24 augustus 2023 | Blog

Meldplicht Wwft en ongebruikelijke transacties voor domicilieverleners

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is een cruciale wetgeving in de Nederlandse financiële arena. Deze wet is niet alleen bedoeld om financiële criminaliteit zoals witwassen en terrorismefinanciering te detecteren en te voorkomen, maar dient ook als een schild voor bedrijven tegen ongewenste betrokkenheid bij dubieuze activiteiten. Voor een specifiek type bedrijf, de domicilieverlener, is deze wet van bijzonder belang. Domicilieverleners kunnen namelijk onbedoeld deel uitmaken van malafide bedrijfsconstructies als ze hun klanten niet grondig screenen. En hier komt het belang van interne audits en reviews naar voren.

Wat is een domicilieverlener?

Een domicilieverlener is in essentie een facilitator voor bedrijven die een zakelijk adres nodig hebben zonder daar daadwerkelijk gevestigd te zijn. Dit soort diensten zijn erg aantrekkelijk voor bedrijven die een voet aan de grond willen krijgen in bepaalde gebieden, vaak voor branding, klantvertrouwen, of juridische doeleinden. De uitdaging hierbij is dat, terwijl deze dienst op zich legitiem is, er risico’s zijn van verkeerd gebruik, waardoor het screenen van klanten van essentieel belang is.

Rol en betekenis van interne audits en reviews

Interne audits zijn essentieel omdat ze de naleving van regelgeving zoals de WWFT verifiëren. Ze controleren of een domicilieverlener zijn due diligence naar behoren uitvoert, vooral bij het screenen van klanten. Dit proces helpt bij het identificeren van potentiële risico’s, zoals onbedoelde associaties met witwassen of terrorismefinanciering. Regelmatige beoordelingen verzekeren niet alleen compliance maar beschermen ook de reputatie van een bedrijf.

Het belang van een grondige planning en uitvoering van audits

Een effectieve interne audit vereist een goed doordachte planning en methodologie. Van het selecteren van specifieke gebieden die gevoelig kunnen zijn voor misbruik tot het opstellen van een gedetailleerd plan dat bepaalt wat, hoe en wanneer te beoordelen. Een gedetailleerde uitvoering omvat vervolgens het vaststellen van risicofactoren, het verzamelen en analyseren van klantinformatie en het gebruik van moderne technologieën om het proces te versnellen en te verfijnen.

Kernpunten in de audit van domicilieverleners

Bij het uitvoeren van audits voor domicilieverleners zijn er enkele essentiële gebieden om op te focussen. Dit omvat due diligence van klanten, risicobeoordelingsprocessen, het melden van verdachte transacties en het behoud van belangrijke documentatie. Deze processen zorgen ervoor dat domicilieverleners een transparant en compliant bedrijf runnen.

Na de audit: het belang van reviews en continue verbetering

Na een audit is het essentieel om de bevindingen te evalueren en waar nodig verbeteringen door te voeren. Dit kan betekenen dat processen worden aangepast, nieuwe technologieën worden geadopteerd, of extra training wordt gegeven aan medewerkers. Betrokkenheid van het senior management en regelmatige feedbackloops zijn cruciaal voor continue verbetering.

De voordelen van regelmatig controleren

Regelmatige audits en beoordelingen bieden tal van voordelen. Ze minimaliseren het risico op boetes, versterken het vertrouwen van klanten en zakenpartners, en vestigen een reputatie van integriteit en naleving in de markt.

Conclusie

Het belang van de WWFT kan niet worden onderschat. Voor domicilieverleners en andere financiële instellingen zijn naleving en reputatie van cruciaal belang. Interne audits en reviews zijn daarbij de sleutel. Het is essentieel om proactief te zijn, te investeren in deze controles en continue verbetering na te streven.

 

meldplicht wwft ongebruikelijke transacties accountants zkr compliance

Wat zijn de gevolgen wanneer je niet voldoet aan de meldplicht?

Het niet correct melden van ongebruikelijke transacties kan ernstige gevolgen hebben voor domicilieverleners en hun kantoren. De Wwft is bedoeld om een robuuste aanpak te waarborgen in de strijd tegen criminaliteit, en het niet naleven van de meldplicht wordt dan ook streng bestraft. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wwft en hebben de bevoegdheid om boetes op te leggen aan domicilieverleners die in gebreke blijven. Deze boetes kunnen aanzienlijk zijn en kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de overtreding en de omvang van het kantoor van de domicilieverlener. Naast financiële sancties kunnen niet-nalevende kantoren ook reputatieschade oplopen, wat kan leiden tot het verlies van klanten en zakelijke kansen. Het is daarom van cruciaal belang dat domicilieverleners hun verantwoordelijkheid nemen bij het opsporen en tijdig melden van ongebruikelijke transacties om mogelijke sancties en negatieve gevolgen te vermijden. Een proactieve benadering bij het waarborgen van naleving van de Wwft zal niet alleen het vertrouwen van cliënten versterken, maar ook de integriteit van de gehele financiële sector bevorderen.

Klaar om te starten op ons platform?

Vraag hieronder de gratis demo aan.

Start gratis demo

Direct contact

info@zkr.nl 0702620070
wwft
whitepaper risicobeleid zkr

Gratis Risicobeleid whitepaper voor domicilieverleners

Aan de hand van een risicobeleid kan je sneller ongebruikelijke transacties herkennen. In deze whitepaper vind je de middelen om zo’n risicobeleid op te stellen.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Zien hoe je klanten van A-tot-Z kan onboarden via ons platform?