Transactiemonitoring

Transactiemonitoring in compliance verwijst naar het proces waarbij financiële transacties en activiteiten van een organisatie voortdurend en systematisch worden gevolgd en geanalyseerd om verdachte of ongebruikelijke patronen en gedragingen te identificeren die kunnen duiden op mogelijke wettelijke schendingen, zoals witwassen van geld, financiering van terrorisme, fraude of andere financiële misdrijven. Het doel van transactiemonitoring is om naleving van wet- en regelgeving te waarborgen, risico’s te minimaliseren en tijdig in te grijpen wanneer afwijkingen van het verwachte gedrag worden gedetecteerd, om zo potentiële schendingen te voorkomen of te onderzoeken.