Audittrail

Een audittrail, ook wel bekend als een auditlog of auditverslag, is een chronologische registratie van alle activiteiten, gebeurtenissen, wijzigingen en transacties die plaatsvinden binnen een computersysteem, softwaretoepassing, netwerk of organisatie. Het dient als een gedetailleerde, onveranderlijke registratie die traceerbaarheid en verantwoording mogelijk maakt, vaak gebruikt in de context van naleving van regelgeving, beveiliging en transparantie. Audittrails worden vaak gebruikt in informatietechnologie, financiën, gezondheidszorg en andere sectoren om toezicht te houden op en het onderzoeken van activiteiten en gebeurtenissen.

De Wwft en een audittrail

Met betrekking tot de Wwft kan een toezichthouder vragen om een verklaring of inzicht van de handelingen die zijn verricht. Aan de hand van de audittrail kan je aantonen welke handelingen je hebt genomen om het dossier te vullen met alle Wwft maatregelen.