SDD (Simplified Due Diligence)

Simplified Due Diligence (SDD) in compliance verwijst naar een benadering waarbij minder uitgebreide klantonderzoeksprocedures worden toegepast op specifieke klanten of zakelijke relaties die als lager risico worden beschouwd op het gebied van witwassen van geld en financiering van terrorisme. Deze benadering is gebaseerd op het idee dat niet alle klanten hetzelfde risico vormen, en daarom kunnen sommige klanten met minder strenge due diligence-maatregelen worden behandeld.

SDD wordt vaak toegepast wanneer er een hoog niveau van vertrouwen bestaat dat een klant of zakelijke relatie een laag risico vormt op het gebied van financiële criminaliteit. Typisch komt SDD voor bij klanten zoals grote, beursgenoteerde ondernemingen, financiële instellingen of overheden, waarvan wordt aangenomen dat ze strenge interne controles en nalevingsprocedures hebben.

Hoewel SDD betekent dat de klantonderzoeksprocedures eenvoudiger kunnen zijn, moeten organisaties nog steeds zorgvuldig de risico’s blijven beoordelen en het rechtvaardigingsproces documenteren voor het toepassen van deze vereenvoudigde aanpak. Het is belangrijk om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot SDD en om te waarborgen dat de klantprofielen en het risicobeoordelingsproces up-to-date en nauwkeurig zijn.