26 januari 2024 | Blog

Compliance: Lokaal versus globaal

Compliance is wereldwijd een bekend begrip in de zakelijke wereld en onmisbaar om veilig zaken te doen met andere partijen. Binnen compliance zijn er twee niveaus waarmee je rekening moet houden, namelijk, lokale en globale compliance. 

 

Lokale compliance concentreert zich op het voldoen aan de wet- en regelgeving binnen een specifiek land of regio en globale compliance gaat over de uitdagingen en strategieën om te voldoen aan internationale normen en praktijken. 

 

Deze twee niveaus van compliance, hoewel ze vaak overlappen, kunnen voor de nodige uitdagingen zorgen, maar bieden ook kansen. In deze blog onderzoeken we deze balans zodat jouw organisatie effectief kan navigeren door de complexiteit van compliance in een steeds meer verbonden wereld.

Lokale vs. Globale Compliance

In dit hoofdstuk verkennen we de fundamentele verschillen tussen lokale en globale compliance. We duiken dieper in de specifieke aspecten van cliëntenonderzoek en hoe deze variëren tussen de twee benaderingen.

1. Wet- en Regelgeving

Lokaal

De focus ligt op het naleven van specifieke wetten en regels die gelden binnen een land of regio. Deze kunnen sterk variëren en zijn vaak aangepast aan de lokale marktomstandigheden en culturele normen.

Globaal

De uitdaging is om aan internationale normen en wetten te voldoen, zoals de FATF-aanbevelingen, terwijl ook lokale wetgeving in elk land waar de organisatie actief is, gerespecteerd wordt. Dit vereist een breed begrip van verschillende juridische kaders.

2. Risicobeoordeling

Lokaal

Risicobeoordelingen zijn vaak gefocust op specifieke lokale factoren, zoals marktgedrag en klantprofielen.

Globaal

Hier moet men rekening houden met een scala aan internationale risico’s, inclusief grensoverschrijdende transacties en politieke situaties in verschillende landen, wat een veel complexere aanpak vereist.

3. Klantenonderzoek (CDD)

Lokaal

De nadruk ligt op het identificeren en verifiëren van klanten volgens lokale normen en procedures.

Globaal

Het proces omvat ook het overwegen van internationale aspecten zoals sanctielanden, de status van buitenlanders, en specifieke vereisten voor het herkennen van identiteitsdocumenten uit verschillende landen.

4. Monitoring en Rapportage

Lokaal

Er wordt vooral gekeken naar transacties die verdacht zijn binnen de lokale context.

Globaal

Er is een noodzaak om transacties te monitoren en te rapporteren die verdacht zijn in een internationale context.

5. Technologie en Data-analyse:

Lokaal

De technologie en data-analyse zijn gericht op lokale behoeften en beschikbaarheid van data.

Globaal

Er is behoefte aan geavanceerde technologische oplossingen om grote hoeveelheden data uit verschillende bronnen te analyseren en te integreren, wat een complexe en gelaagde aanpak vereist.

 

Het managen van compliance op een globaal niveau is aanzienlijk complexer dan op lokaal niveau. Het vereist niet alleen het naleven van internationale normen, maar ook het respecteren van lokale wetten en culturele praktijken. Deze balans vinden is essentieel voor organisaties die wereldwijd opereren, om zo effectief te navigeren door de complexe wereld van compliance. In het volgende hoofdstuk zullen we enkele praktische strategieën bespreken om deze uitdagingen aan te gaan.

De balans tussen lokaal en globaal

In onze steeds meer onderling verbonden wereld staan bedrijven voor de uitdaging om niet alleen wereldwijd te opereren, maar ook te voldoen aan zowel lokale als globale compliance-eisen. Dit vraagt om een delicate balans en een doordachte benadering, waarbij aandacht voor zowel de universele standaarden als de specifieke lokale standaarden van groot belang is.

 

Een effectieve strategie voor het managen van compliance op meerdere niveaus begint met het begrijpen van de verschillen en overeenkomsten tussen lokale en wereldwijde regelgevingen. Hiervoor is het belangrijk om verschillende beleidsstukken te ontwikkelen en specifieke risicoanalyses uit te voeren, zoals SIRA’s (Systematische Inventarisatie van Risico’s en Aansprakelijkheden). Deze zijn aangepast aan de unieke omstandigheden van elke markt waarin een bedrijf actief is.

 

Een belangrijk onderdeel van deze strategie is het cultiveren van cultureel bewustzijn en het opbouwen van lokale expertise. Het begrijpen van de culturele context waarin een bedrijf opereert, kan het verschil betekenen tussen succes en falen in compliance management. Hiervoor moet je vaak samenwerken met lokale teams en experts die diepgaande kennis hebben van de unieke juridische en culturele landschappen. Hun inzichten kunnen van onschatbare waarde zijn bij het navigeren door de lokale wetgevingen en gebruiken van een ander land, terwijl ze tegelijkertijd helpen om een consistent globaal compliance framework te onderhouden.

 

Het vinden van de juiste balans tussen lokale aanpassing en wereldwijde consistentie is geen eenvoudige opgave. Hiervoor moet je constant je beleid en praktijken evalueren en aanpassen. Dit is niet makkelijk, maar het is zeker de moeite waard. Bedrijven die deze balans succesvol weten te vinden, positioneren zichzelf niet alleen om te voldoen aan de regelgevende eisen, maar zijn hierdoor ook beter voorbereid op een divers en dynamisch wereldwijd landschap.

Best practices en strategieën

Het creëren van de juiste balans tussen lokale en globale naleving is een kunst op zich. Door de brede en dynamische aard van compliance, is het ook niet eenvoudig hier specifieke best practices in te benoemen. Deze variëren namelijk afhankelijk van de context en de reikwijdte van een organisatie. Op lokaal niveau zou je er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat je compliance-beleid nauwkeurig is afgestemd op lokale wet- en regelgeving. Dit vereist grondige kennis van de lokale cultuur en zakelijke gebruiken, evenals een voortdurende monitoring van veranderende regelgeving.

 

Op globaal niveau is het belangrijk een overkoepelend raamwerk te hebben, wat consistentie en uniformiteit in compliance gewaarborgd, maar toch flexibel genoeg is om aan lokale eisen te voldoen. Gebruik van geavanceerde technologie en software speelt hier een sleutelrol. Met deze hulpmiddelen is jouw organisatie in staat om compliance-programma’s te stroomlijnen, risico’s efficiënter te beheren en ervoor te zorgen dat op elk niveau aan de regelgeving wordt voldaan.

 

Het ontwikkelen van een effectief compliance-programma vereist een heldere strategie die wetten en regels zowel lokaal als globaal naleeft. Het programma moet flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan verschillende regelgevende omgevingen, terwijl het toch een consistent raamwerk biedt dat door de gehele organisatie kan worden toegepast. Het is ook belangrijk om de relevante stakeholders bij dit proces te betrekken en een cultuur van compliance binnen de organisatie te bevorderen. 

Conclusie

Nu we een beter beeld hebben van compliance op zowel lokaal als globaal, benadrukken we de kernpunten.

 

Voor een effectief compliance-beleid is het essentieel een proactieve houding aan te nemen ten aanzien van compliance. Deze proactieve benadering houdt niet alleen in dat je je voortdurend aanpast aan veranderende lokale regelgevingen, maar ook dat je de bredere, vaak complexere, mondiale compliance-normen in het oog houdt.

 

In de toekomst zal compliance waarschijnlijk een nog grotere rol spelen in het bedrijfsleven, vooral als gevolg van de toenemende globalisering. Organisaties die in staat zijn om effectief te navigeren tussen de subtiele verschillen en overeenkomsten in lokale en globale compliance-eisen, zullen beter gepositioneerd zijn om succesvol te zijn op internationale schaal. Deze realiteit onderstreept de noodzaak voor bedrijven om hun compliance-strategieën voortdurend te herzien en te versterken, met een blik gericht op zowel de huidige als de toekomstige landschappen van regelgeving.

 

Het begrijpen en toepassen van compliance in een globaliserende wereld is geen eenvoudige taak. Maar door een evenwicht te vinden tussen de lokale nuances en de globale vereisten, kun je niet alleen de risico’s minimaliseren, maar ook nieuwe mogelijkheden voor groei en uitbreiding ontdekken. Terwijl de wereld kleiner wordt en de zakelijke netwerken zich verder uitbreiden, zal de kunst van compliance steeds meer een dynamisch, integratief proces worden, een kunst die zowel de unieke lokale identiteiten respecteert als de gedeelde globale normen omarmt.

Klaar om te starten op ons platform?

Vraag hieronder de gratis demo aan.

Start gratis demo

Direct contact

info@zkr.nl 0702620070
wwft