere financiële instellingen.
 • Vastgoed: Grote transacties en investeringen kunnen gebruikt worden om illegale fondsen te vermommen.
 • Kunst en luxegoederen: Hoge waarde-items kunnen dienen als middel voor het verplaatsen van grote geldbedragen.
 • Juridische en boekhoudkundige diensten: Deze kunnen gebruikt worden om complexe structuren op te zetten die witwasactiviteiten verhullen.

Welke gevallen moet je melden bij de FIU?

Wwft-plichtige organisaties zijn verplicht om bepaalde soorten transacties te melden onder de Wwft. Dit omvat transacties die te maken hebben met grote bedragen aan contant geld, transacties met personen die politiek prominent zijn, en transacties die verband houden met landen met een hoog risico.

De procedure voor het melden van dergelijke transacties is strikt en vereist gedetailleerde documentatie. Banken moeten deze meldingen doen bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland).