FIU (Financial Intelligence Unit)

Een Financial Intelligence Unit (FIU), in het Nederlands “Meldpunt Ongebruikelijke Transacties” genoemd, is een speciale instantie of organisatie die belast is met het verzamelen, analyseren en verspreiden van financiële informatie en inlichtingen met betrekking tot verdachte of ongebruikelijke financiële transacties. Het belangrijkste doel van een FIU is om de bestrijding van witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven te bevorderen.

Typisch ontvangt een FIU rapporten van financiële instellingen en andere entiteiten over transacties die zij als verdacht of ongebruikelijk beschouwen op basis van wettelijke vereisten. De FIU analyseert deze rapporten en andere financiële gegevens om verdachte activiteiten te identificeren en waar mogelijk aan wetshandhavingsinstanties door te geven voor verder onderzoek en vervolging.

FIU’s spelen een cruciale rol in de handhaving van anti-witwas- en terrorismefinancieringsmaatregelen door financiële criminaliteit te helpen opsporen en voorkomen. Ze fungeren vaak als een schakel tussen de financiële sector en wetshandhavingsinstanties, en hun werk is gebaseerd op het principe van het vergroten van financiële transparantie en het verminderen van illegale financiële activiteiten.