Bewaarplicht

De bewaarplicht in het kader van Wwft en compliance verwijst naar de wettelijke verplichting voor organisaties, financiële instellingen en andere relevante entiteiten om bepaalde documenten, gegevens en administratieve records gedurende een specifieke periode te bewaren. Deze bewaartermijn varieert afhankelijk van de aard van de documenten en kan door wetgeving en regelgevende instanties worden gespecificeerd.

Typisch vallen onder de bewaarplicht documenten zoals klantendossiers, transactiegegevens, identificatie- en verificatiegegevens, meldingen van verdachte transacties en andere relevante administratieve informatie die verband houdt met anti-witwas- en terrorismefinancieringsmaatregelen. Het doel van de bewaarplicht is om ervoor te zorgen dat deze gegevens beschikbaar zijn voor toezichthouders en autoriteiten voor nalevingsdoeleinden, onderzoek en handhaving van de wet. Het niet naleven van de bewaarplicht kan leiden tot juridische sancties en boetes.