Jaarlijkse WWFT-training

Een jaarlijkse WWFT-training verwijst naar een opleidingsprogramma dat jaarlijks wordt gegeven aan medewerkers en betrokkenen in een organisatie om hen te informeren over de vereisten en verplichtingen van de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en gerelateerde nalevingsnormen.

Tijdens deze training leren de deelnemers over onderwerpen zoals het herkennen van verdachte transacties, het uitvoeren van due diligence bij klanten, het melden van ongebruikelijke transacties aan de relevante autoriteiten, en andere aspecten van het nalevingsproces. De training heeft tot doel de bewustwording van deelnemers te vergroten en hen in staat te stellen de WWFT-naleving effectiever en in overeenstemming met de wet uit te voeren.

Het is gebruikelijk dat financiële instellingen en organisaties die onder de WWFT vallen, jaarlijkse trainingen aanbieden aan hun personeel om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte blijven van wijzigingen in de wetgeving en om ervoor te zorgen dat ze bekwaam zijn in het naleven van de WWFT-vereisten. Deze trainingen zijn een belangrijk onderdeel van het nalevingsproces en dragen bij aan het verminderen van risico’s op witwassen van geld en financiering van terrorisme.