6 november 2023 | Blog

Fusies en overnames in 2024: Focus op ESG en de UBO

In de wereld van fusies en overnames (M&A) is het anticiperen op toekomstige trends essentieel voor succes. Naarmate we dichter bij 2024 komen, verwachten M&A-professionals een toename in werklast, mede gedreven door de groeiende nadruk op milieu-, sociale en governancefactoren (ESG) bij due diligence. De ESG-criteria worden steeds belangrijker voor investeerders bij het evalueren van potentiële deals, omdat deze een significante impact kunnen hebben op de langetermijnwaarde en duurzaamheid van een bedrijf.

Een specifieke uitdaging in internationale M&A-transacties is het identificeren van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van buitenlandse organisaties. Dit is cruciaal om te voldoen aan de antiwitwasregelgeving en om belangenconflicten of reputatierisico’s te voorkomen. Echter, toegang krijgen tot buitenlandse UBO-registers of databases kan moeilijk zijn door verschillende jurisdicties, talen en privacywetgeving.

Bij deze due diligence komt kijken dat de gegevensverzameling en -analyse grondig en nauwkeurig moet zijn, en dat M&A-specialisten vaak moeten vertrouwen op lokale partners en geavanceerde technologie om de nodige informatie te verkrijgen. Ook moeten zij zich bewust zijn van de verschillende ESG-standaarden en -regelgeving in diverse landen, die de due diligence kunnen compliceren.

Bedrijven die zich voorbereiden op transacties in 2024 moeten nu al investeren in de ontwikkeling van sterke ESG-strategieën en compliance-programma’s, en daarnaast de juiste middelen toewijzen voor internationale due diligence-inspanningen. Dit omvat training voor personeel, samenwerking met gespecialiseerde adviseurs en technologie die kan helpen bij het navigeren door complexe internationale datalandschappen.

<br>De verschuiving naar een meer ESG-gerichte aanpak is niet alleen een reactie op de markttrends, maar ook een reflectie van de bredere maatschappelijke verschuivingen waarbij consumenten en bedrijven steeds meer waarde hechten aan duurzaamheid en ethisch zaken doen. Bedrijven die hierin vooroplopen, kunnen rekenen op een concurrentievoordeel, omdat ze beter in staat zijn om risico’s te beheersen en te voldoen aan de verwachtingen van stakeholders.

<br>Deze focus op ESG en het complexe proces van UBO-identificatie in buitenlandse markten vormen samen een uitdagend maar essentieel aspect van modern M&A-werk. Professionals die deze uitdagingen kunnen navigeren en oplossingen kunnen bieden, zullen onmisbaar zijn in de transacties van morgen

Klaar om te starten op ons platform?

Vraag hieronder de gratis demo aan.

Start gratis demo

Direct contact

info@zkr.nl 0702620070
wwft

Meer weten over ESG due diligence en UBO-onderzoek? Neem vrijblijvend contact op en plan een consult in.