15 december 2023 | Blog

Trustkantoren en de potentiële risico’s van internationale klanten

Trustkantoren spelen een cruciale rol in de globaliserende financiële wereld, waarbij de dienstverlening aan internationale klanten een sleutelaspect is. Deze kantoren bieden gespecialiseerde financiële diensten aan buitenlandse particulieren, bedrijven en instellingen, variërend van vermogensbeheer tot het beheren van truststructuren. De interactie met een internationaal klantenbestand brengt unieke uitdagingen en kansen met zich mee. Trustkantoren moeten niet alleen voldoen aan de lokale wetgeving, maar ook rekening houden met de diverse juridische en fiscale kaders van de landen waar hun klanten vandaan komen. Dit vereist een diepgaande kennis van internationale regelgeving en een flexibele aanpak om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften en verwachtingen van internationale cliënten. Daarnaast speelt het aspect van culturele diversiteit een belangrijke rol, aangezien het bouwen van vertrouwen en het onderhouden van relaties in verschillende culturele contexten essentieel is voor het succesvol beheren van internationale klantrelaties. Deze complexiteit benadrukt het belang van gespecialiseerde expertise en aanpassingsvermogen binnen de trustsector.

Potentiële internationale risico’s voor trustkantoren

Internationale klanten kunnen voor trustkantoren diverse risico’s met zich meebrengen. Ten eerste is er het risico van non-compliance met internationale wet- en regelgeving. Door de complexiteit van verschillende juridische systemen en fiscale regels per land, kan het een uitdaging zijn om altijd volledig aan alle eisen te voldoen. Daarnaast verhoogt het werken met internationale klanten het risico op witwassen en financiële misdrijven. Klanten uit landen met minder strikte regelgeving of hogere corruptieniveaus kunnen trustkantoren onbewust betrekken bij dubieuze financiële activiteiten. Een ander risico is het politieke risico, zoals veranderingen in wetgeving of politieke instabiliteit in de landen van herkomst van de klanten, wat kan leiden tot onvoorspelbare economische gevolgen. Culturele misverstanden en communicatiebarrières kunnen ook uitdagingen vormen, waardoor misinterpretaties en fouten in het beheer van de relatie met de klant kunnen ontstaan. Tot slot is er het reputatierisico; associatie met klanten die betrokken raken bij internationale schandalen of controverses kan de reputatie van het trustkantoor schaden. Het effectief beheren van deze risico’s vereist grondige due diligence, continue monitoring en een flexibele, geïnformeerde benadering van internationaal risicobeheer.

Wtt en internationale klanten

Strategieën voor het beheren van risico’s

Bij het beheren van risico’s die uniek zijn voor internationale klanten, kunnen trustkantoren verschillende strategieën hanteren. Een kernstrategie is het aanscherpen van due diligence processen, waarbij extra aandacht wordt besteed aan het achterhalen van de herkomst van het vermogen en de zakelijke activiteiten van de klant. Dit omvat gedetailleerd onderzoek naar de politieke, economische en juridische context van het land van herkomst van de klant. Daarnaast is voortdurende monitoring en herbeoordeling van de cliëntenrelatie van cruciaal belang, met name wanneer er veranderingen zijn in de politieke of economische situatie van het land van de klant. Trustkantoren kunnen ook technologie inzetten om transacties te analyseren en verdachte patronen te identificeren. Verder is samenwerking met internationale toezichthouders en autoriteiten essentieel om informatie te delen en te voldoen aan internationale compliance-eisen. Door deze gecombineerde aanpak kunnen trustkantoren de unieke risico’s die internationale klanten met zich meebrengen effectief beheren.

Het verschil in de screening tussen internationale en nationale klanten

Het belangrijkste verschil in de screening van internationale en nationale klanten ligt in de complexiteit en reikwijdte van de due diligence. Bij internationale klanten moeten trustkantoren niet alleen lokale wet- en regelgeving in acht nemen, maar ook de wetgeving en risico’s die specifiek zijn voor het land of de regio van de klant. Dit vereist vaak een diepgaander onderzoek naar politieke, economische en juridische factoren in verschillende landen. Daarentegen is de screening van nationale klanten meestal meer gestandaardiseerd en gericht op de naleving van de lokale wetgeving, met minder nadruk op internationale aspecten.

Advies van gebruik slimme data en technologie

Het gebruik van slimme data en technologie is van vitaal belang voor moderne organisaties, met name in datagestuurde sectoren. Mijn advies is om te investeren in geavanceerde data-analysetools en -technologieën. Deze tools kunnen grote hoeveelheden data snel verwerken en inzichten genereren die cruciaal zijn voor strategische besluitvorming. Gebruik data om patronen en trends te identificeren, klantengedrag te analyseren en operationele efficiëntie te verbeteren. Ook is het belangrijk om een cultuur van data-geletterdheid binnen de organisatie te bevorderen, zodat medewerkers de vaardigheden en kennis hebben om data effectief te gebruiken. Implementeer daarnaast beveiligingsmaatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van data te waarborgen.

Klaar om te starten op ons platform?

Vraag hieronder de gratis demo aan.

Start gratis demo

Direct contact

info@zkr.nl 0702620070
wwft
Download Internationale UBO zkr

Eén van de belangrijkste maatregelen om veilig zakendoen met internationale klanten, is het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende. Vanwege beperkte informatie en transparantie, schuilen criminelen vaker als UBO binnen een organisatie. Download hier onze gratis whitepaper met middelen om de UBO in het buitenland vast te stellen.