24 juli 2023 | Blog

Hoe voer je de internationale UBO-identificatie in Import en Export uit

Het wereldwijde zakelijke landschap is vandaag de dag complexer en meer onderling verbonden dan ooit tevoren. Import- en exportbedrijven moeten met een breed scala aan entiteiten en individuen over de hele wereld omgaan. De zorgvuldige screening van deze relaties is van cruciaal belang, vooral als het gaat om de identificatie van de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s). UBO-identificatie helpt bedrijven niet alleen om witwaspraktijken te voorkomen, maar stelt ze ook in staat om weloverwogen, veilige zakelijke beslissingen te nemen.

Het proces van het vinden van de Internationale UBO

Het vinden van de UBO van een bedrijf, vooral op internationaal niveau, kan een complex proces zijn. Het begint met het identificeren van de juridische entiteit en het vaststellen van de eigendomsstructuur. Elk land heeft echter zijn eigen regels en procedures voor bedrijfsregistratie en openbaarmaking van informatie, waardoor dit proces aanzienlijk gecompliceerder wordt.

Zodra de eigendomsstructuur is vastgesteld, is de volgende stap het identificeren van de individuen achter de entiteiten. Dit kan een hele uitdaging zijn, vooral bij gelaagde eigendomsstructuren en offshore-bedrijven. Het uiteindelijke doel is om de natuurlijke personen te vinden die uiteindelijk de controle hebben over het bedrijf en van de voordelen genieten.

wwft naleving

Veelvoorkomende uitdagingen en hoe deze te overwinnen

Een van de grootste uitdagingen bij het identificeren van UBO’s is het ontbreken van transparantie in sommige rechtsgebieden. Het gebrek aan toegankelijke en betrouwbare gegevens, samen met privacywetten en taalbarrières, kan het proces bemoeilijken.

Een mogelijke oplossing hiervoor is het gebruik van technologie en gegevensproviders. Dit omvat gespecialiseerde UBO-ontdekkingssoftware, maar ook het inschakelen van lokale experts die bekend zijn met de wetgeving en de taal van het betreffende land.

Best practices voor het vinden van de internationale UBO

Een aantal best practices kunnen bedrijven helpen bij het identificeren van internationale UBO’s:

  1. Ontwikkel een duidelijk begrip van de eisen en verantwoordelijkheden onder de geldende anti-witwaswetgeving (AML) en Know Your Customer (KYC) normen.
  2. Maak gebruik van technologische hulpmiddelen, waaronder UBO-ontdekkingssoftware, om tijd te besparen en nauwkeurigheid te verbeteren.
  3. Werk samen met lokale experts om taalbarrières en juridische complexiteit te overbruggen.
  4. Voer periodieke herzieningen uit. UBO’s kunnen in de loop van de tijd veranderen, dus het is belangrijk om regelmatig updates te maken.

Gedetailleerde Beschrijving van Technologische Hulpmiddelen

In het tijdperk van digitalisering spelen technologische hulpmiddelen een cruciale rol bij het identificeren van internationale UBO’s. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, UBO-ontdekkingssoftware die gebruikmaakt van geavanceerde algoritmen om gelaagde eigendomsstructuren te doorgronden en de werkelijke eigenaren te identificeren. Deze tools kunnen verbinding maken met wereldwijde databases, registergegevens analyseren en resultaten genereren die zowel tijd als middelen besparen. Bovendien zijn er ook databronnen, zoals World-Check of Orbis, die uitgebreide informatie bieden over bedrijven en individuen wereldwijd. Deze kunnen worden gebruikt om achtergrondchecks uit te voeren en eventuele risico’s te beoordelen. Door de integratie van AI en machine learning worden deze tools steeds slimmer, sneller en efficiënter.

Gevolgen van het Niet Identificeren van de UBO

Het negeren van de identificatie van de UBO kan ernstige gevolgen hebben voor bedrijven. Wettelijk gezien zijn bedrijven verplicht om due diligence uit te voeren naar hun klanten volgens de anti-witwaswetgeving en KYC-normen. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot strenge sancties, zoals boetes en zelfs strafrechtelijke vervolging.

Een bijzonder schadelijke consequentie kan de sluiting van bankrekeningen zijn. Banken hebben de plicht om de activiteiten van hun klanten nauwgezet te controleren om illegale activiteiten te voorkomen. Als ze ontdekken dat een bedrijf zijn due diligence niet heeft uitgevoerd met betrekking tot UBO-identificatie, kunnen ze besluiten om de bankrekeningen van dat bedrijf te sluiten. Dit kan een ernstige verstoring van de bedrijfsactiviteiten veroorzaken en leiden tot aanzienlijke financiële verliezen.

Bovendien kan het falen in UBO-identificatie leiden tot ernstige reputatieschade, vooral als een bedrijf betrokken raakt bij een witwasschandaal of fraude. Dit kan resulteren in een verlies van vertrouwen van klanten en stakeholders, wat de bedrijfsprestaties negatief kan beïnvloeden. Ten slotte kunnen bedrijven ook worden blootgesteld aan aanzienlijke financiële risico’s, waaronder potentiële grote verliezen als gevolg van frauduleuze activiteiten. Het identificeren van de UBO is dus niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een belangrijke stap om het voortbestaan en de reputatie van een bedrijf te waarborgen.

Klaar om te starten op ons platform?

Vraag hieronder de gratis demo aan.

Start gratis demo

Direct contact

info@zkr.nl 0702620070
wwft
Download Internationale UBO zkr

Heb je te maken met UBO’s in het buitenland?

Het vaststellen van buitenlandse UBO’s kan lastig zijn maar is extra belangrijk. Lees meer over de internationale UBO in deze whitepaper.

Zien hoe je klanten van A-tot-Z kan onboarden via ons platform?