Wwft-toezichthouders

Wwft staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dit is een Nederlandse wet die regels en verplichtingen oplegt aan instellingen in de financiële sector en andere aangewezen bedrijven om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Toezichthouders in het kader van compliance met de Wwft zijn de instanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van deze wet door de betrokken instellingen en bedrijven. Deze toezichthouders hebben als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat de onderworpen entiteiten zich houden aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de Wwft, zoals het identificeren van klanten, het melden van ongebruikelijke transacties en het implementeren van passende risicobeheersingsmaatregelen. De exacte instanties die als toezichthouders optreden, kunnen variëren afhankelijk van het specifieke type instelling of bedrijf dat onder de Wwft valt en kunnen bijvoorbeeld de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) omvatten, evenals andere relevante autoriteiten. Deze toezichthouders spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de integriteit en veiligheid van het financiële systeem en bij het voorkomen van financiële criminaliteit.