4 mei 2023 | Blog

Waarom is continue monitoring van klantgegevens belangrijk voor bedrijven?

Bedrijven verzamelen veel gegevens van hun klanten, variërend van persoonlijke informatie tot financiële gegevens. Het is van groot belang dat deze gegevens correct worden opgeslagen en beveiligd, maar ook dat ze worden gemonitord. Het monitoren van klantgegevens is een belangrijk aspect van compliance en risicobeheer. In dit artikel zullen we bespreken waarom continue monitoring van klantgegevens belangrijk is voor bedrijven, en welke mogelijke gevolgen er kunnen optreden als dit niet gebeurt.

Waarom is continue monitoring van klantgegevens belangrijk voor bedrijven?

Het monitoren van klantgegevens is van cruciaal belang voor bedrijven om verschillende redenen. Ten eerste kan het helpen bij het voorkomen van fraude. Bedrijven kunnen klantgegevens monitoren om verdachte activiteiten te identificeren, zoals ongebruikelijke aankopen of verdachte transacties. Door deze activiteiten vroegtijdig te identificeren, kunnen bedrijven snel actie ondernemen om fraude te voorkomen.

Een tweede reden waarom continu monitoring van klantgegevens belangrijk is, heeft te maken met compliance. Bedrijven moeten voldoen aan verschillende wet- en regelgevingen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy. Door klantgegevens te monitoren, kunnen bedrijven er zeker van zijn dat ze voldoen aan de vereisten van deze wet- en regelgeving.

Een derde reden waarom continue monitoring van klantgegevens belangrijk is, heeft te maken met reputatieschade. Als bedrijven niet in staat zijn om klantgegevens goed te beveiligen en te monitoren, kan dit leiden tot ernstige reputatieschade. Klanten zullen minder geneigd zijn om zaken te doen met bedrijven die niet in staat zijn om hun gegevens te beschermen.

Wat moet er volgens de Wwft gemonitord worden?

Om de monitoring goed uit te voeren, moet duidelijk zijn wat er gemonitord dient te worden. De informatie die moet worden gemonitord, omvat onder meer:

  1. Het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie met de klant;
  2. De bron van de fondsen van de klant;
  3. De aard en omvang van de transacties die de klant uitvoert;
  4. De wijze waarop de klant de transacties uitvoert, bijvoorbeeld via contant geld of via een bankrekening;
  5. Informatie over de uiteindelijk belanghebbende van de klant, bijvoorbeeld de eigenaar van een bedrijf dat als klant optreedt;
  6. Andere informatie die relevant kan zijn om mogelijke risico’s van witwassen of financiering van terrorisme te identificeren en te voorkomen.

Het monitoren van deze informatie helpt de instellingen om risicovolle transacties of activiteiten van klanten te identificeren en te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten, zoals de Financial Intelligence Unit (FIU) of de politie. Op deze manier dragen zij bij aan het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme.

Tips voor het implementeren van continue monitoring van klantgegevens binnen bedrijven

Om te zorgen dat bedrijven klantgegevens effectief kunnen monitoren, zijn er een aantal tips die ze kunnen volgen:

Implementeer een monitoring systeem – Een effectieve manier om klantgegevens te monitoren is door het implementeren van een systeem dat periodieke screening of real-time monitoring mogelijk maakt. Deze systemen helpen bedrijven verdachte activiteiten snel te identificeren en actie te ondernemen.

Train personeel – Het is belangrijk om personeel te trainen over de juiste procedures voor het beheer en de monitoring van klantgegevens. Dit kan het risico op fouten en onjuistheden verminderen.

Maak gebruik van externe diensten – Bedrijven kunnen ook gebruikmaken van externe diensten zoals zkr. om klantgegevens te monitoren en te voldoen aan wet- en regelgeving.

Continue uitvoering in de praktijk

Het belang van continue monitoring van klantgegevens mag niet worden onderschat. Door klantgegevens effectief te monitoren kunnen bedrijven fraude voorkomen, voldoen aan wet- en regelgevingen, reputatieschade voorkomen en klanten behouden. Door het implementeren van een monitoringssysteem, het trainen van personeel en het gebruikmaken van externe diensten kunnen bedrijven effectief klantgegevens monitoren en de risico’s op negatieve gevolgen verminderen.

Neem voor meer informatie contact op

UBO identificatie gesprek

whitepaper risicobeleid zkr

Gratis Risicobeleid whitepaper

Bepaal aan de hand van het risiconiveau de intensitief van de monitoring? In deze whitepaper vind je de middelen om het risiconiveau vast te stellen.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Zien hoe je klanten van A-tot-Z kan onboarden via ons platform?