Reviewen

Het reviewen in het kader van compliance verwijst naar het proces van beoordeling, controle, analyse en evaluatie van verschillende aspecten van naleving binnen een organisatie. Dit proces is bedoeld om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan de geldende wetten, regelgeving en interne beleidslijnen en dat eventuele tekortkomingen, risico’s of nalevingsproblemen worden geïdentificeerd en aangepakt.

Tijdens het reviewproces kunnen verschillende stappen worden genomen, zoals het analyseren van financiële gegevens, het beoordelen van transacties, het uitvoeren van interne controles, het evalueren van nalevingsprogramma’s en -procedures, het onderzoeken van rapporten over ongebruikelijke transacties, en het beoordelen van de effectiviteit van anti-witwas- en terrorismefinancieringsmaatregelen (AML/CFT).

Het doel van het reviewen in compliance is om ervoor te zorgen dat de organisatie nalevingsnormen handhaaft, mogelijke risico’s minimaliseert en eventuele nalevingsproblemen identificeert en aanpakt voordat ze tot ernstige juridische of financiële gevolgen kunnen leiden. Dit proces draagt bij aan een goede naleving van wetten en voorschriften, het behoud van de integriteit van de organisatie en het versterken van het vertrouwen van stakeholders.