29 januari 2024 | Blog

De toezichthouder komt langs, wat nu?

Naleving van wet- en regelgeving is niet altijd makkelijk, maar het is zeker de moeite waard. Aan de ene kant help je het financiële systeem integer te houden en aan de andere kant ben je altijd voorbereid op het bezoek van de toezichthouder. Met deze blog zorgen wij ervoor dat jij niet voor verrassingen komt te staan. Of je nu actief bent in de financiële sector, gezondheidszorg, of milieubeheer, na het lezen van deze blog heb je een duidelijk beeld van hoe zo een bezoek uit kan zien en hoe jij je organisatie hierop kan voorbereiden. 

De rol van een toezichthouder

Toezichthouders hebben een fundamentele en veelzijdige rol in compliance. Ze zijn een belangrijke schakel tussen regelgevende instanties en organisaties en hebben als primaire doelstelling ervoor te zorgen dat bedrijven wet- en regelgeving niet alleen snappen, maar ook actief implementeren en naleven. Op deze wijze helpen ze organisaties bouwen aan een cultuur waarin compliance wordt omarmd, bieden zij richtlijnen en feedback bij onduidelijkheden en ondersteunen ze organisaties bij het verfijnen van hun beleid en procedures. Een toezichthouder speelt dus een sleutelrol in zowel de handhaving van wetten en regels, als in het ondersteunen van organisaties bij het handhaven van ethisch verantwoorde bedrijfsvoering.

Ontvangen van een bericht voordat ze langskomen

Wanneer je een aankondiging ontvangt over een aanstaand bezoek van een toezichthouder, is een proactieve houding essentieel. Dit moment dient als een vooraankondiging om je voor te bereiden en eventuele compliance-kwesties aan te pakken. Het is een kans om interne audits uit te voeren, relevante documentatie te organiseren, en werknemers voor te lichten over verwachte procedures en standaarden. Door actief te reageren op deze aankondiging, demonstreer je niet alleen een commitment aan naleving, maar versterk je ook de veerkracht en integriteit van je organisatie tegenover potentiële risico’s en overtredingen.

Hoe ziet de controle van een toezichthouder eruit?

De controle van een toezichthouder is een gestructureerd proces. Het begint meestal met een voorafgaande kennisgeving, waarna de toezichthouder op de afgesproken datum arriveert. De eerste stap is vaak een inleidend gesprek, waarin de doelstellingen en de reikwijdte van de controle worden uiteengezet. Vervolgens onderzoekt de toezichthouder de relevante documenten en administratie, zoals beleidsdocumenten, compliance rapporten en eerdere auditresultaten.

Toezichthouders letten vooral op de naleving van specifieke wet- en regelgeving die van toepassing is op de sector. Ze kunnen vragen stellen over hoe bepaalde processen worden beheerd en gecontroleerd, en hoe de organisatie omgaat met eventuele compliance-risico’s. Ook kunnen ze gesprekken voeren met medewerkers op verschillende niveaus om een beter beeld te krijgen van de compliance-cultuur binnen de organisatie.

Om je optimaal voor te bereiden op het toezicht, is het raadzaam om regelmatig interne compliance-controles uit te voeren. Zorg dat alle benodigde documentatie up-to-date en gemakkelijk toegankelijk is. Train medewerkers in compliance-procedures en -beleid, zodat zij adequaat kunnen reageren op vragen van de toezichthouder. Een grondige voorbereiding toont aan dat je organisatie compliance serieus neemt en proactief streeft naar continue verbetering.

Gevolgen van slechte naleving wetgeving

Niet-naleving van wetgeving kan voor organisaties verstrekkende en soms verwoestende gevolgen hebben. Deze gevolgen strekken zich uit van juridische complicaties tot aanzienlijke financiële verliezen. Juridisch gezien kan non-compliance leiden tot boetes, sancties, en in ernstige gevallen, strafrechtelijke vervolging van zowel de organisatie als individuele leidinggevenden. Financieel kunnen de kosten oplopen door boetes, schadevergoedingen en de uitgaven voor juridische bijstand.

Bovendien kan slechte naleving de reputatie van een bedrijf ernstig schaden. Klanten en partners kunnen vertrouwen verliezen in organisaties die de wet niet naleven, wat kan resulteren in verlies van zakelijke mogelijkheden en inkrimping van de marktpositie. Bijvoorbeeld, grote multinationals hebben in het verleden miljoenen, zo niet miljarden, verloren door schandalen gerelateerd aan non-compliance, variërend van milieu-overtredingen tot financiële misstanden.

Een treffend voorbeeld is de financiële sector, waar enkele banken enorme boetes hebben gekregen voor het niet naleven van anti-witwaswetgeving. Dit benadrukt niet alleen het belang van compliance, maar ook de noodzaak voor continue monitoring en aanpassing van compliance-strategieën. Deze voorbeelden onderstrepen dat naleving van wet- en regelgeving niet alleen een wettelijke verplichting is, maar ook een cruciaal aspect van verantwoord zakendoen, essentieel voor het behoud van integriteit en duurzaam succes.

Je zaken op orde en voorbereid zijn

Het op orde en voorbereid zijn van je organisatie in termen van compliance is een doorlopend proces dat constante aandacht en inzet vereist. Om dit te bereiken, zijn er enkele praktische stappen die je kunt volgen:

  1. Ten eerste, implementeer regelmatig interne audits. Deze audits helpen niet alleen bij het identificeren en corrigeren van mogelijke non-compliance kwesties voordat ze escaleren, maar ze bieden ook inzichten in hoe processen verbeterd kunnen worden. Het is cruciaal dat deze audits worden uitgevoerd door personen die voldoende onafhankelijk en deskundig zijn om een objectieve beoordeling te geven.
  2. Daarnaast zijn trainingen essentieel. Regelmatige trainingssessies zorgen ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de huidige wet- en regelgeving en begrijpen hoe deze van toepassing zijn op hun specifieke rollen binnen de organisatie. Dit bevordert een cultuur waarin compliance wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid.

Het creëren van een ‘cultuur van compliance’ gaat verder dan alleen regels volgen; het gaat om het integreren van ethisch en verantwoord gedrag in alle aspecten van bedrijfsvoering. Dit vereist duidelijke communicatie vanuit het management over het belang van compliance, het tonen van voorbeeldgedrag, en het aanmoedigen van openheid en transparantie binnen de organisatie.

Door deze stappen te volgen, kan je organisatie niet alleen voldoen aan de vereiste normen, maar ook een reputatie opbouwen als een betrouwbare en verantwoordelijke entiteit.

Conclusie

De rol van toezichthouders in het handhaven van naleving is onmiskenbaar; zij zijn de sleutelfiguren die ervoor zorgen dat organisaties zich houden aan de vastgestelde regels en normen. Het voorbereiden op hun bezoek is niet alleen een kwestie van het volgen van procedures, maar ook een kans om de interne processen te versterken en de naleving van regelgeving te waarborgen.

Compliance is geen eenmalige taak, maar een voortdurend proces van verbetering en aanpassing. Laten we daarom het belang van compliance niet onderschatten. Het is een investering in de toekomst van je organisatie, een blijk van respect voor de maatschappij waarin we opereren, en een fundamenteel aspect van verantwoord ondernemerschap. Door samen te werken met toezichthouders en een proactieve houding aan te nemen, bouwen we aan een sterker, rechtvaardiger en succesvoller bedrijfsleven.

Klaar om te starten op ons platform?

Vraag hieronder de gratis demo aan.

Start gratis demo

Direct contact

info@zkr.nl 0702620070
wwft