Compliance officer

Een Compliance Officer, soms ook wel een nalevingsfunctionaris of compliance manager, is een functionaris binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor het toezicht houden op en waarborgen van de naleving van wet- en regelgeving, interne beleidslijnen en ethische normen die van toepassing zijn op de activiteiten van die organisatie. De rol van een Compliance Officer omvat:

1. Toezicht op naleving

2. Risicobeoordeling

3. Ontwikkelen van beleid en procedures

4. Opleiding en bewustwording

5. Rapportage

De rol van een Compliance Officer is essentieel om te zorgen dat een organisatie ethisch handelt, juridische risico’s minimaliseert en de integriteit van haar activiteiten behoudt.