Boetes en sancties

Boetes en sancties in het kader van compliance verwijzen naar de juridische straffen en maatregelen die worden opgelegd aan individuen, organisaties of entiteiten die de regelgeving, wetten of normen met betrekking tot naleving (compliance) overtreden. Deze boetes en sancties worden vaak ingesteld door regelgevende instanties, overheidsorganen of toezichthouders om naleving te bevorderen, de financiële integriteit te handhaven en misstanden te ontmoedigen.

Boetes en sancties kunnen variëren in aard en omvang, enkele voorbeelden zijn geldboetes, strafrechtelijke vervolging, intrekking van vergunningen of licenties, juridische aansprakelijkheid, beperkingen op bedrijfsactiviteiten, en reputatieschade. Ze worden gebruikt om organisaties en individuen te stimuleren om zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving en om negatieve gedragingen of schendingen van de nalevingsnormen te bestraffen.