Ongebruikelijke transacties

Ongebruikelijke transacties in de context van compliance verwijzen naar financiële transacties die afwijken van het normale patroon van transacties binnen een organisatie of branche, en die om die reden nader moeten worden onderzocht en geëvalueerd. Deze transacties kunnen opvallen vanwege hun aard, omvang, frequentie, complexiteit, of andere ongebruikelijke kenmerken.

Het identificeren en rapporteren van ongebruikelijke transacties is een essentieel onderdeel van het nalevingsproces, met name in het kader van anti-witwas- en terrorismefinancieringsmaatregelen (AML/CFT). Organisaties zijn vaak wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de relevante autoriteiten, zoals een Financial Intelligence Unit (FIU). Dit helpt bij het opsporen en voorkomen van financiële misdrijven, waaronder witwassen van geld en financiering van terrorisme.

Wat als “ongebruikelijk” wordt beschouwd, kan variëren afhankelijk van de specifieke regelgeving en richtlijnen die van toepassing zijn, maar het kan bijvoorbeeld betrekking hebben op grote contante transacties, transacties met politiek prominente personen (PEP’s), transacties met landen met een hoog risico, of transacties die niet in overeenstemming zijn met het gebruikelijke gedragspatroon van de klant.

Het is belangrijk voor organisaties om robuuste systemen voor het detecteren, rapporteren en onderzoeken van ongebruikelijke transacties te hebben om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en om financiële integriteit te handhaven.