Jordanië

(updated – Jordanië is in Oktober 2023 door FATF en op 12 december 2023 door de EU verwijderd van de hoge risicolijst)

Jordanië is door banken aangemerkt als een hoogrisico land. Dit suggereert dat er een grotere mogelijkheid is voor witwasactiviteiten en terrorismefinanciering. Jordanië is gemarkeerd als een gebied met hoger risico door de afwezigheid van regelgeving tegen witwassen en het steunen van terrorisme. Dit maakt het voor criminelen makkelijker om hun acties te camoufleren en actief te zijn binnen bedrijven. Wanneer je zaken doet met personen of bedrijven uit Jordanië, is het essentieel voor dat je de nodige preventieve stappen onderneemt om veilig te handelen.

Mogelijke risico’s wanneer je zakendoet in Jordanië

Het zakendoen in landen zoals Jordanië brengt een reeks van KYC (Know Your Customer) risico’s met zich mee, waar bedrijven zich bewust van moeten zijn om zowel wettelijke als financiële valkuilen te vermijden. Jordanië, gelegen in een geopolitiek gevoelige regio, heeft bepaalde uitdagingen op het gebied van financiële regelgeving en handhaving, wat het een potentieel risicogebied maakt voor zaken die te maken hebben met witwassen en terrorismefinanciering. Een van de kernaspecten van KYC is het identificeren en verifiëren van klanten om ervoor te zorgen dat ze geen banden hebben met illegale of verdachte activiteiten. In een context zoals die van Jordanië, waar de regelgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering mogelijk niet zo streng of uitgebreid is als in westerse landen, kan het moeilijk zijn om grondige en betrouwbare informatie over zakelijke entiteiten en individuen te verkrijgen.

Daarnaast kunnen de politieke en economische stabiliteit van het land fluctueren, wat invloed kan hebben op de betrouwbaarheid en transparantie van zakelijke partners. Verder kan de aanwezigheid van sancties of handelsbeperkingen tegen bepaalde entiteiten of individuen in Jordanië een extra laag van complexiteit toevoegen aan het KYC-proces. Bedrijven moeten daarom extra voorzichtig zijn, geavanceerde due diligence-praktijken toepassen en wellicht externe experts raadplegen bij het aangaan van transacties of zakelijke relaties in Jordanië. Het nalaten om passende KYC-procedures te volgen kan leiden tot aanzienlijke boetes, juridische complicaties en reputatieschade.

Veilig zakendoen in Jordanië

Zakendoen in Jordanië kan veel kansen bieden, maar het is essentieel om dit op een veilige en verantwoorde manier te doen. Know Your Customer (KYC) procedures zijn cruciaal bij het waarborgen van veilige zakelijke relaties in een land waar financiële en regelgevingsuitdagingen aanwezig kunnen zijn. Door KYC-processen te hanteren, kunnen bedrijven zeker stellen dat ze zaken doen met legitieme, betrouwbare partners en zo risico’s vermijden zoals witwassen of financiering van terrorisme.

In de context van Jordanië betekent het implementeren van KYC onder andere het grondig controleren en verifiëren van de identiteit van zakelijke partners, het controleren van hun financiële geschiedenis en het zorgen voor transparantie in transacties. Deze stappen zijn essentieel om zeker te weten dat je zakenpartner geen banden heeft met illegale of schadelijke activiteiten. Het gebruik van moderne technologie, zoals digitale verificatiesystemen en geautomatiseerde achtergrondchecks, kan dit proces aanzienlijk vergemakkelijken.

Naast de standaard KYC-procedures is het ook raadzaam om lokaal juridisch en financieel advies in te winnen. Lokale experts zijn bekend met de unieke nuances en uitdagingen van de Jordaanse markt en kunnen bedrijven helpen bij het navigeren door regelgevingskwesties en potentiële valkuilen. Door deze aanpak te volgen, kunnen bedrijven profiteren van de zakelijke mogelijkheden die Jordanië biedt, terwijl ze hun risico’s minimaliseren en bijdragen aan een veiligere, transparantere zakelijke omgeving in de regio.

Belang van klantidentificatie in Jordanië

Klantidentificatie vormt de kern van het KYC-proces, vooral in landen zoals Jordanië waar de regelgevingsuitdagingen en geopolitieke context specifieke risico’s met zich meebrengen. De noodzaak om de ware identiteit, herkomst en zakelijke intenties van een klant te kennen, is essentieel om witwassen, financiering van terrorisme en andere financiële misdaden te voorkomen. In Jordanië, waar de regelgeving omtrent deze kwesties wellicht niet zo gestructureerd is als in sommige andere landen, biedt een grondige klantidentificatie een essentiële verdedigingslinie voor bedrijven. Het stelt hen in staat om potentiële rode vlaggen te herkennen, twijfelachtige zakelijke relaties te vermijden en te zorgen voor een veiligere transactieomgeving. Een degelijke klantidentificatie beschermt niet alleen individuele bedrijven, maar draagt ook bij aan de integriteit en stabiliteit van het bredere financiële systeem in het land.

Screenen van je klant in Jordanië

Het screenen van klanten is een cruciale stap binnen het KYC-proces, zeker in een complexe zakelijke omgeving zoals Jordanië. Door klanten te screenen, kunnen bedrijven verifiëren of hun potentiële partners geen betrokkenheid hebben bij onwenselijke activiteiten zoals witwassen, corruptie of financiering van terrorisme. Dit gaat verder dan enkel de basisidentificatie; het houdt ook in dat klantgegevens worden vergeleken met nationale en internationale sanctielijsten, watchlists en andere relevante databases. In Jordanië, waar de regelgevingsomgeving uitdagingen kan opleveren, biedt dit screenen een extra laag bescherming. Het helpt bedrijven om risicovolle of potentieel schadelijke zakelijke relaties te identificeren voordat ze zich er dieper in begeven. In wezen waarborgt het screenen van klanten de reputatie van het bedrijf, beschermt het financiële belangen en zorgt het ervoor dat de onderneming opereert binnen de grenzen van de wet, zowel lokaal als internationaal.

Uitbesteden van het KYC-onderzoek

Het uitbesteden van het Know Your Customer (KYC) onderzoek aan gespecialiseerde bedrijven, zoals zkr., is van cruciaal belang voor ondernemers die zaken willen doen in Jordanië. Met behulp van zkr., ontvang je informatie over je klanten, de UBO’s en kan je de identiteit van de klant verifiëren op afstand.

Door de lokale kennis en ervaring van ZKR in Jordanië kunnen wij op maat gemaakte KYC-oplossingen bieden die voldoen aan de specifieke regelgevende eisen van Europa, Nederland en Rabobank. Dit stelt je niet alleen in staat om te voldoen aan de lokale wet- en regelgeving, maar biedt ook een extra laag van vertrouwen en transparantie voor je zakenpartners in Jordanië.

Download Internationale UBO zkr

De UBO in Jordanië

Eén van de belangrijkste maatregelen om veilig zakendoen te doen in Jordanië, is het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende van je klant. Vanwege beperkte informatie en transparantie, schuilen criminelen vaker als UBO binnen een organisatie. Download hier onze gratis whitepaper met middelen om de UBO in het buitenland vast te stellen