Enhanced Due Diligence (EDD)

Enhanced Due Diligence (EDD), in het Nederlands “verhoogde zorgvuldigheid” genoemd, is een proces dat financiële instellingen en andere organisaties gebruiken om een diepgaander onderzoek te verrichten naar bepaalde klanten, transacties, producten of diensten, wanneer er een hoger risico op witwassen van geld, financieren van terrorisme of andere illegale activiteiten wordt vermoed.

EDD omvat het verzamelen van meer gedetailleerde en specifieke informatie over de klant en het analyseren van deze gegevens om een dieper inzicht te krijgen in hun activiteiten, zakelijke relaties en financiële transacties. Het doel is om potentiële risico’s te identificeren en te beoordelen, en om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot anti-witwas- en terrorismefinancieringsmaatregelen.

Het EDD-proces kan variëren afhankelijk van de aard van de organisatie en het risicoprofiel van de klant of transactie, maar het omvat vaak zaken als grondig klantenonderzoek, doorlichting van complexe zakelijke structuren en transactiecontroles. EDD wordt meestal toegepast bij klanten die als “hoog risico” worden beschouwd, zoals offshore-bedrijven, politiek prominente personen (PEP’s) of klanten die zakendoen in sectoren met een verhoogd witwasrisico. Het helpt organisaties om beter inzicht te krijgen in en te reageren op mogelijke risico’s en om naleving van wet- en regelgeving te waarborgen.