26 juni 2023 | Wet- & regelgeving

Identificeren en Verifiëren: Het Belang voor Wwft-kantoren en hun Klanten

Identificeren en Verifiëren: Het Belang voor Wwft-kantoren en hun Klanten

In een tijd waarin witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit toenemen, zijn regeringen wereldwijd bezig met het versterken van de wet- en regelgeving om deze bedreigingen tegen te gaan. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft de verantwoordelijkheden van financiële instellingen en andere Wwft-kantoren aangescherpt. Het identificeren en verifiëren van personen, bedrijven en uiteindelijk belanghebbenden is een cruciaal aspect geworden van het naleven van de Wwft. In dit artikel zullen we verkennen wat identificeren en verifiëren inhoudt, waarom Wwft-kantoren dit moeten doen en wie er allemaal geïdentificeerd en geverifieerd moeten worden.

Wat houdt identificeren volgens de Wwft in?

Het identificeren van klanten is het proces waarbij Wwft-kantoren de identiteit van een persoon, bedrijf of entiteit vaststellen. Het houdt in dat relevante informatie wordt verzameld, zoals naam, adres, geboortedatum en nationaliteit. Deze gegevens vormen de basis voor het vaststellen van de identiteit van een individu of entiteit. Deze informatie kan verkregen worden via een telefoongesprek, e-mail of inschrijfformulier.

compliance en onboarding

Waarom is verifiëren belangrijk?

Verifiëren gaat een stap verder dan identificeren en omvat het valideren van de verstrekte informatie. Het doel is om ervoor te zorgen dat de ontvangen gegevens authentiek en geldig zijn. Verifiëren is van cruciaal belang omdat het Wwft-kantoren in staat stelt om de risico’s van mogelijke witwaspraktijken, financiering van terrorisme en andere illegale activiteiten te minimaliseren. Door de identiteit en betrouwbaarheid van klanten te verifiëren, kunnen financiële instellingen en andere Wwft-kantoren hun due diligence-processen voltooien en ervoor zorgen dat ze zaken doen met betrouwbare partijen.

Waarom moeten Wwft-kantoren identificeren en verifiëren?

Wwft-kantoren zijn onderhevig aan de Wwft-wetgeving en hebben de wettelijke verplichting om klanten te identificeren en te verifiëren. Dit is om verschillende redenen van cruciaal belang:

  1. Het voorkomen van financiële criminaliteit: Identificatie en verificatie helpen bij het detecteren en voorkomen van witwassen, financiering van terrorisme en andere vormen van financiële criminaliteit. Door te weten met wie ze zaken doen, kunnen Wwft-kantoren potentiële risico’s beter inschatten en passende maatregelen nemen om deze te beperken.
  2. Naleving van wet- en regelgeving: De Wwft stelt specifieke vereisten voor Wwft-kantoren om klanten te identificeren en te verifiëren. Het niet naleven van deze vereisten kan leiden tot aanzienlijke boetes, reputatieschade en juridische gevolgen. Door zich te houden aan deze regels, kunnen Wwft-kantoren hun integriteit waarborgen en het vertrouwen van hun klanten en regelgevende instanties behouden.
zkr id scan selfie scan en liveness detection

Wie moet er geïdentificeerd en geverifieerd worden?

Onder de Wwft moeten Wwft-kantoren een breed scala aan klanten identificeren en verifiëren. Dit omvat onder andere:

  1. Personen: Iedere individuele klant die gebruikmaakt van de diensten van een Wwft-kantoor moet geïdentificeerd en geverifieerd worden. Dit omvat het verzamelen van persoonlijke gegevens en het verifiëren van de identiteit aan de hand van geldige identiteitsdocumenten.
  2. Bedrijven: Wwft-kantoren moeten ook bedrijven identificeren en verifiëren die gebruikmaken van hun diensten. Dit omvat het verzamelen van bedrijfsinformatie, zoals de naam, het adres, de oprichtingsdatum en de registratienummers, en het verifiëren van deze informatie aan de hand van officiële documenten, zoals het KvK-register.
  3. Uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s): Een belangrijk aspect van de Wwft is de verplichting om de uiteindelijk belanghebbenden van klanten te identificeren en te verifiëren. UBO’s zijn de natuurlijke personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een bedrijf. Het identificeren en verifiëren van UBO’s is van cruciaal belang om transparantie te waarborgen en te voorkomen dat financiële transacties worden gebruikt voor illegale doeleinden.

Een veiliger en integreren financiële sector

Het identificeren en verifiëren van klanten is een essentiële verplichting voor Wwft-kantoren. Door deze processen uit te voeren, kunnen Wwft-kantoren financiële criminaliteit tegengaan, naleving van wet- en regelgeving waarborgen en het vertrouwen van hun klanten behouden. Door het naleven van de Wwft-regels draagt uw bedrijf bij aan een veiliger en integere financiële sector, waarin de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering effectief worden verminderd.

Hoe moeten identiteitsdocumenten bewaard worden?

Het veilig en privé bewaren van documenten is van essentieel belang volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) in het Engels. Hier zijn enkele belangrijke principes en stappen om rekening mee te houden bij het AVG-conform bewaren van documenten:

  1. Minimale gegevensbewaring: Bewaar alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens die nodig zijn.
  2. Gegevensbeveiliging: Alle persoonlijke gegevens moeten veilig worden opgeslagen om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Dit omvat het gebruik van versleuteling, sterke toegangscontroles (zoals tweefactorauthenticatie), en beveiligingsmaatregelen zoals firewalls en antivirus software.
  3. Gegevensintegriteit: De nauwkeurigheid en consistentie van de gegevens gedurende de hele bewaarperiode moeten worden gewaarborgd. Dit betekent dat je periodiek de gegevens dient te controleren en te corrigeren indien nodig.
  4. Documentatie: Er moet een audit trail zijn voor gegevensverwerking en opslagactiviteiten. Dit omvat het bijhouden van een register van gegevensverwerking, evenals bewijzen van toestemming van de betrokkenen indien toestemming de basis is voor gegevensverwerking.

We hopen dat deze informatie nuttig is geweest om het belang van identificatie en verificatie onder de Wwft te begrijpen en hoe Zkr kan helpen om dit proces soepel en AVG-compliant te laten verlopen. Maar dit is slechts het begin van de reis naar volledige compliance en veilige bedrijfsvoering.

Klaar om te starten op ons platform?

Vraag hieronder de gratis demo aan.

Start gratis demo

Direct contact

info@zkr.nl 0702620070
wwft
online identificeren - zkr

Meer leren over online identificatie middelen?

Wil je meer leren over het gebruik van online identificatie middelen voor betere en veiligere identificatie en verificatie? Download dan ons gratis infographic

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Zien hoe je klanten van A-tot-Z kan onboarden via ons platform?