Herkomst van vermogen

“Herkomst van vermogen” in het kader van compliance verwijst naar de bron of oorsprong van het geld of vermogen dat bij een financiële transactie betrokken is. Het is een belangrijk aspect van anti-witwas- en terrorismefinancieringsmaatregelen (AML/CFT) en naleving van financiële regelgeving.

Compliance vereist dat financiële instellingen en andere organisaties de herkomst van vermogen van hun klanten nauwlettend onderzoeken en vaststellen om ervoor te zorgen dat het geld legitiem is verkregen en geen verband houdt met criminele activiteiten. Dit omvat het verzamelen van gedetailleerde informatie over de bronnen van inkomen, eigendom of vermogen van klanten en het analyseren van deze informatie om eventuele verdachte of ongebruikelijke transacties te identificeren.

Het doel van het onderzoeken van de herkomst van vermogen is om financiële misdrijven zoals witwassen van geld, waarbij illegaal verkregen geld wordt ‘schoongemaakt’ door het in legitieme financiële systemen te brengen, te voorkomen en te detecteren. Door te weten waar het geld vandaan komt, kunnen organisaties verdachte activiteiten opsporen en melden aan de relevante autoriteiten.

Kortom, het onderzoeken van de herkomst van vermogen is een essentieel onderdeel van naleving om financiële integriteit te waarborgen en ervoor te zorgen dat financiële transacties binnen de wettelijke kaders plaatsvinden.