1 december 2023 | Blog

Slechte Wwft-naleving door casino kost 3 miljoen euro

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is van toepassing op verschillende financiële bedrijven en high-cashsectoren. In de casinobranche wordt jaarlijks bijna 7 miljard uitgegeven. Dit maakt deze branche erg gevoelig voor witwassen, vooral wanneer er slecht onderzoek wordt gedaan naar de spelers en de herkomst van vermogen.

De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft een aanzienlijke boete van 3 miljoen euro uitgedeeld aan Betent. Deze boete is opgelegd vanwege overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) door Betent. Bekend als aanbieder van online kansspelen in Nederland, opereert Betent onder de merknaam Betcity.

Waarom heeft Betent een boete gekregen?

In een recent onderzoek heeft de Kansspelautoriteit (Ksa) de cliëntenonderzoeken van Betent onder de loep genomen. Deze inspectie was gericht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In september 2022 had de Ksa Betent al opgedragen om hun onderzoeksprocessen te verbeteren en ongebruikelijke transacties tijdig te rapporteren aan de Financial Intelligence Unit (FIU). Na deze instructie onderzocht de Ksa of Betent zich aan de regels hield. Uit bevindingen tussen december 2022 en mei 2023 bleek dat Betent in veel gevallen tekortschoot. Vaak startte Betent pas met onderzoek nadat er al aanzienlijke bedragen waren ingezet. Ook was er nalatigheid in het opvragen van inkomstenbronnen van klanten en werden ongebruikelijke transacties niet consistent gemeld bij de FIU. Gezien deze tekortkomingen legt de Ksa nu een boete van 3 miljoen euro op aan Betent.

Wanneer moet een casino een cliëntenonderzoek uitvoeren

Wanneer moet een casino een cliëntenonderzoek uitvoeren? Voor elke onderneming is het belangrijk om vast te stellen wanneer het cliëntenonderzoek uitgevoerd moet worden. Immers, je wilt geen tijd en energie stoppen in een cliëntenonderzoek wanneer dat niet nodig is. De Wwft geeft aan dat een kansspelaanbieder in de volgende gevallen een cliëntenonderzoek moet verrichten:

  • bij het aangaan van een zakelijke relatie;
  • als er indicaties zijn dat de speler betrokken is bij witwassen;
  • als zij twijfelt aan de juistheid, volledigheid of actualiteit van eerder verkregen gegevens van de speler;
  • als het risico van betrokkenheid van een bestaande speler bij witwassen daartoe aanleiding geeft;
  • als er, gelet op de staat waarin een speler woonachtig is, een verhoogd risico op witwassen bestaat.

Hoe ziet het cliëntenonderzoek eruit voor casino’s?

Identificatie en verificatie

Het cliëntenonderzoek begint altijd bij de identificatie en verificatie van de identiteit. Deze informatie is nodig zodat het onderzoek wordt uitgevoerd op de juiste entiteiten. Deze stap dient zo snel mogelijk plaats te vinden. Let op: Binnen de kansspelenbranche bestaat er geen mogelijkheid tot een laag risico met betrekking tot identificatie en verificatie. De identificatie- en verificatiecontrole dient altijd zorgvuldig uitgevoerd te worden om zeker te zijn van de identiteit. Het belangrijkste van de identificatie en verificatie is dat de persoon en het identiteitsdocument matchen.

Risicoprofiel opstellen voor kansspelaanbieders/casino’s

De speler dient getoetst te worden op bepaalde risico’s. De Wwft is gebaseerd op een risicogebaseerde aanpak. Wanneer er veel risico’s zijn, dan dient er intensief onderzoek gedaan te worden of de relatie veilig aangegaan kan worden.

Voorbeelden van risico verhogende variabelen:

  • Het geld wordt niet, of niet in verhouding, gebruikt voor deelname aan een kansspel;
  • (Verandering in) frequentie, speelduur en tijdstippen van bezoek;
  • De combinatie van leeftijd en het bestedingspatroon;
  • Speler heeft meer geld ter beschikking dan gebruikelijk;
  • Inzetten van de speler op alle mogelijke uitkomsten van een kansspel zoals het zowel op zwart als rood inzetten bij roulette.

In geval van veel risico, gaat de kansspelaanbieder over op een verscherpt cliëntenonderzoek. Een onderdeel hiervan is het opvragen van herkomst van vermogen.

Waarschuwing van de KSA voor casino’s/kansspelaanbieder

In mei 2022 heeft de Kansspelautoriteit (Ksa) een dringende oproep gedaan aan alle gelicentieerde operators om hun naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te verbeteren. Destijds werd duidelijk gemaakt dat, indien uit onderzoeken zou blijken dat exploitanten tekortschieten op het gebied van Wwft-compliance, er strafmaatregelen zouden volgen. Die belofte wordt nu ingelost. De beginperiode van de gereguleerde markt is voorbij, wat betekent dat er minder ruimte is voor excuses bij bepaalde tekortkomingen.

Wwft en kansspelaanbieders

Je Wwft-zaken in orde met ZKR.

Bij ZKR begrijpen we de complexiteit en de uitdagingen die gepaard gaan met de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in de kansspelsector. Als gespecialiseerde Wwft-experts bieden wij een unieke combinatie van geavanceerde data, innovatieve tools en gepersonaliseerde service om je bedrijf te ondersteunen bij het naleven van deze cruciale regelgeving.

Ons team is deskundig in het navigeren door het ingewikkelde landschap van Wwft-vereisten, en wij staan klaar om je te helpen bij het opstellen en implementeren van een effectief Wwft-beleid. Wij begrijpen dat elke kansspelaanbieder zijn eigen specifieke uitdagingen en behoeften heeft. Daarom bieden wij maatwerkoplossingen die zijn afgestemd op de unieke aspecten van je bedrijf. Of het nu gaat om identificatie en verificatie, het identificeren van risico’s, het uitvoeren van Customer Due Diligence of het rapporteren van ongebruikelijke activiteiten, onze tools en expertise zorgen ervoor dat je steeds in lijn bent met de laatste Wwft-regelgeving. Daarnaast bieden wij continue ondersteuning en advisering, zodat je altijd up-to-date bent met de nieuwste ontwikkelingen en wetswijzigingen.

Door samen te werken met ZKR, kan je vertrouwen op een compliance-partner die niet alleen de complexiteit van de Wwft begrijpt, maar ook hoe deze toe te passen in de dynamische wereld van kansspelen. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen bij het waarborgen van de integriteit van uw bedrijfsvoering en het voldoen aan alle Wwft-vereisten. Uw compliance is onze prioriteit.